TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Oktatóink

Oktatóink

Oktatóink

Dr. Mészáros Kálmán

rektor, tanszékvezető, egyetemi tanár

Paróczi Zsolt

rektorhelyettes

Bereczki Lajos

rektorhelyettes

Bacsó Benjámin

tanársegéd

Balla Péter

tanársegéd

Dr. Borzási Pál Zoltán

főiskolai docens

Dr. Garai Zsolt

tanszékvezető, főiskolai docens

Dr. Giorgiov Dorin Adrián

egyetemi docens

Háló Gyula

óraadó oktató

Dr. Hubert Szabó Imre

főiskolai docens

Dr. Kis-Juhász Vilmos

főiskolai docens

Kónyáné Puskás Laura

mesteroktató

Dr. Kovács József

tanszékvezető, egyetemi docens

László Gábor

BTA főtitkár, tanszékvezető, főiskolai docens

Marton Zsolt

megbízott tanszékvezető

Muckné Király Éva

énektanár

Nemeshegyi Zoltán

főiskolai docens

Dr. Pafkó Tamás

főiskolai docens

Pető István

mesteroktató

Dr. Sebjan-Farkas Zsolt

főiskolai docens

Serafin József

főiskolai docens

Tóka Ágoston

óraadó oktató

Tóth Sándor

óraadó oktató

Ujvári Ferenc

a főiskolai lelkészség vezetője

Ujváriné Szabó Anikó

óraadó oktató

Urbán Gedeon

tanulmányi igazgató, főiskolai docens

Dr. Várady Endre

tanszékvezető, főiskolai docens

Prof. Em. Dr. Veres Sándor Péter

tanszékvezető, egyetemi tanár

Dr. Mészáros Kálmán

Tudományos fokozat

PhD

Mottó

„Legyetek a követőim, mint én is követője vagyok a Krisztusnak!” (1Kor 11,1)

Tanulmányok

 • PhD teológia, egyháztörténelem, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2009
 • MA teológia, Cincinnati Bible College & Seminary, Cincinnati, Ohio, USA, 1996 – Honosítva: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2002
 • Doctor of Divinity h.c., Tennessee Temple University, Chattanooga, TN, USA, 2002.
 • BA teológia, Baptista Teológiai Szeminárium/Akadémia, Budapest, 1981

Tanulmányi utak

 • International Baptist Teological Seminary, Zürich–Rüschlikon, Switzerland, 1983, 1985
 • Billy Graham School of Evangelism, Buffalo, New York, USA, 1988 – Wheton, Illionis, USA, 1990

Nemzetközi konferenciák

 • Global Consultation on World Evangelization, GCOWE ’95, Seoul, South Korea, 1995
 • Conference of Preaching Evangelists, Amsterdam, Hollandia, 2000
 • The Third Lausanne Congress on World Evangelization, Cape Town / Fokváros, Dél-Afrika, 2010

Oktatott tantárgykörök

 • Egyetemes egyháztörténet
 • Baptista egyháztörténelem (Anabaptista, Nemzetközi- és Magyar baptisták)
 • Patrológia, Előreformáció, Protestáns megújulás
 • Bibliai földrajz, Archeológia

Oktatási- kutatási tevékenységek

 • Word of Life Bible Institute Hungary – vendégtanára, 1994-
 • Szentföldi tanulmányutak szervezése, 2000-
 • Egyháztörténeti tanulmányutak a Kárpát-medencében, 1992-
 • Egyháztörténeti kutatások vezetése

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Rektor 2021-
 • BTA Szenátusának tagja 2000-
 • Egyháztörténelmi tanszék vezetése 1996-

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • MBE Országos Tanácsa tagja 1992-
 • MBE országos elnöke 2000-2012
 • Magyar Baptisták Világszövetsége elnöke/alelnöke 2000-2012
 • Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa alelnöke 2000-2012
 • Magyar Bibliatársulat alelnöke 2000-2012
 • Magyar Evangéliumi Szövetség/Aliansz alelnöke 2000-
 • MBE Történelmi Bizottságának elnöke 2000-

Szakmai tevékenységek és díjak

 • Állami kitüntetés: 2014-ben Magyarország Köztársasági Elnöke „Magyar Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetésben részesítette „az egyházban betöltött jelentős szerepe, valamint a társadalomformáló, egyháztörténet területén végzett eredményes kutató és nevelőmunkája elismeréseként”

Főbb publikációk

Információk

Paróczi Zsolt

Tanulmányok

 • Budapesti Műszaki és gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, szakivizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, Budapest 2011
 • Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, számítástechnika szakos tanár, Szeged 1998
 • Baptista Teológiai Akadémia, lelkipásztori szak, Budapest, 1994

Oktatott tantárgykörök

 • Bibliaismeret oktatás, tantárgypedagógia

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • BTA, rektorhelyettes 2021-től

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Bölcsesség Kezdete Oktatási Központ, intézményvezető 1994-2016
 • MBE Dunántúli Egyházkerület alelnök 2008-2014
 • MBE oktatási szaktitkár, 2012-től

Garai Zsolt

Tudományos fokozat

főiskolai docens

Tanulmányok (képzettség)

doktorátus (Phd)

Oktatott tantárgykörök

 • Stílusismeret és anyagismeret
 • Himnológia

Oktatási- kutatási tevékenységek

 • Egy kóruskötet évenkénti megjelentetése, keresztény ifjúsági kórusok és vegyeskarok használatára

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • tanszékvezető
 • a Szenátus tagja

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • tanár
 • orgonaművész
 • zeneszerző és karnagy
 • az RMBGySz Zenebizottságának tagja

Teológiai jegyzetek

 • Lelkigondozás a vasárnapi iskolában, iskolai hittanórán 2016.
 • Szociális gondoskodás a Bibliában 2015.
 • A lelkimunkás családi élete 2010.
 • Hitkeresők, megtérők lelkigondozása 2010.
 • Fiatal felnőttek lelkigondozása 2003.

Publikációk

 • 2006 – „ A hit hangjai”, Harmonizálás, énekszerzés. ITM Kiadó, Nagyvárad, ISBN-10: 973-727-101-7
 • 2014 – ”Hadd zengjen énekünk”, Feldolgozás, harmonizálás. Theologos Kiadó, ISBN: 973-98644-6-5
 • 2016 – „Hadd zengjen ÚJ DAL!”, Mike duó. Feldolgozások, lektorálás. ISBN 979-0-69490-013-7
 • 2017 – „ A hit hangjai”, második kiadás. Harmonizálás, akkordozás, lektorálás. Theologos Kiadó, ISBN-10: 973-98644-7-3
 • 2021 – „Csak Rólad zeng az ének”, Budai Ferenc szerzemények vegyeskarra. Harmonizálás, átdolgozás, lektorálás. Theologos Kiadó, ISBN: 973-98644-6-5

Szakmai tevékenységek és díjak

 • 2013-2022 – „Jer, dicsérjük Őt!” 9 kötetes kórusgyüjtemény keresztény ifjúsági- és vegyeskarok használatára
 • Három orgonalemez megjelentetése:
  • 2013 – „In dulci jubilo”
  • 2016 – „Verre resurrexit!”
  • 2019 – „Veni creator Spiritus”

Giorgiov Adrian

Tudományos fokozat

PhD

Mottó

„És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére.” Ef 4,11–12

Tanulmányok (képzettség)

 • 1996–2002: Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas. PhD tanulmányok. Szakterület: Pasztorál-teológia. PhD oklevél megszerzésének dátuma: 2002. május 17.
 • 1995–1996: Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas. Pre-doktorál tanulmányok
 • 1995–1996: Baylor Medical Center, Dallas, Texas. Clinical Pastoral Education – Klinikai-lelkészi tanulmányok
 • 1991–1995: Baptista Teológiai Akadémia, Budapest, lelkészképző program

Tanulmányi utak

 • 2007 nov-dec. Kenya (a kenyai lelkipásztor-képzés felmérése; külmissziós segélyszolgálat lehetőségeinek feltérképezése)
 • 2012 november. Tanzánia (külmissziós segélyszolgálat lehetőségeinek feltérképezése)

Nemzetközi konferenciák

 • „Biblical Management of Church Conflict through Preaching”, in Preach the Word-
 • Contemporary Challenges for Preaching, Emanuel Egyetem,Nagyvárad, 2021. nov. 12.
 • „Roy Oswald’s Concepts of Leadership in the Ministry”, Ministry Challenges for the
 • Modern Church in Romania, Emanuel Egyetem,Nagyvárad, 2018. ápr. 24.
 • „Mutual Concern in the Context of East European Baptists’ Relationship with Foreign Mission Agencies after 1989”, Missions and Interpretation, Emanuel Egyetem,Nagyvárad, 2011. május 13.
 • Pastoral leadership – developing personal character traits- nemzetközi konferencia Mbeya, Tanzánia. 2019. november 19. Guest speaker.
 • Biblical management of church conflict: enhancing the reflection of God’s image through the church- „Let them have Dominion- Bringing God’s Image to Bear in Today’s World” nemzetközi teológiai konferencia, Emánuel Egyetem, Nagyvárad, 2012. május 22.
 • Pastors’ care for each other. “Moralitate şi Escatologie” nemzetközi teológiai konferencia, Emánuel Egyetem, Nagyvárad, 2010 március 16.
 • Spiritual maturity: meaning, means, characteristics, influence on leadership. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Gatunguru, Kenya, 2009 december 2.
 • Roy M. Oswald’s concepts of leadership in the ministry. „Chipul lui Dumnezeu în om” nemzetközi teológiai konferencia, Emánuel Egyetem, Nagyvárad, 2009 március 13.
 • Functions of leadership: motivating people for effective leadership. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Nyeri, Kenya, 2008 november 27.
 • Biblical model of developing and appointing church leadership. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Nyeri, Kenya, 2008 november 27.
 • Youth discipleship: tips on discipling youth. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Nyeri, Kenya, 2008 november 28.
 • Youth Discipleship— Need, Biblical Basis, Means, Outcomes. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Nyeri, Kenya, 2007 december 13.
 • Bible study methods. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Nyeri, Kenya, 2007 december 13.
 • Personal Spiritual development and Care as a leader. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Gatunguru, Kenya, 2007 november 29.
 • Small Group Bible Study Methods for a maturing church. FOBOCK konferencia (Fellowship of Baptists of Central Kenya), Gatunguru, Kenya, 2007 november 28.
 • Charles Freer Andrews. A Paradigm Shifter in Mission Work in India- „Biserica în Cetate” nemzetközi teológiai konferencia, Emánuel Egyetem, Nagyvárad, 2006 május 5.
 • Korosztályonkénti bibliatanulmányozás. Lelkipásztorok és lelkimunkások regionális konferenciája, Vinnitsa, Ukraina. 2001 március 3. Guest speaker.
 • Korosztályonkénti bibliatanulmányozás. Lelkipásztorok és lelkimunkások regionális konferenciája, Lutsk, Ukraina. 2001 március 2. Guest speaker.
 • Korosztályonkénti bibliatanulmányozás. Lelkipásztorok és lelkimunkások regionális konferenciája, Rivne, Ukraina. 2001 március 1. Guest speaker.
 • Korosztályonkénti bibliatanulmányozás. Lelkipásztorok és lelkimunkások regionális konferenciája, Ternopil, Ukraina. 2001 február 28. Guest speaker.
 • Korosztályonkénti bibliatanulmányozás. Lelkipásztorok és lelkimunkások regionális konferenciája, Hmelnicki, Ukraina. 2001 február 27. Guest speaker.

