TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Használható vagy?

Használható vagy?

Használható vagy?

Különleges igei üzenet a BTA áhítatán

Dr. Richard Blake a BTA vendégoktatója (USA) tartotta meg a heti áhítatot április 4-én. Az oktató az Apostolok Cselekedetei 9. részének első 20 verse alapján arról beszélt, hogy milyen az az ember, akit Isten tud használni. Az üzenetet rövidítve adjuk közre:

Pál apostol a főszereplője az Apostolok Cselekedeteinek és a legtöbb levélnek az Újszövetségben. Ennek az igeszakasznak azonban úgy gondolom, Anániás a főszereplője, nagyon keveset tudunk róla. Csupán két alkalommal kerül említésre a Szentírásban, mindkét alkalommal az Apostolok Cselekedeteiben. Isten felhasználta ezt az embert, hogy elérje az ő célját. Isten ma is használ egyszerű, hétköznapi embereket.

A kérdés nem az, hogy Isten akar-e téged használni, hanem a kérdés az, hogy te használható vagy-e?

Mire van szükséged ahhoz, hogy valóban hasznos lehess az Úr számára?

Milyen embert használ Isten? Olyat, aki kész arra, hogy őt Isten használja. Az ilyen embert tanítványnak hívják. Ebben az esetben Lukács a szövegben felhívja a figyelmünket arra, hogy Anániás tanítvány volt, Jézus tanítványa.

Én úgy gondolom, ez volt a legfontosabb, amit róla el lehetett mondani.

A tanítvány azt jelenti, hogy tanuló. Akkoriban gyakori volt a hívek és a görögök között, hogy voltak tanítványaik, akiket tanítottak. Például Platón tanította Arisztotelészt. Ő pedig Nagy Sándort. Az alapján ismertek valakit, hogy ki tanította őket. Pál apostolról is tudhatjuk, hogy Gamáliel lábainál tanult.

Engednünk kell, hogy a mi életünket is a mi mesterünk alakítsa. A Biblia azt mondja, hogy Jézus formál, fegyelmez, alakít minket azért, hogy az ő képére alakuljunk. Isten munkálkodik a szívetekben, életetekben. Ahogyan Michelangelo egy márványtömbből faragott le darabokat egészen addig, amíg el nem távolított minden olyan részletet, ami nem hasonlított Dávidra, ugyanúgy Isten is eltávolít minden részletet az életünkből, ami nem hasonlít Jézusra.

Isten úgy lát téged, akivé lehetsz. És ahogyan nevel téged, közben elvesz minden olyat, ami nem hasonlít Jézusra. Te az ő műalkotása vagy és tud téged használni.

Amikor Isten szólította Anániást, ő azt mondta: Igen, Uram. Pontosan tudta, hogy ki szólította meg. Ez azért volt lehetséges, mert kapcsolatot ápoltak.

Ha Isten ma megszólít téged, felismernéd a hangját? De legalább ennyire fontos az engedelmesség is, amikor ő mond nekünk valamit. Isten adott egy feladatot Anániásnak, amikor megszólította.

Saul azért érkezett, hogy Jézus tanítványait üldözze. És azt mondta Isten Anániásnak, hogy látogassa meg ezt az embert. Anániás nem akarja kihúzni magát a feladat alól.

Nem mondta, hogy „Uram, meg kell ígérjed először, hogy minden rendben lesz, ha engedelmeskedem neked. Meg akarom érteni, hogy jól értem-e, amit mondasz.” A tanítvány nem csupán az, aki meghallgatja a mesterét, hanem az, aki mindenáron megteszi azt, amire a mester kéri.

Az Isten olyan embert használ, aki tükrözi az ő szeretetét. Anániás bement abba a helységbe, ahol az ő ellensége volt. Mit mondott? „Saul, te hitetlen, Te Isten ellensége és minden igazságnak ellensége. Saul, te a pokolba tartó fajzat. Térj meg és térj Istenhez!”

Nem ezt mondta, ugye? Nem, Anániás testvérnek szólítja Sault …

Isten Anániáson keresztül megváltoztatta Saul életét és ezáltal lett Pál, az apostol… Isten azt akarja, hogy így legyen a mi életünkben is. Azt akarja, hogy változást hozzunk mások életébe. Azért hívott el arra, hogy Krisztus követői és tanítványai legyünk, mert célja van az életünkkel.

Az üzenetem számotokra az, hogy: Az életednek van célja! Használni akar a környezetedben, a lakóközösségedben, a munkád során.

A kérdés az, hogy használható vagy-e?

Segítsen nekünk Isten, hogy hasznosak legyünk Krisztus számára. Ámen.

Tolmácsolás: Papp Jonatán

Fotó: Szoukup Gergely

Megszakítás