TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Főiskolai lelkészség

Főiskolai lelkészség

Főiskolai lelkészség

Újvári Ferenc
Újváriné Szabó Anikó

A Baptista Teológiai Akadémia evangéliumi keresztény lelkiséget képvisel, mint felsőoktatási intézmény. Ennek megvalósításában van jelentős szerepe a Főiskolai lelkészségnek.

Újvári Ferenc a lelkészség vezetője, maga is gyakorló baptista lelkipásztor, valamint Újváriné Szabó Anikó munkatárs, aki a magyar és a nemzetközi baptista női misszióban rendelkezik több évtizedes tapasztalattal, állnak azon  hallgatók, oktatók és munkatársak lelki segítségére, akik igénylik ezt.

A lelkészség szolgálata a szentírás rendszeres tanulmányozásának és az istentiszteletek látogatásának segítése a hallgatók körében. Így gondoskodik a bibliaolvasó és istentiszteleti naplók áttekintintéséről, valamint az Akadémiai istentiszteletek, lelkigyakorlatok szervezéséről, támogatásáról budapesti és vidéki helyszíneken.

A gyülekezeti lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatók spirituális felkészítése a lelkészség hangsúlyos feladata. Ennek része a gyülekezeti és legációs gyakorlatok szervezése, a folyamatos kapcsolattartás a hallgatókkal és a gyakorlatvezető lelkipásztorokkal, valamint a baptista lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatók éves minősítésének előkészítése.

A lelkészség kapcsolatot tart a végzett, pályakezdő baptista lelkészjelöltekkel, frissen felavatott lelkészekkel, hogy segítse továbbfejlődésüket, integrálódásukat a baptista közösségbe, gyülekezetekbe.

A lelkészség feladata még az intézmény hallgatóinak szakmai gyakorlatát segíteni, értékelni. 

Teológiánk mottója a lelkészség szolgálatában különösen hangsúlyos,  Péter 2. leveléből a jól ismert igeszakasz:

„a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt”

2Pt 1,5

Főiskolai Lelkészség

  • Csütörtök: 9-12-ig
  • Péntek: 9-12-ig

Elérhetőség:

  • Ujvári Ferenc
  • főiskolai lelkészség vezető
  • E-mail: lelkeszseg@oktato.bta.hu
  • Telefon: tel: +36 1 342 7534 (127-es mellék)
Megszakítás