Oktatott tantárgykörök

 • Evangélizáció; Lelkigondozás; Poimenika; Pszichológia; Gyülekezeti adminisztráció, Informatika; Missziológia; Katehetika; Liturgika; Istentiszteleti gyakorlat; Bibliaismereti gyakorlat; Vezetéselmélet; Tanítványság
 • Lelki ébredések története
 • Kutatás módszertana
 • Kontroverzált textusok

Oktatási- kutatási tevékenységek

 • A Thompson Biblia magyar nyelvű kiadása (részvétel a Károli Biblia, mint alapszöveg revideálásának szervezésében; a Thompson-anyag előkészítése)
 • A Thompson Biblia román nyelvű kiadása (részvétel a Cornilescu Biblia revideálásában; a Thompson-anyag előkészítése)
 • Kutatás módszertanának kidolgozása a Chicago Manual of Style és a Turabian Manual for Writers alapján

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Dékán – Teológia Fakultás, Emánuel Egyetem, Nagyvárad, Románia (2016–)
 • Tanszék igazgató- Teológiai, egyházzenei és szocio-humán tudományok tanszéke, Emánuel Egyetem, Nagyvárad, Románia (2011–2016)

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Elnök – Temelios alapítvány-Nagyvárad, Románia (2021-)
 • Tag – Nagyváradi missziókerületi vezetőség (2010-)
 • Alelnök – Temelios alapítvány-Nagyvárad, Románia (2004-)
 • Egyetemi adjunktus – Emánuel Egyetem, Nagyvárad, Románia (2002-)
 • Dékán – Magyar Baptista Teológiai Fakultás, Nagyvárad, Románia (2002-2015)
 • Elnök – ITM Alapítvány és ITM Kiadó, Nagyvárad, Románia (1998-)
 • Lelkipásztor – Belvárosi magyar baptista gyülekezet, Nagyvárad, Románia (1998-)
 • Kórházi lelkész – Baylor Medical Center, Dallas, Texas (1995-1996)

Könyvek

 • How to teach adults? (Csiszár István társszerzővel). Weatherford, Texas: ITM Kiadó, 2002.
 • How to teach children? Weatherford, Texas: ITM Kiadó, 2002.
 • How to teach youth? Weatherford, Texas: ITM Kiadó, 2002.
 • All Age Bible Study. Weatherford, Texas: ITM Kiadó, 2002.
 • Cum să îi învăţăm pe adulţi? (Csiszár István társszerzővel). Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Hogyan tanítsuk a felnőtteket? (Csiszár István társszerzővel). Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Cum să îi învăţăm pe copii? Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Hogyan tanítsuk a gyermekeket? Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Cum să îi învăţăm pe adolescenţi? Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Hogyan tanítsuk a fiatalokat? Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Studiul biblic pe grupe de vârstă. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Gyülekezeti bibialiskola. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001.
 • Руководство для преподавателей детских групп «Как учить детей»  Minsk: Fehéroroszország Evangéliumi Szövetség, 2001.
 • Руководство для преподавателей молодёжных групп «Как учить подростков». Fehéroroszország Evangéliumi Szövetség, 2001.
 • Руководство для преподавателей, работающих со взрослыми «Как учить взрослых». (Társszerző: Csiszár István). Fehéroroszország Evangéliumi Szövetség, 2001.
 • Руководство для организаторов изучения Библии в малых группах «Изучение Библии в малых группах для всех возрастов». Fehéroroszország Evangéliumi Szövetség, 2001.

Könyvrészlet

 • „Biblical Management of Church Conflict through Preaching”, in Preach the Word – Contemporary Challenges for Preaching, Emanuel Egyetem,Nagyvárad, 2021. nov. 12. 55-76 old. Ilie Soritau, szerk. Kolozsvár: Risoprint, 2022. ISBN 978-973-53-2838-2. 214 old.
 • „Melchizedek, the priest who derived his pattern from the preexistent Christ” in
 • „Semanatorul- The Sower”, No. 2, vol. 1, ISBN: 978-1-912120-86-4, ISSN: 2414-3218, 2018, 84 – 92 old.
 • „Roy M. Oswald’s concepts of leadership in the ministry” in „Semanatorul- The Sower”,
 • No. 2, vol. 2, ISBN: 978-1-912120-47-5, ISSN: 2515-3218, 2018 , 13 – 21 old.
 • „Mutual Concern in the Context of East European Baptists’ Relationship with Foreign Mission Agencies after 1989”, in Adrian Giorgiov și Ramona Simut, szerk., Missions and Interpretation, 41-56 old. Oradea: Emanuel University Press, 2014. ISBN 978-606-8431-17-8. (203 old.)
 •  „Pastors’ care for each other”, in Corneliu Simuț, szerk., Ethics and Eschatology (Papers Presented at the Annual Theological Conference of Emanuel University, March 10, 2010), 135-156 old. Oradea: Emanuel University Press, 2011. ISBN 978-973-7791-75-7. (246 old.)
 • „Megrendítő találkozás” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 408 old.
 • „A tisztánlátás ideje” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 409 old.
 • „Isten mennydörgésben felelt neki” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 410 old.
 • „Én fiam vagy te” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 410 old.
 • „Engedelmesség a látomás iránt” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 411 old.
 • „Tródon Istentől való” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 411 old.
 • „El ne utasítsátok azt, aki szól” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 412 old.
 • „Megváltja őket” Áhítat 2011.  Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 412 old.
 • „Hangjára lángok törnek elő” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 413 old.
 • „Pap vagy te örökké” Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 413 old.
 • „Igéimet adom a szádba” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 414 old.
 • „Áldott, aki az Úr nevében jön!” In Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 414 old.
 • „Arcra borultam, és hallottam” Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 415 old.
 • „Jézus születése” Áhítat 2011. Magyar Baptisták Világszövetsége, 2010, 415 old.
 • „A valódi hit összetevői?” In …elhervad a virág, de Igéd megmarad! Nagyvárad: ITM Kiadó, 2007, 2 old.
 • „De ce să-ţi iroseşti viaţa?” In Chemarea la viaţă. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2007, 2 old.
 • „Miért pazarolnád el az életed?” In Meghívás az életre! Nagyvárad: ITM Kiadó, 2007, 2 old.
 • „Un drum cu aparenţe paradoxale”, In Drumul spre libertate. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2006, 2 old.
 • „Hogyan imádkozzunk Isten országának az eljöveteléért?” In … jöjjön el a Te országod! Nagyvárad: ITM Kiadó, 2006, 2 old.
 • „Cum să cerem venirea Împărăţiei lui Dumnezeu?”, In …vie Împărăţia Ta. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2006, 2 old.
 • „Intersecţie de drumuri”, In O cale nouă. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2006, 2 old.
 • „Pescuitul- o alternativă sau o chemare?”, In Chemarea slujitorilor. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2005, 2 old.
 • „Milyen erős a hited?” In Győzelmes hit. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2005, 2 old.
 • „Cât de puternică este credinţa ta?”, In O credinţă biruitoare. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2005, 2 old.
 • „La ce altitudine îţi place să zbori?”, In Drumul spre culmi. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2005, 2 old.  
 • „Milyen magassággal elégszel meg?” In Lelki magaslatok. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2005, 2 old.
 • „Más emberré leszel” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 233 old.
 • „Megjutalmazza” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 233 old.
 • „Engem keressetek, és éltek!” Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 232 old.
 • „Ez az az ember” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 232 old.
 • „Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot?” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 231 old.
 • „Adj nekünk királyt!” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  231 old.
 • „Ha tiszta szívből akartok megtérni” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  230 old.
 • „Megtaláltok engem” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  230 old.
 • „Keressétek az Urat, amíg megtalálható!” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  229 old.
 • „Ki állhat meg az Úr színe előtt?” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  229 old.
 • „Hadd menjen!” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 228 old.
 • „Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  228 old.
 • „Aki keres, talál!” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004,  227 old.
 • „Szólj, Uram!” In Áhítat 2005. Magyarországi Baptista Egyház, 2004, 226 old.
 •  „Perspectiva vieţii trăite prin credinţă”, In Prin credinţă. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2004, 2 old.
 •  „Látható lábnyomok a hitélet és szolgálat útján” In Hit által! Nagyvárad: ITM Kiadó, 2004, 2 old.
 • „Urme de paşi vizibile”, In Pe urmele paşilor Săi. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2004, 2 old.
 •  „Cine este de încredere?”, In Încrede-te în Domnul. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2004, 2 old.
 • „Kiben bízol?” In Bízz az Úrban! Nagyvárad: ITM Kiadó, 2004, 2 old.
 • „Talán nem veszünk el!” In Áhítat 2004. Magyarországi Baptista Egyház és Magyar Baptisták Világszövetsége, 2003, 389 old.
 • „Nem jön mindjárt a vég” In Áhítat 2004. Magyarországi Baptista Egyház és Magyar Baptisták Világszövetsége, 2003,  388 old.
 • „Istennek szentelt gyermek” In Áhítat 2004. Magyarországi Baptista Egyház és Magyar Baptisták Világszövetsége, 2003, 253 old.
 • „Ó, Isten bölcsességének mélysége!” In Áhítat 2004. Magyarországi Baptista Egyház és Magyar Baptisták Világszövetsége, 2003,  252 old.
 • „Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök” In Áhítat 2004. Magyarországi Baptista Egyház és Magyar Baptisták Világszövetsége, 2003,  117 old.
 • „A meglátogatás ideje” In Áhítat 2004. Magyarországi Baptista Egyház és Magyar Baptisták Világszövetsége, 2003,  116 old.
 • “Rolul aducerii aminte”, In Lege şi ascultare. Nagyvárad: ITM Kiadó 2003, 2 old.  
 • “Chemare la sfinţenie”, In Poporul sfinţit al Domnului. Nagyvárad: ITM Kiadó 2003, 2 old.
 • “Felhívás a szent életre” In Az Úr törvényei. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2003, 2 old.  
 •  „Cum gândeşti?”, In Profeţii peste veacuri. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2003, 2 old.  
 • „Hogyan gondolkodsz?” In Intelmek az évszázadok távlatából. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2003, p. 2.
 • „Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél”, In Áhítat 2003. Magyarországi Baptista Egyház, 2002, 326 old.
 • “Örüljetek az Úrban mindenkor!” In Áhítat 2003. Magyarországi Baptista Egyház, 2002, 327 old.
 • “Megteltek” In Áhítat 2003. Magyarországi Baptista Egyház, 2002, 190 old.
 • ”Együtt épültök” In Áhítat 2003. Magyarországi Baptista Egyház, 2002, 191 old.
 • “Mihez hasonlítsuk az Isten országát?” In Áhítat 2003. Magyarországi Baptista Egyház, 2002, 54 old.
 • “Mint az agyag a fazekas kezében” In Áhítat 2003. Magyarországi Baptista Egyház, 2002, 55 old.
 • A keskeny úton” In Járjunk Isten útján! Nagyvárad: ITM Kiadó 2002, 2 old.  
 • „În viaţa de fiecare zi…”, In Biruitori prin puterea Domnului. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2002, 2 old.
 • “Térjetek hozzám!” In Áhítat 2002. Magyarországi Baptista Egyház, 2001, 367 old.
 • “Aki van, aki volt, és aki eljövendő” In Áhítat 2002. Magyarországi Baptista Egyház, 2001, 366 old.
 •  „ Örömhír napja” In Áhítat 2002. Magyarországi Baptista Egyház, 2001, 231 old.
 • „Késedelmes a szólásra és a haragra” In Áhítat 2002. Magyarországi Baptista Egyház, 2001, 230 old.
 • „ Utolsókból elsők, elsőkből utolsók” In Áhítat 2002. Magyarországi Baptista Egyház, 2001, 94 old.
 • “Vizsgáljuk meg útjainkat!” In Áhítat 2002. Magyarországi Baptista Egyház, 2001, 95 old.
 •  „Ce ne vine în minte când auzim despre cartea Faptele Apostolilor?”, In Evanghelia pentru întreaga omenire. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2001, 3 old.
 • “Mire számíthatunk a huszonegyedik században?” In Szeretet Naptár 2000. Nagyvárad, RMBGySz, 47-49 old.
 • “Méfibóset” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 72 old.
 • “Örvendezve vitte az Isten ládáját” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 71 old.
 • “Amint kinek-kinek módjában áll” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 70 old.
 • “Hírnevet szerzett magának” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 70 old.
 • “Felismerték” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 69 old.
 • “Senki sincs hozzád fogható” Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000,  69 old.
 • “Még hagytak is belőle” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 68 old.
 • “Ő épít házat nevem tiszteletére” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 68 old.
 • “Naggyá tette királyságát Izráel javára” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 67 old.
 • “Bőséges és tápláló” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 67 old.
 • “Megparancsoltam a hollóknak” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 66 old.
 • “Tud-e Isten asztalt teríteni a pusztában?” In Áhítat 2000. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 65 old.
 • “Mi ez ennyinek?” In Áhítat 2001. Magyarországi Baptista Egyház, 2000, 64 old.

