TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Hírek

Hírek

Hírek

Hírek

Meghívó

Ne feledjétek, 2023. március 24-én, pénteken ismét TALÁLKOZÁS! Legyünk közösségben egymással és Istennel! Várunk szeretettel!

Tovább olvasom »
Hírek

A Szentírás összeköt

A szent­írá­si közös úton – Sze­re­tet, egy­ség, nem­ze­ti össze­tar­to­zás cím­mel szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­át – ke­resz­tény fe­le­ke­ze­tek

Tovább olvasom »