TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok

A Baptista Teológiai Akadémia történelme során folyamatosan nyitott a nemzetközi kapcsolatokra. Különös jelentőséggel bírt a rendszerváltás előtt például az amerikai misszionárius testvérek támogatásával indított kelet-európai szeminárium. IBLA (International Bible Lay Academy) néven lett ismert az a jelentőségteljes nemzetközi oktatási program, ahol olyan országok diákjai juthattak teológiai ismeretekhez, ahol a társadalmi rend még kevésbé tette lehetővé a Biblia tanulmányozását, az evangélium hirdetését.

A 90-es években indult ITM (International Teaching Ministry), a Nemzetközi Bibliatanulmányozó Alapítvány szoros együttműködésben állt teológiánkkal mindaddig, amíg működött a magyarországi irodája (2015-ig). A TCM Nemzetközi Főiskola és az Élet Szava (Word of Life) szervezetekkel a mai napig élő kapcsolatot ápol intézményünk.

A történelmi magyar – lengyel barátság teológiai oktatásunkban is elevenen él. A Varsó melletti radosc-i baptista szemináriumból professzorok kapcsolódnak be oktatásunkba. Diákok fogadására is nyitott intézményünk, amely program kidolgozása folyamatban van.

Baptista múltunk mélyen gyökerezik az észak-amerikai baptista gyülekezetekkel, intézményekkel való együttműködésben. Jelenleg a Southwestern Baptist Theological Seminary fonta szorosra kapcsolatát a BTA-val. Tanárok érkeznek intézményünkbe. Testvéreink készek ösztöndíj programmal gazdagítani a diákok szakmai fejlődését, valamint nagy horderejű könyvtárfejlesztési program vette kezdetét a texas-i baptista gyülekezetek támogatásával. Teológiánkon az angol nyelvű képzés elindítására folynak előkészítő munkálatok, melyek európai szintű nyitást tesznek lehetővé akkreditált teológiai MA diploma elérésére.

Megszakítás