Idegen nyelvű folyóiratcikk

 • „The Servant Leadership Concepts of Robert K. Greenleaf”, Perichoresis, 2010/1, 99-114 old.
 • „Asahel Nettleton: Revivalist of the Second Great Awakening”, Perichoresis, 2005/2, 193-208 old.
 •  „The kenotic Christology of Charles Gore, Peter T. Forsyth, and Hugh R. Mackintosh”, Perichoresis, 2004/2, 47-66 old.
 • „Pastoral Burnout and How to Avoid It.” East-West Church Ministry Report, 2004 március, 1-2 old.

Fordítások

 • Simut, Corneliu. Az úrvacsora tana Philipp Melanchthon teológiájában (eredeti cím: Doctrina cinei Domnului în teologia lui Phillip Melanchthon). Fordítás román nyelvből magyar nyelvre. Bilingvis kiadás. Kolozsvár: Risoprint Kiadó és Nagyvárad: Emánuel Kiadó, 2007.
 • R.C. Sproul. A Szentírás megismerése. (eredeti cím: Knowing Scripture). Fordítás angol nyelvből. Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1995.
 • R.C. Sproul. A tévedhetetlenség magyarázata (eredeti cím: Explaining Inerrancy). Fordítás angol nyelvből. Budapest: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, 1995.

Könyvszerkesztés

 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2022”. Nagyvárad: Prolog, 2021, ISSN: 2602-0149.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2022.” Nagyvárad: Prolog, 2021, ISSN: 2602-0130.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2021” Nagyvárad: Prolog, 2020, ISSN: 2602-0149.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2021”. Nagyvárad: Prolog, 2020. ISSN: 2602-0130.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2020”. Nagyvárad: Prolog, 2019, ISSN: 2602-0149.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2020.” Nagyvárad: Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, 2019, ISSN: 2602-0130.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2019”. Nagyvárad: Prolog, 2018, ISSN: 2602-0149.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2019.” Nagyvárad: Prolog, 2018, ISSN: 2602-0130.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2018”. Nagyvárad: Prolog, 2017, ISBN 978-973-7746-93-1.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2018.” Nagyvárad: Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, 2017, ISBN: 978-973-7746-94-8.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2017”. Nagyvárad: Prolog, 2016, ISBN 978-606-705-029-5.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2017.” Nagyvárad: Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, 2016, ISBN: 978-606-705-030-1.
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Áhítat 2016”. Nagyvárad: Prolog, 2015. ISBN 978-606-705008-0
 • Borzási István, Giorgiov Adrián, Fazakas György, Kis-Juhász Vilmos, Albert István Zsolt, Boros Róbert, Borzási Pál, szerk. „Vezérfonal, 2016.” Nagyvárad: Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, 2015.
 • Adrian Giorgiov, Ramona Simuț, szerk. „Missions and Interpretations”. Nagyvárad: Editura Universitatii Emanuel din Oradea, 2014, ISBN: 978-606-8431-17-8
 • Charles Spurgeon. „Aranysugarak”, Giorgiov Adrian, szerk, 2013, ISBN: 978-606-8205-72-4 15.
 • Paine,Andrew. Întrebări puse de Domnul Isus. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2008.
 •  Paine, Maurice. Portrete ale Domnului Isus în Evanghelia după Ioan. Nagyvárad: ITM Kiadó, 2007.
 •  Simut, Corneliu. A megváltás tana Philipp Melanchthon teológiájában (Doctrina mântuirii în teologia lui Philipp Melanchthon). Bilingvis kiadás. Kolozsvár: Risoprint Kiadó és Nagyvárad: Emánuel Kiadó, 2007.
 • Caplinger, Dennis. Adevărata fericire poate fi a ta. Nagyvárad: ITM Kiadó. 2003.
 • Caplinger, Dennis. Igazán boldog lehetsz. Nagyvárad: ITM Kiadó. 2003.
 • Dawson, David. Studii din Ioan. Nagyvárad: ITM Kiadó. 2003.
 • Dawson, David. Bibliatanulmány János evangéliuma nyomán. Nagyvárad: ITM Kiadó. 2003.
 • Thompson Biblia román nyelven. Első kiadás. Svájc: La Bouna Novella Kiadó, Nagyvárad: Emánuel Kiadó, Nagyvárad: ITM Kiadó, 2002.
 • Fay, William és Ralph Hodge. Mărturiseşte-L pe Isus cu îndrăzneală. Nagyvárad: ITM Kiadó. 2002.
 • Fay, William és Ralph Hodge. Beszélj Jézusról félelem nélkül. Nagyvárad: ITM Kiadó. 2002.
 • Megjelenés a Who’s Who Among Students in American Universities and Colleges, 1998 Október.

Szakmai tevékenységek és díjak

 • Megjelenés: Who’s Who Among Students in American Universities and Colleges, 1998. október

Információk

Intézet

 • Teológiai Tanszék – BTA
 • Teológiai Tanszék – Emanuel Egyetem Nagyvárad

Háló Gyula

Mottó

Egy a ti Tanítótok, ti pedig mind testvérek vagytok. Mt 23,8

Tanulmányok (képzettség)

 • lelkipásztor – Baptista Teológiai Akadémia, 1989. BA
 • újságíró, Vitéz János Tanítóképző Főiskola, 1991
 • teológus, TCM International Institute, 2006, MA

Oktatott tantárgykörök 

egyházi kommunikáció, lelkiségi tréningek vezetése

Szakmai tevékenységek és díjak

Rát Mátyás újságíródíj, Protestáns Újságíró Szövetség, 2023.

Információk

Kónyáné Puskás Laura

Mottó

Ef. 4:1 „éljetek méltón ahhoz az elhíváshoz, amellyel elhívattatok.”

Tanulmányok

 • okleveles ének-zene tanár, karvezető
 • okleveles szolfézs tanár
 • Kóruskarnagy Művész

Szakmai továbbképzések

 • Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar nyári karvezetés kurzus (tanárok: Jobbágy Valér, Magay Judit)
 • Crescendo nyári akadémia: zongora (tanár: Dominkó István)
 • Crescendo nyári akadémia: karvezetés (karvezetés: Ménesi Gergely kamara: Kaposi Gergely) Elvégzendő anyag: Mozart: Requiem
 • Rendszeres Debreceni Bárdos Szimpózium – karnagyi és szolfézs tanári tovább képzések
 • KÓTA karvezetés továbbképzések
 • Simon Carrington és Czifra János mester kurzusok

Munkahelyek

 • ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, zeneelmélettanár és vezényléstechnika tanár.
 • 2019-2022 Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola – szolfézs
 • 2020- Oktatási Hivatal – Tankönyvfejlesztési Osztály – szakmai tananyagfejlesztő (7. 8. osztályos ének-zene tankönyv készítés)

Előadások, tevékenységek

 • 2019 ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, Bartók-kurzus (vezényléstechnika)

Intézményi tisztségek, megbízások, közéleti megbízások

 • KÓTA szakbizottságának tagja
 • Mesteroktató

Oktatott tantárgyak

 • szolfézs
 • zeneelmélet
 • kórus
 • szakmai gyakorlat

Szakmai tevékenység

 • Ének-zene tankönyv 7-8. osztály számára társszerző, tananyagfejlesztő.
 • Karácsonyi énekgyűjtemény önálló kiadvány
 • Budafok Lampart kórus karnagya

Kovács József

Tudományos fokozat

PhD

Mottó

A Mindenható magasságos dolgait a lehető legmélyebben kutatni, és a földi színtéren élők értésére adni.

Tanulmányok (képzettség)

 • Lic. in teologie (BA) – Baptista Teológiai Intézet Bukarest;
 • Mt (Master of studies) – Oxfordi Egyetem;
 • PhD – Open University, Oxford Centre for Mission Studies – United Kingdom

Oktatott tantárgykörök

Újszövetségi görög nyelv; Rendszeres teológia, Keresztyén dogmatörténet; Vallásfilozófia; Filozófia történet; Apologetika.

Oktatási- kutatási tevékenységek

 • Baptista Teológiai Intézet – Bukarest
 • Baptista Teológiai Szeminárium – Kolozsvár/Nagyvárad
 • ITM Institute – Indianapolis SUA/ Heiligenkreuz Austia
 • Baptista Teológiai Akadémia – Budapest

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Dékán – Baptista Teológiai Szeminárium – Kolozsvár/Nagyvárad
 • Tanszékvezető – Baptista Teológiai Akadémia Budapest

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Főtitkár 2007-2015 – Romániai Magyar Baptista Szövetség
 • Alelnök 2005-2015 – Romániai Baptista Unió

Főbb publikációi

Könyvek

 • Románul: Gramatica limbii greceşti a Noului Testament (Az újszövetségi görög nyelv nyelvtana) Társszerző Bill Richardson-nal, Kiadó: Institutul Teologic Baptist, Bucureşti.
 • Újszövetségi görög nyelv alapfokon, Kiadó: Teologos, Kolozsvár.
 • Románul: Dicţionar grec-român pentru studiul cuvintelor Noului Testament (Görög-Román szótár az újszövetség szavainak tanulmányozásához) Társszerzők: Daniel Bărnuţ és Emeric Hubert. Kiadó: Teologos, Kolozsvár.
 • A Szatmárnémeti Magyar Baptista Gyülekezet 100 éves története. Kiadja a Szatmárnémeti Magyar Baptista Gyülekezet.
 • Patak a száraz tájon, beszélgetések a szilágsági ébredésről, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.
 • Keresztyén vagyok: felkészítés a bemerítkezésre, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.
 • Szolgáló élet, 4H, Clevedon, UK.
 • Bibliatörténet madártávlatból: Elbeszélő bevezető a Bibliába, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.
 • Gyülekezeti igeszolgálatok, Kiadó: 4H, Clevedon, UK.
 • Krisztus nyomában a keskeny úton, Kiadó: 4H, Clevendon, UK.

Cikkek, tanulmányok

 • Angolul: „Hungarian Baptists in Romania (Romániai magyar baptisták)”. Frontier, Keston Institute, Oxford, Nagy-Britannia.
 • Angolul: „Solid Foundation (Szilárd alapok)”. A romániai baptisták helyzetéről 1989 után. Frontier, Keston Institute, Oxford, Nagy-Britannia.
 • „A baptista teológia feladatai Erdélyben”, Baptista Teológiai Szemle, 1. szám,
 • „John Smyth hitvallása”, Baptista Teológiai Szemle, 1. szám, Kolozsvár.
 • „John Smyth harmincnyolc tétele, 1610”, Baptista Teológiai Szemle, 2. szám, Kolozsvár.
 • „Az Amsterdamban maradt angolok hit-nyilatkozata, 1611”, Baptista Teológiai Szemle, 3. szám, Kolozsvár.
 • „A teológiai oktatás bibliai alapelvei és modelljei”, Baptista Teológiai Szemle, 4. szám, Kolozsvár.
 • „Gyémánt a sötétben – a kinyilatkoztatás és a biblia tekintélyének tana Abraham Kuyper teológiájában”, Baptista Teológiai Szemle, 6. szám, Kolozsvár.
 • „A magyar baptista mozgalom kezdeteitől 1920-ig”, in Bereczki Lajos-Kovács József (szerk.), „Aki hisz és megkeresztelkedik”: A baptisták élete, történelmi szemelvények, jellegzetességek, jelképes képviselők, Budapest: Magyarországi Baptista Egyház.
 • „A kálvinizmus újraéledése Erdélyben a huszadik század elején”, in Veritas et Vita (szerk. Veres Sándor Péter), a BTA teológiai szakfolyóirata, Budapest, 2016, 3-11.
 • Románul: „Evanghelicii din cadrul minorității maghiare din Romania” (Evangéliumi hívők a romániai magyar kisebbség körében), in Omul evanghelic, o explorare a comunității protestante românești (Az evangéliumi ember, a román protestáns közösség vizsgálata), eds. Dorin Dobrincu, Dănuț Mănăstireanu, Kiadó: Polirom, Iași, 2018.

Szakmai tevékenységek és díjak

 • Szerkesztő – Baptista Teológiai Szemle, Kolozsvár
 • Szervező / vezető – Teológiai munkacsoport (Erdély, 1998-200)
 • Szervező / vezető – Barnabás lelkipásztori közösség (Erdély, 2007-2022)

Intézet

 • Neveléstudományi Tanszék
 • BTA Teológiai Kutatóintézete
 • Minőségügyi és Akkreditációs Intézet

László Gábor

Mottó

„Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek…”  1Korinthus 13: 8.

Tudományos fokozat:

 • főiskolai docens 2009 –

Tanulmányok (képzettség):

 • lelkipásztor, főiskola – Baptista Teológiai Akadémia 1989.
 • teológus. MA of Arts – TCMI International Institute, Indianapolis, USA, ausztriai kihelyezett tagozata 2003.
 • egyházi intézményvezető szakirányú továbbképzési szak -Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2005.
 • okleveles vallástudományi szakos bölcsész (MA) – ZSKF, Budapest, 2009.

Oktatott tantárgykörök:

homiletika, liturgika, gyülekezetépítés, egyházi- és ügyviteli ismeretek, vallástörténet / világvallások/, kortárs vallási mozgalmak tárgyak oktatása, lelkiségi tréningek vezetése

Oktatási-kutatási tevékenységek:

 • A baptista vallásosság kutatása – 1000 fős mintán végzett kutatás eredményei jelenleg kéziratban
 • Magyar baptista vallásosság a XXI. század elején / bibliaolvasás és imádság / – 2017.
 • Magyar baptisták és a nyugalomnap megtartása – 2018.
 • Magyar baptisták viszonya az alkoholfogyasztáshoz – 2019.

Intézményi tisztségek, megbízatások:

 • Baptista Teológiai Akadémia főtitkára   1998 –
 • Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docens  2009 –
 • Baptista Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai és Missziói Tanszék tanszékvezetője 2018 –

Intézményi tisztségek, megbízatások:

 • baptista lelkipásztor 1989 –
 • Magyarországi Baptista Egyház missziói titkár 1996-97.
 • Magyarországi Baptista Egyház Budapesti Egyházkerület titkára 1998-2006.

Publikációk:

 • László Gábor: A vallási alapú antidiszkrimináció forrásai a baptisták hitelveiben és gyakorlatában. In: Vallási sokféleség és vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása – a magyarországi és határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében.  Szerk.: Galik Gábor – Matók Miklós. Oktatási és Kulturális Minisztérium, 2009. 53-56.
 • László Gábor: A magyar baptista vallásosság és változásainak külső tényezői. Veritas et Vita. 2013/1-2. szám, 107-124.
 • László Gábor- ifj. László Gábor: A magyarországi baptista vallásosság. In: „Aki hisz és megkeresztelkedik…” A baptisták élete, történelmi szemelvények, jellegzetességeik, jeles képviselők  Szerk.: Bereczki Lajos – Kovács József.  Magyarországi Baptista Egyház – Magyar Baptisták Világszövetsége, 2014. 202-256.
 • László Gábor: „A baptista ifjúság lelki képe.” Egy elfeledett kutatás 1937-ből. In: Jubileumi tanulmányok. Szerk.: Bereczki Lajos–ifj. László Gábor. Baptista Levéltár. Budapest, 2015. 207-274.
 • László Gábor – ifj. László Gábor: A baptista vallásosság Magyarországon I. A hagyományos baptista kegyesség és napjaink változásai. Baptista Levéltár – Rákoscsabai Béthel Alapítvány. Budapest, 2016.

Információk:

Intézet:

Baptista Teológiai Akadémia, Gyakorlati Teológiai és Missziói Tanszék, Minőségügyi és Akkreditációs Intézet

 

Marton Zsolt

Mottó

Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. (Jn 12,26)

Tudományos fokozat 

drs. abszolvált doktorandusz KRE-HTK

Tanulmányok (képzettség)

 • BA: BTA, teológusi oklevél 2000. június 20. XCII/TN-18, 21/2000
 • BA: Semmelweis Egyetem, mentálhigiénés szakember, 2000. február 17. M-46/2000
 • Master of Divinity: M.Div, TCM International Institute Indianapolis USA, Haus Edelweiss Campus Austria 2010 május.16. 000-2571/2010
 • Csoportanalitikus csoportvezető, Fortbildungs-Akademie das Deutschen Caritas verbandes e.V. Freiburg, 2002 augusztus 21. 85/2002
 • MA: BTA, teológusi oklevél 2012. június 23. 2012/0020/M

Nemzetközi konferenciák

 • Nemzetközi Doktori Szimpózium KRE-HTK 2015
 • Nemzetközi Doktori Szimpózium KRE-HTK 2016
 • Sellye János Egyetem Nemzetközi doktorandusz Konferencia, Komárom, SK 2018-2020
 • Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2022

Oktatott tantárgykörök 

 • Bibliai héber nyelv
 • Ószövetségi írásmagyarázat és exegézis
 • Iskolai mentálhigiéné
 • Szupervízió

Oktatási-kutatási tevékenységek

 • BTA, óraadó 2010-től, bibliai héber nyelv és ószövetségi tantárgyak.
 • BTA, tanársegéd 2015-, bibliai héber nyelv és ószövetségi tantárgyak. Pszichológiai tárgyak mentálhigiéné, szupervízió, tanítványság.
 • KRE-BTK Pszichológiai Intézet, küldő óraadó 2010-től, mentálhigiénés projekt vezető, segítőbeszélgetés csoportvezető.
 • Kutatási tevékenység: A messiáshívő zsidóság és identitása
 • TJC-II A Második Jeruzsálemi Zsinat felé mozgalom kutatása Mo-n és Európában

Intézményi tisztségek, megbízatások 

            Ószövetségi tanszék megbízott vezető

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Önkormányzati Választási Bizottság elnöke
 • Önkormányzati képviselő (két ciklus), a Szociális Bizottság elnöke
 • Baptista Egyház Választási Bizottsági tag

Publikációk

 • Lichtenstein Izsák rabbi élete és munkássága, in.Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2012.
 • A hit és fejlődése- Fowler „hit lépcsőfokai”- tanulmányának elemzése, in Szolgatárs, 2012, 2. szám
 • „HISZEK, HOGY MEGÉRTSEM!” Konferenciakötet Marton Zsolt A Jézusban, Mint Messiásban Hívő Zsidóság Történetének Áttekintése. Károli Gáspár Református Egyetem L’Harmattan Kiadó Budapest, 2014
 • Marton Zsolt A Szokolyai Zsidóság Története, Life Bridge Mission Society, 2021.
 • Marton Zsolt A tiszaeszlári vérvád, és utóélete az irodalomban és a zenében. in. „Nagyon tiszta a beszéded, szolgád szereti azt” írások Hetényi Attila kilencvenedik születésnapjára 2022.

Szakmai tevékenységek és díjak

Lelkipásztor szakos hivatásfelkészítő tréningek

Információk

Intézet

BTA Ószövetségi Tanszék

Nemeshegyi Zoltán

Mottó

„Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 11,25/b)

Tanulmányok (képzettség)

 • Tanulmányok (képzettség): BTA 1978. BA
 • Evangélikus Hittudományi Egyetem 1999. MA

Tanulmányok (képzettség)

 • NDK Buckow 1989
 • NSZK Hamburg 1996, 1997.
 • Ausztria, Heiligenkreuz 2004-2008.

Nemzetközi konferenciák

 • EBF 1994.07.26-31. Lillehammer, Norvégia (BéHi.1994/34-35. 245. o)
 • We der Geist ist da ist Freiheit – Keresztyén férfiak európai fórum 1995.09.06-10.
 • Protestáns Egyházi Napok (kiállításrendezés) Hamburg 1995.06.13-18. (BéHi 1995/33-34.264. o)
 • Evangéliumi küldetésünk az ezredforduló időszakában 1995.06.19-23. (Evangélikus Egyház) (BéHi 1995/33-34.259. o)
 • Európai Baptista tanárok konferenciája 1996.06.27 – 07.01. (EBF, Prága) (BéHi 1996/31.250. o)
 • A II. Ökumenikus európai nagygyűlés Graz, 1997.06.23-29.
 • Missziói konferencia Herten 1999.03.25-28. (Német Bapt. Egyház) (BéHi 1999/18.143. o)
 • III. Ökumenikus Európai Nagygyűlés, Nagyszeben, Románia, 2007. szeptember 4-9. (BéHi 2007/30. 322. o)

Oktatott tantárgykörök

 • Bibliaolvasó gyakorlat
 • Hitkeresők, megtérők lelkigondozása
 • Idősek, betegek lelkigondozása
 • Lelkigondozás a vasárnapi iskolában
 • Lelkipásztori etika
 • Poimenika
 • Szociális gondoskodás a Bibliában
 • Tanítványság

Korábban oktatott tárgykörök

 • A lelkimunkás családi élete
 • Családok lelkigondozása
 • Fiatal felnőttek lelkigondozása
 • Homiletika
 • Katechetika
 • Liturgika
 • Pásztorálpszichológia
 • Szupervízió

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • 1978 előadó, gyülekezeti munkásképző tanfolyam
 • 1989 Buckow, Németország, tanulmányok
 • 1992 BTA tanársegéd
 • 1992-98 Evangélikus Hittudományi Egyetem posztgraduális képzés
 • 1994 BTA tanári kinevezés
 • 1996., 1997. Hamburg, teológiai képzések
 • 1999. egyetemi diploma, Evangélikus Hittudományi Egyetem
 • 2000. BTA docens, Gyakorlati teológiai tanszék
 • 2004-2008 TCM tanfolyamon részvétel, Heiligenkreuz, Ausztria
 • Jelenleg a BTA Tanulmányi Bizottság és a Minősítő Bizottság elnöke

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • 1982-1987. A Magyarországi baptista Egyházat képviselte az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanácsban (EYCE)
 • 1988-89. A Dunántúli Baptista Egyházkerület elnöke
 • 1990-1994. A Budapesti Baptista Egyházkerület elnöke
 • 1996-2000. A Magyarországi Baptista Egyház Szövetségi Tanácsának tagja
 • 1990-től képviseli a Magyarországi Baptista Egyházat a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában. Ettől az időponttól tagja a MEÖT Missziói Bizottságának
 • 2010-től a MEÖT Missziói és Evangélizációs Bizottságának elnöke
 • 2012-2021 az MBE Lelkipásztori Tanácsadó Testületének tagja

Teológiai jegyzetek

 • Lelkigondozás a vasárnapi iskolában, iskolai hittanórán 2016.
 • Szociális gondoskodás a Bibliában 2015.
 • A lelkimunkás családi élete 2010.
 • Hitkeresők, megtérők lelkigondozása 2010.
 • Fiatal felnőttek lelkigondozása 2003.

Publikációk

Szolgatárs című teológiai szakfolyóirat

 • Szolgatárs 2020./3. A lelkipásztorok szolgálati helyének változtatása (23. o)
 • Szolgatárs 2016/2. Az ócsai gyülekezet az ezredfordulótól 2012-ig (45-47. o)
 • Szolgatárs 2016/2. Hívő édesapák szerepe gyermekeik hitre nevelésében (34-35. o)
 • Szolgatárs 2012/3. A keresztény vezetők lelkigondozása (27. o.)
 • Szolgatárs 2010/1. A lelkipásztori szolgálat öröme (23. o)
 • Szolgatárs 2009/4. Gyermekek fehérben (32. o)
 • Szolgatárs 2006/3. Az öngyilkosságról (30. o)
 • Szolgatárs 2005/2. Az istentisztelet értelme (20. o)
 • Szolgatárs 2004/3. A bemerítés néhány elvi és gyakorlati kérdése (24. o)
 • Szolgatárs 2003/4. Gyermekek fegyelmezése a bibliaköri foglalkozáson (23. o.)
 • Szolgatárs 2000/1. Gyermekbarát gyülekezet – missziói gyülekezet (11. o)
 • Szolgatárs 1999/2. A Biblia és misszió a lelkipásztorházastársak kapcsolatában (26. o)
 • Szolgatárs 1996/3. Az újszövetségi gyülekezet (7. o)
 • Szolgatárs 1995/3. Esettanulmány az önkéntességről (5. o)
 • Szolgatárs 1995/2. Szeretsz-e engem (3. o)
 • Szolgatárs 1993/5. Bibliaköri munkánk múltja, jelen, öröme (21. o)
 • Szolgatárs 1993/6. A keresztény nevelés néhány kérdése (31. o)
 • Szolgatárs 1993/2 Intés és lelkigondozás (39. o)
 • Szolgatárs 1993/1. A család, mint Isten álsásának csatornája (32. o) 
 • Szolgatárs 1992/3. A Pesterzsébeti Baptista Gyülekezet története (53. o)

Valamint publikációk jelentek meg itt: Teológiai Szemle; Református Egyház; Lelkipásztor; a Békehírnök; Pesterzsébet –Soroksár, Ócsai Kisbíró

Rádiós, TV-s megjelenések, istentiszteletek, áhítatok, szakmai konferenciák

 • Dabas Rádió Hitélet című műsorában
 • Kossuth Rádió (Egyházi félóra)
 • Hajnali gondolatok – MTV1  
 • Napkelte, Lelki útravaló TV2
 • Áhítat (az MBE napi áhítatos kiadványa)

Információ

Intézet

 • Gyakorlati Teológiai és Missziológiai Tanszék

Dr. Pafkó Tamás

Mottó

„Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal.” (Példabeszédek 27,23)

Tudományos fokozat 

főiskolai docens 2022 –

Tanulmányok (képzettség)

 • magyar nyely és irodalom szakos tanár, ELTE 2010
 • magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, ELTE 2010
 • okleveles teológus, BTA 2012
 • PhD, irodalom- és kultúratudományok (magyar irodalomtörténet szakterület) ELTE 2016

Oktatott tantárgykörök 

Ószövetségi írásmagyarázat, hermeneutika, vallás és irodalom

Intézményi tisztségek, megbízatások 

Lelkipásztori szakirány felelős

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

MBE Fenntartói és Fejlesztői Tanács, lelkipásztori képzés felelős

Publikációk

Szakmai tevékenységek és díjak

Lelkipásztor szakos hivatásfelkészítő tréningek

Információk

Kapcsolódó oldalak

Pető István

„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!”

Tanulmányok (képzettség)

 • okleveles ének-zenetanár, karvezető
 • okleveles zeneelmélet tanár

Oktatott tantárgykörök

 • vezénylési gyakorlat, kargyakorlat

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • A Tiszántúli Baptista Egyházkerület Választási Bizottságának tagja
 • Diakónus avatás (2016.12.11.)

Szakmai tevékenységek és díjak

 • gyakorlatvezető tanár, karvezetés tárgyból a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar felkérésére (2019/20-as tanév I-II. félév)
 • gyakorlatvezető tanár, szolfézs és zeneelmélet tárgyakból a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar felkérésére (2019/20-as tanév I. félév)
 • Tankerületi Igazgatói Emléklap, a 2018/19-es tanévben nyújtott kiemelkedő pedagógiai munkáért (Nyíregyházi Tankerület)
 • az Év Tanára a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumban (2010 és 2019)
 • karnagy, Éneklő Ifjúság – Arany minősítés a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Kamarakórusával (2019.05.10.)
 • karnagy, X. Országos Énekkari Verseny, Budapest – Kamarakórus, énekegyüttes kategóriában: III. helyezés a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Kamarakórusával (2019.03.08.)
 • karnagy, ősbemutató, Juhász Gábor: Hajnali csillag peremén c. kórusműve (2018.12.13.)
 • felkészítő tanár, XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny: Szolfézs verseny: IV. korcsoport, II. helyezés (első díjat nem adtak ki) (2017.03.16-18.)
 • felkészítő tanár, XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny: Párosének verseny: II. helyezés (2017.03.16-18.)
 • tanári különdíj, XIII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs-, Párosének- és Népdaléneklési Verseny (2017.03.16-18.)
 • karnagy, közreműködés a Bárdos Szimpózium koncertjén a Debreceni  Baptista Gyülekezet Énekegyüttesével (2016.03.12.)
 • zeneszerző, A Debreceni Baptista Gyülekezet által meghirdetett, a Gyülekezeti- és kóruséneklés gyakorlatának megújítására szolgáló művek megalkotására c. pályázaton, a legjobb új zenemű vagy kórusmű kategóriában II. és III. helyezés (2016)
 • gyakorlatvezető tanár zeneelmélet tárgyból a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar felkérésére (2012-2013)
 • karnagy, a Zeneművészeti Szakközépiskolák Énekkarainak VII. Országos versenyén, Veszprém, III. helyezés a Nyíregyházi Művészeti Középiskola Leánykarával (2010)
 • karnagy, részvétel a XVII. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztiválon Komlón, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI, Debrecen Gyermekkarával (2005)
 • kórus énekes, szóló énekes, CD felvétel: Halljátok énekét a hitnek, Vox Antiqua Kamarakórus (2004)
 • kórus énekes, Tours-i Nemzetközi Kórusverseny II. helyezés (kategóriagyőztes) Canticum Novum Kamarakórus (2004)
 • kórus énekes, Pécs, XVIII. Nemzetközi Kamarakórusverseny, I. díj, Különdíj – Vox Antiqua Kamarakórus (2003)
 • kórus énekes, Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny, Megosztott I. díj, Közönségdíj, Magyar Rádió Különdíja – Vox Antiqua Kamarakórus (2002)
 • kórus énekes, Tours-i Nemzetközi Kórusverseny II. helyezés és nagydíj – Canticum Novum Kamarakórus (2001)
 • kórus énekes, Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny II. helyezés – Canticum Novum Kamarakórus (2000)

Információk

Dr. Sebjan-Farkas Zsolt

Tudományos fokozat

PhD

Mottó

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. (2Tim 3,16–17)

Tanulmányok (képzettség)

 • 2010-2016 Ph. D. Teológia Tudományok – Délkeleti Baptista Teológiai Akadémia, USA, Észak Karolina
 • 1999-2003 M. Div. Bibliai Nyelvek – Délkeleti Baptista Teológiai Akadémia, USA, Észak Karolina
 • 1992-1997 MSc Faipari mérnök – Soproni Egyetem, Faipari mérnöki kar, Sopron
 • 1992-1997 BA Programozó matematikus – Szegedi Egyetem, Természettudományi kar, Szeged

Oktatott tantárgykörök

Dogmatika, rendszeres teológiai szakszeminárium, rendszeres teológiai kutatások, ökumenika-apologetika, hitvallásismeret.

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Főiskolai docens

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Szünergosz Bibliaiskola igazgató
 • Baptista lelkipásztor, iskolalelkész

Főbb publikációi

Információk

Intézet

 • Rendszeres teológia tanszék

Serafin József

Mottó

Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége! Préd 12:13

Tanulmányok (képzettség)

 • Okleveles szociológus, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest 1985 – 1988
 • Okleveles közlekedésmérnök, BME Közlekedésmérnöki Kar, Budapest 1977 – 1983

Tanulmányi utak

 • Évente több alkalommal hallgatók számára szervezett szociális tereplátogatások.
 • Külföldi tanulmányutak  –  ismerkedés szociális rendszerekkel
  • Németország – Hamburg, Köln, 1995
  • Franciaország – Pas de Calais, 2003
  • Olaszország – Asti, 2004
  • Svédország – Stockholm, 2007

Oktatott tantárgykörök

Bevezetés a szociológiába, a szociálpolitika alapfogalmai, egyházi szociális szolgálat, vallásszociológia, szociális munka elmélete.

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • fegyelmi bizottság póttagja

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Gyülekezetvezető, Nap Utcai Baptista Gyülekezet, 
 • Felügyelő Bizottság elnök,
 • Sorsfordító Szolgáltató Központ

Főbb publikációi

Könyvek

 • Serafin József: A szociális földprogram. Esély Szociális Közalapítvány 2001 szerk: Szoboszlai Zsolt
 • Serafin József: Szociális földprogram Magyarországon, egy aktív szociálpolitikai eszköz stabilitása és változása 1992 – 2006 Szövetkezet folyóirat 2006
 • Dr. Hoffman István – Serafin József: Kistérségi szolgáltatás szervezés módszertana IDEA munkacsoport 2006
 • Serafin József: Földközösség  –  Hogyan erősítheti a közösségi munka a szociális földprogram hatékonyságát, hogyan erősítheti a szociális földprogram a közösséget?    Közösségi munka a családsegítésben, Szociotéka, Debrecen 2011
 • Serafin József: Régi – új elemek a programban: együttműködés és partnerség,  közösségépítés, Útban a konyhakerti, kisállattartási programtól a családi portaprogram felé  Esély Szociális Közalapítvány, Szolnok  2020 
 • Támogatott élet tanulmánykötet – szerkesztő: Serafin József, Budapest 2021.
 • Élet a nappaliban tanulmánykötet – szerkesztő, Serafin József, Budapest 2022. június

Szakmai tevékenységek és díjak

 • Szerkesztő – Baptista Teológiai Szemle, Kolozsvár
 • Szervező / vezető – Teológiai munkacsoport (Erdély, 1998-200)
 • Szervező / vezető – Barnabás lelkipásztori közösség (Erdély, 2007-2022)

Intézet

 • „Pro civitate” emlékplakett Belecska 2002
 • Magyar Arany Érdemkereszt 2017 

Tóka Ágoston

Mottó

Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.” (Jn 4:38)

Tudományos fokozat

óraadó tanár

Tanulmányok (képzettség)

 • Okleveles orgonaművész (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2013)
 • Okleveles zeneművész-tanár (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2014)

Oktatott tantárgykörök

 • orgona
 • zongora
 • partitúraolvasás

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

Az Újpesti Baptista Gyülekezet, a Baptista Központi Énekkar, valamint a Dohány utcai Zsinagóga orgonaművésze

Szakmai tevékenységek és díjak

 • 2011, Weimar, Bach-Liszt Nemzetközi Orgonaverseny: 3. díj.
 • 2016, Bethune (Franciaország), Nemzetközi Orgonaverseny: 4. díj
 • 2017, St Albans (Egyesült Királyság): 2. díj és Bach-különdíj
 • Aktív előadóművészeti tevékenység a hazai prominens szimfonikus zenekarok hangversenyein, valamint szólistaként is.

Támogatások, ösztöndíjak

 • Köztársasági Ösztöndíj (2012)
 • Junior Prima Díj (2013)
 • Fischer Annie Ösztöndíj (2015, 2018, 2019)

Információk

Tóth Sándor

óraadó tanár

 • lelkipásztor, az MBE Kornya Szolgálat vezetője, a BTA óraadó tanára
 • Új Remény Baptista Gyülekezet – Debrecen tagja, melynek alapító lelkipásztora

Képzettség

 • üzemeltetési és minőségirányítási igazgató
 • mérnök-informatikus
 • MA teológus

Család

Három leány gyermek édesapja.

Újváriné Szabó Anikó

Mottó

“Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: Az Úr szent tulajdona.” Zakariás 14, 20.

Tanulmányok (képzettség)

 • 2010 – 2012. Baptista Teológiai Akadémia, MA
 • 2005 Origo – Angol felsőfokú nyelvvizsga (A)
 • 2004 Origo – Angol középfokú nyelvvizsga (A, B)
 • 1993 – 1994. Virginiai Baptista Szövetség Vasárnapi Iskolai Bizottsága,  Virginia, Richmond, USA, gyakornoki ösztöndíj
 • 1978 – 1982. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,  Szeged, magyar – orosz szakos általános iskolai tanár
 • 1974 – 1978. Tömörkény István Gimnázium, Szeged, angol tagozat

Tanulmányi utak

 • 1993 – 1994. Virginiai Baptista Szövetség Vasárnapi Iskolai Bizottsága,  Virginia, Richmond, USA, gyakornoki ösztöndíj
 • 2012 május – Tbiliszi, Georgia, a grúz baptista gyülekezetek élete, tanulmányút
 • 2018 április – a Baptista Világszövetség ázsiai és európai vezetőinek kapcsolatépítő látogatása, tanulmányút Kazahsztánban, Almaaty, Kirgizisztánban, Bishkek – találkozó a baptista teológiai vezetőkkel, misszionáriusokkal

Nemzetközi konferenciák

 • 2019. június Stockholm, Svédország EBF Művészet és Misszió konferencián az MBE képviselete
 • 2019.  március Varsó, Lengyelország, ApCsel 1,8 konferencia, a BTA reprezentánsaként a teológiai munkacsoporton való részvétel
 • 2018. Lviv, Ukrajna, EBWU vezetői konferencia, előkészítése, levezetése,  előadás, szolgálatot lezáró leköszönés
 • 2018.  Zurich, Svájc,  A Baptista Világszövetség Női tagozatának vezetői találkozója, egyben regionális konferencia a svájci baptista nőkkel
 • 2018. május Floridia, Siracusa, Szicília – a szicíliai baptista nők konferenciája
 • 2018. március Dánia, Aalborg találkozó a dán baptista nőkkel, beszámoló tartása
 • 2017. november Kisinyov, Moldávia, országos nőkonferencia, előadó
 • 2017. november Lvov, Ukrajna  országos nőkonferencia
 • 2017. október Értarcsa, Románia, határmenti női konferencia, előadó
 • 2017. október Cyprus, Larnaca EBWU konferencia – előadás
 • 2017. Thaiföld, Chiangmai, Bangkok, Mia Sot – A Baptista Világszövetség Női tagozatának vezetői találkozója, egyben regionális konferencia az ázsiai baptista nőkkel, téma Ezer Knegdo – szeminárium vezetés
 • 2017. május Cakovec (Csáktornya), Horvátország, jubileumi konferencia, előadó
 • 2017. május Szófia, Bulgária országos nőkonferencia, előadó
 • 2017. március Crikvenica, Horvátország, az európai teológiát végzett nők konzultációja
 • 2017. március Olaszország Rocca di Papa, olasz nők konferenciája
 • 2016. november Albánia, Durres konferencia
 • 2016. október Szatmárnémeti, Románia, az Erdélyi Baptista Nőszövetség 25 éves jubileumi konferenciája, előadás
 • 2016. október Rucsek, Oroszország, az orosz baptista nők konferenciája, a “-Stan” országok képviselőinek részvételével, az európai és ázsiai nőszövetség elnökével közös előadás
 • 2016. szeptember Varsó, Lengyelország, országos nőkonferencia, szeminárium vezető, előadó
 • 2016. Finnország, Tampere, baptista nők konferencián, előadó
 • 2016. Norvégia, Trondheim, a baptista női misszió 100 éves jubileumi konferenciája
 • 2016. július Vancouver, Kanada, a Baptista Világszövetség közgyűlése, részvétel az iszlám-keresztény párbeszéden
 • 2016. március Belgium, Brüsszel/Manur találkozó belga baptista vezetőkkel, részvétel a belga baptista nők konfernciáján
 • 2015. november Jubileumi konferencia, Belorusszia, Minszk, előadás
 • 2015. november Özdere, Törökország, EBWU konferencia, előkészítés, csoportvezetés
 • 2015. október Párizs, francia országos nőkonferencia, előadás
 • 2015. Johannesburg, Dél-Afrika, a Baptista Világszövetség  Baptista Női Vezetőképző konferenciája, téma- “Arise and shine/Kelj fel és tündökölj!
 • 2015. május Prága, cseh és szlovák baptista női konferencia
 • 2015 április Kijev, ukrán nőkonferencia, előadó
 • 2015. március Észtország, orosz nemzetiségű nők konferenciája, előadó
 • 2014. november Moldávia Kisinyov, országos nőkonferencia, előadó
 • 2014. október Crikvenica, Horvátország, teológus, valamint baptista vezetői tisztséget betöltő hölgyek konzultációja a nők helyzetéről Európában
 • 2014. október Azerbajdzsán, Baku, találkozó az azeri baptista szövetség vezetőivel, női missziómunkásaival
 • 2014. október Lengyelország, Varsó, a lengyel baptista nők konferenciája, előadó
 • 2014. szeptember Bukarest, Románia, EBF közgyűlés, találkozó a bukaresti baptista nőkkel, előadás
 • 2014. június Izmir, Törökország, a BVSz közgyűlése
 • 2014. május Poprád, Szlovákia, cseh és szlovák nők konferenciája
 • 2014. március Málta, EBWU mini-konferencia a máltai baptista nőkkel, gyülekezettel
 • 2014. február Libanon, Beirut, az Arab Baptista Teológia és a Libanoni Baptista Egyház kapcsolatával szír menekültek támogató projectjének megvalósítása, libanoni baptista nőkkel tartott konferenciával egybekötve
 • 2013. szeptember Pozsony, Szlovákia, találkozó a szlovák baptista nők vezetőivel
 • 2013. június Jamaica A Baptista Világszövetség Női tagozatának vezetői találkozója, egyben regionális konferencia a jamaikai baptista nőkkel
 • 2013 Hannover, Németország, EBWU vezetői konferencia, téma – “Stand up and live”/Kelj fel, és élj!”
 • 2013. Albania, Durres, Tirana – országos baptista nőkonferencia, előadás
 • 2012. november EBWU konferencia, Lyon, Franciaország, szervezés, szeminárium vezetés
 • 2012. április  NeBWiM – baptista teológiai tanulmányokat végzett európai nők találkozója
 • 2012. március Moszkva, Oroszország, baptista nők konferenciája a Moszkvai Baptista Teológián, előadás
 • 2011. október Tallin, Észtország, EBWU konferencia, téma – Lelki egyensúly (Habakuk 3,9) – szervezés, szeminárium vezetés
 • 2011. április Észak-Írország, EBF vezetőségi találkozó, baptista gyülekezetek látogatása
 • 2011. március Wales, Llandeilo, UK, baptista női találkozó
 • 2010. november Budapest, az EBWU szervezésében európai női konferencia, szervezés, levezetés, szeminárium vezetés
 • 2010. július Honolulu, Hawaii, a Baptista Világszövetség Női Vezetőképző konferenciája
 • 2010.május NeBWiM – baptista teológiai tanulmányokat végzett európai nők találkozója
 • 2010. február Budapest, József Utcai Baptista Imaház nemzetközi baptista női találkozó, téma – Érték a  szolgálatban, szervezés, levezetése
 • 2009. július Amszterdam 400. az Európai Baptista Szövetség jubileumi konferenciája, workshop vezetés
 • 2009. Jereván, Örményország, baptista nők konferenciája, téma – “Nők a szolgálatban”, előadás – “Környezetünk védelme, szolgáló attitűd”
 • 2008. Dalfsen EBWU vezetői konferencia, “Source of inspirtion/Az inspiráció forrása” – konferencia szervezés, “Roll vall”levezetése, szeminárium vezetés
 • 2007. szeptember Moldavia, Kisinyov A szovjet utódállamok asszonyainak konferenciája (szeminárium vezetés orosz nyelven)
 • 2006. október Nyugat-Európai Baptista Nők Konferenciája, “Trust in the Lord and do good!”/Bízz Istenben, és cselekedj jót!” – szervezés, szeminárium vezetés
 • 2006. április  Aalgord, Norvégia, “To be extenion of God’s hand”/ konferencia
 • 2005. Birmingham, UK a Baptista Világszövetség  Női Vezetőkonfernciája, “Seeing with new eyes”/ Láss új szemmel!”
 • 2005. április, Larnaca, Cyprus – a közel-keleti országokban élő baptista nők konferenciája, Munkálkodjunk együtt Krisztusért – szeminárium vezetés
 • 2004. március, Spanyolország, Madrid, spanyol baptista női konferencia
 • 2003. Rabac, Horvátország az Európai Nőszövetség vezetői konferenciája, Énekeljetek az Úrnak új éneket!
 • 2001. Prága – fiatal európai baptista női vezetők konferenciája
 • 2000. január Melbourne, Ausztrália,  a Baptista Világszövetség Női Vezetőkonferenciája – szeminárium/workshop vezetés
 • 1998. Prága EBWU 50 éves jubileumi konferencia – szeminárium vezetés
 • 1996. július Sinai, Románia, A kiscsoportos bibliatanulmányozás – konferencia

Oktatott tantárgykörök

1996 – 2022

 • angol teológiai szaknyelvi kurzus
 • baptista női világmisszió
 • bibliaismeret
 • bibliaköri tanítás – vasárnapi iskola
 • hit és hivatás kurzus
 • pedagógia (neveléselmélet, neveléstörténet)
 • tanítványság
 • tantárgypedagógia (a biblia megjelenése a magyar irodalom tanításában)
 • vallásos irodalom

Oktatási-kutatási tevékenységek

 • Női baptista világmisszió – nemzetközi kapcsolatok építése (1998 – 2018)
 • ENSZ Palota, New York – Commission on the Status of Women (Küldetés a nők státuszáért) programon részvétel és Baptista Világszövetség Női Tagozata képviselői  részvételének előkészítése  (2017. március 12-19)

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Kreditetátviteli Bizottság 2022-től
 • Lelkészségi munkatárs 2020-tól
 • MAI munkatárs 2020/21 tanév
 • Nyelvi lektorátus vezetése 2018-tól
 • Óraadó tanár 1996-tól

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Az Európai Baptista Szövetség Vezetőségének tagja (2009 – 2018)
 • Az Európai Baptista Szövetség Választási Bizottságának tagja (2008 – 2009),
 • elnöke (2009 – 2014) majd ismét tagja (2014 – 2019)
 • Az Európai Baptista Szövetség Kommunikációs Bizottságának tagja (2004 – 2009)
 • Az Európai Baptista Nőszövetség tagja (2003 – 2008), titkára (2008 – 2013),
 • elnöke (2013 – 2018)
 • MBE Nőbizottságának elnöke (1999 – 2003)
 • MBE Vasárnapi Iskolai Bizottságának tagja (1989 – 2006)

Főbb publikációi

 • Írások 1988 óta a baptista sajtóban cikkek, vezércikkek, eseményekről beszámolók, gondolatok – Békehírnök; Jelige; Igeidők; Múlt, jelen, jövő naptár;
 • Áhítat – 1990-es évektől folyamatosan napjainkig, az utóbbi években annak lektorálása;
 • Gyülekezeti lapokban írások – Mécsvilág, Új Lant, Testvérek, Sáfár
 • Az erdélyi magyar baptisták lapjában néhány alkalommal interjú a Szeretetben, valamint cikk az Eszter című női kiadványban
 • Szolgatárs című folyóiratban Szolgatárs 1993/5. Minden korosztály vasárnapi iskolája
 • A BTA évkönyvében beszámoló a nyelvi lektorátus munkájáról
 • MBE közgyűlési beszámoló a magyar baptista női misszióról (1999-2003)
 • Az európai baptista női hírlevél szerkesztése, cikkek “News and Views” , valamint áhítatok a honlapján ebwu.org
 • A moldáviai női évkönyvhöz előszó
 • Interjú az orosz baptista nők újságjában

Média megjelenés:

 • Hajnali gondolatok – DunaTV 2019. január
 • Ébredés című műsorban, Pesti TV, interjú 2017.
 • MERA rádió igei gondolatok, interjúk, beszélgetések több alkalommal
 • Kontakt Rádió, Vallás és kultúra, beszélgető műsor Dr. Szigeti Jenő professzor vendégeként (több alkalommal)
 • Kossuth Rádió – Baptista félóra című műsorban a női misszió témakörben (néhány alkalommal)

Lektorálás, könyvajánlás:

 • J. Carl Dr. Laney: A válás mítosza
 • Frittmann Lászlóné: Tanítási segédanyagok, Vasárnapi iskolai tanítók részére 7-14 éves gyermekek számára I. kötet
 • Frittmann Lászlóné: Egyháztörténeti vázlatok II. kötet

Angolra fordítás:

 • Gábor Rupi, korondi lelkipásztor életrajza (4H gondozásában)

Információk

Intézet

 • Gyakorlati Teológia és Missziológiai Tanszék

Urbán Gedeon

Mottó

„Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” János 6,37

Tanulmányok (képzettség)

 • Baptista Teológiai Akadémia – főiskolai oklevél, Teológus 1997.
 • Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar – egyetemi oklevél, Pedagógia szakos bölcsész és tanár 2004.
 • Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, – szakirányú továbbképzés, felsőoktatási igazgatási szakember 2010.
 • Gál Ferenc Főiskola – mesterképzés, okleveles etikatanár / erkölcstantanár 2014.

Oktatott tantárgykörök

 • Pedagógia, Biblikapedagógia, Valláspedagógia, Hátrányos helyzet pedagógiája, Katechetika
 • Etika, Szociál- és Bioetika
 • Szórványmisszió

Oktatási- kutatási tevékenységek

 • A Thompson Biblia magyar nyelvű kiadása (részvétel a Károli Biblia, mint alapszöveg revideálásának szervezésében; a Thompson-anyag előkészítése)
 • A Thompson Biblia román nyelvű kiadása (részvétel a Cornilescu Biblia revideálásában; a Thompson-anyag előkészítése)
 • Kutatás módszertanának kidolgozása a Chicago Manual of Style és a Turabian Manual for Writers alapján

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Főiskolai docens (Neveléstudományi Tanszék)
 • Tanulmányi igazgató

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • 1997-től a Magyarországi Baptista Egyház lelkészeként szolgál,
  • 1997-től Sarkadon,
  • 2000-től Szekszárdon,
  • 2007-től Aszódon.
  • 2020-tól Dömsödön
  • 2021-től Salgótarjánban 
 • 1998-tól dolgozik a Baptista Teológiai Akadémia adminisztrációjában
  • 1998-2002-ig a Baptista Teológiai Kutatóintézetben, a kutatóintézet igazgatója mellett szervezőtitkárként.
  • 2002. februártól a BTA Tanulmányi Hivatalában
   •    Tanulmányi titkárként oktatásszervezői és kredittanácsadói munkakörben
   •    2008. februártól a Hivatal vezetőjeként, mint tanulmányi igazgató
  • 2014 – 2021.  Főiskolai Lelkészség vezetője
  • 2015. márciustól a BTA Akkreditációs Bizottságának, jelenleg a Minőségbiztosítási és Akkreditációs Intézet (MAI) tagja

Publikációk

 • Isten imádatának etikai vonatkozásai – Nemeshegyi Zoltán 70. tanulmánykötet, 2020.
 • Biblia és pedagógia – BTA jegyzet, 2019.
 • A Magyarországi Baptista Egyház szórvány helyzetének bemutatása és elemzése – A Baptista Teológiai Akadémia évkönyve 112. tanév, 82-120. o., 2019.
 • Szociáletikai iránymutatások (társszerző) – Magyarországi Baptista Egyház 2019.
 • A válás hatása a gyermekek lelki egészségére – Veres Sándor 70. tanulmánykötet, 2018.
 • Alkalmazott biblikapedagógiai- és etikai kutatások a teológiai oktatásban – Baptista Teológiai Kutatóintézet, 2018.
 • Biblikapedagógia (bővített újraszerkesztett) – BTA jegyzet, 2017.
 • Bevezetés a pedagógiába – BTA jegyzet, 2016.
 • A Magyarországi Baptista Egyház szórványhelyzete – Theológiai Szemle, 2017/1. szám 35-44. o.
 • A lelkipásztor képzés mai lehetőségei a Baptista Teológiai Akadémián – Baptista Teológiai Kutatóintézet, 2016.
 • Biblikapedagógia – BTA jegyzet, 2015.
 • Pedagógiai tanulmányok a teológiai oktatásban – Baptista Teológiai Kutatóintézet, 2014.
 • Hitéleti képzés történelmi beágyazottsága az európai felsőoktatásba és a magyar iskolarendszerbe – Veritas et Vita a BTA teológiai szakfolyóirata 2013/1–2. szám 143-155
 • Neveléstörténeti tanulmányok – BTA jegyzet, 2013
 • Valláspedagógia – A vallásos megtérés és erkölcsiség néhány fejlődéslélektani vonatkozásáról – BTA jegyzet,
 • A félelem – Szolgatárs – Baptista lelkészi szakfolyóirat XV. évf. 4. sz., 2006.
 • A Vasárnapi Iskolai munka felmérése a magyarországi baptista gyülekezetekben – Szolgatárs – Baptista lelkészi szakfolyóirat XV. évf. 3. sz., 2006.
 • A „kánaáni nyelv” nyelvszociológiai vizsgálatának teológiai fontosságáról – Szolgatárs – Baptista lelkészi szakfolyóirat XV. évf. 2. sz., 2006.

Információk

Intézet

 • Neveléstudományi Tanszék
 • Minőségügyi és Akkreditációs Intézet

Dr. Várady Endre

Tudományos fokozat

PhD

Mottó

„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn 15,16)

Tanulmányok

Középiskolai tanulmányok és érettségi vizsga

 • Budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, 1996 (Gönczy Pál Díj)

Lelkészi diploma

 • Baptista Teológiai Akadémia, 2001

főiskolai, teológus-diploma, lelkipásztori szakirány (Kitűnő minősítés)

Egyetemi diploma

 • Edmonton Baptist Seminary, Alberta, Canada, 2002, Master of Divinity
 • Honosítása egyetemi fokozatú teológiai diplomává: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2003

Hittudományi PhD

 • Evangélikus Hittudományi Egyetem, Újszövetségi tanszék, 2019

Tanulmányi utak

 • IBTS, Prága, 1999.
 • Tyndale House, Cambridge, UK, 2005. június-július

Nemzetközi konferenciák

Előadóként

 • DOSZ-TT II. Nemzetközi Teológuskonferencia, 2011. (angol)
 • Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2022. (angol)

Résztvevőként

 • Tyndale House Fellowship Study Group, 2005.
 • EBF Mission Conference, IBTS, Prága, 2008.
 • ICETE (International Council for Evangelical Theological Education) Consultation, Sopron, 2009.
 • IBTS-Nordenhaug, Prága, 2011.
 • Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2013.

Oktatott tantárgykörök

Jelenleg

 • Újszövetségi görög nyelv
 • Bibliai hermeneutika
 • Újszövetségi írásmagyarázat

Oktatási- kutatási tevékenységek

 • Főiskolai tanársegéd, 2002. szeptember – 2005. január, BTA, Újszövetségi tanszék
 • Főiskolai docens, 2005. februártól, BTA, Újszövetségi tanszék
 • Tanszékvezető, 2021. szeptembertől (BTA, Újszövetségi tsz.)

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Tanszékvezető főiskolai docens, Újszövetségi tanszék
 • Szociális Bizottság, elnök
 • Tudományos Diákkör, elnök
 • Könyvtárbizottság, jegyző
 • Tanulmányi Bizottság, tag

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottsága (2006-tól)
 • MEÖT Szociáletikai Bizottság (2010. február – 2013. március)
 • Magyarországi Baptista Egyház Áhítat-szerkesztő bizottsága (2010-től); bizottsági elnök (2012. májustól)
 • International Baptist Theological Seminary, Prague – Board of Trustees (2010. január – 2013. december)

Főbb publikációi

Támogatások, ösztöndíjak

 • Heinrich and Elisabeth Schmidt Memorial Scholarship, 1998-1999 és 2001-2002, Canada

Információk

Intézet

 • Újszövetségi Tanszék, Tanszékvezető főiskolai docens

Veres Sándor Péter

Mottó

Népem megvizsgálójává, kutatójává rendeltelek, hogy megismerd és megvizsgáld életét. Jer 6,27

Tudományos fokozat

CSc , pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995

Tanulmányok (képzettség)

 • Személyes hatékonyság fejlesztő tréner 2008
 • MA, teológus, gyakorlati teológia TCMI, Ausztria, 2006
 • Pszichológus, klinikai pszichológusi specializáció, 1984

Tanulmányi utak

 • Finnország, Prof Kulervo Rainio, Dep. Social Psychology, MTA ösztöndíjas, Helsinki, 1982
 • Hollandia , KEVE vezetőségi tag, CBMC EU Groningen, 1994
 • USA, Chattanooga, KEVE vezetőségi tag, CBMCI meghívására, 1995
 • Nemzetközi konferenciák
 • 1989 Budapest, Cheiron Konferencia
 • 1990 Madrid, Cheiron Conference
 • 1991 Groningen, Cheiron Conference
 • 1992 Párizs, Cheiron Conference
 • 1994 Weimar, Cheiron Conference
 • 2002 Ede, International Connference on Ethics in Communication, Hollandia

Oktatott tantárgykörök

Pszichológia, Fejlődéslélektan, Szociálpszichológia, Társkapcsolatok pszichológiája, Keresztény identitás, Kommunikáció elmélet, Valláslélektan, Pásztorálpszichológia, Vezetéselmélet, Mediáció, Szervezetfejlesztés, Lelkigondozás, Személyes hatékonyság, Személyiséglélektan, Szervezet elmélet, Szervezeti kommunikátor identitása, Keresztény önbecsülés-identitás, Személyiséglélektan, Csoportpszichológia

Kutatási, oktatási intézmények

 • 2018–:  emeritus egyetemi tanár, BTA Neveléstudományi Tanszék vezetője
 • 2001–2005: főiskolai tanár,  BTA Gyakorlati Teológiai és Neveléstudományi  és Missziológiai Tanszék
 • 2005–:  egyetemi tanár, BTA Gyakorlati Teológiai és Neveléstudományi  és Missziológiai Tanszék illetve a Baptista Teológiai Kutatóintézet igazgatója
 • 1997–2003: egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar  Kommunikáció Tanszék
 • 1993–1994; 1997-2003: egyetemi adjunktus, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
 • 1995–2003: Magyarországi Üdvhadsereg Tisztképző Iskolája
 • 1996–1997: szerkesztőségi munkatárs ETHOS keresztyén családi magazin
 • 1993–1996: Magyar Református Egyház Diakónusképző Intézet.
 • 1993–1996: BTA Misszió Iskolája
 • 1975–1996: tudományos kutató, főmunkatárs MTA Pszichológiai Intézete

Intézményi tisztségek, megbízatások

 • Kutatóintézet igazgató 2005-2021, 2022-
 • Minőségügyi és akkreditációs Intézet igazgató 2021-
 • Szenátus alelnöke 2005-2012
 • Szenátus tag 2005-
 • Könyvtárbizottság tag 2005-
 • Kreditátviteli Bizottság elnök 2022

Szakmai, közéleti és közegyházi tisztségek, megbízatások

 • Magyar Pszichológiai Társaság tagja 1980 (www.mpt.hu)
 • 2008-2011: a MAB Hit és Vallástudományi Szakbizottságának tagja (www.mab.hu)
 • ESHHS-CHEIRON Europe Európai Pszichológiatörténeti Társaság 1990-2006 (www.psych.yorku.ca/orgs/cheiron/)
 • KEVE Társaság vezetőségi tagja 1994-2004 (www.keve.org)
 • Bibliai Házassággondozó Szolgálat tagja (1998-2013) elnök 2003-2005 (www.bhsz.hu)

Információk

Megszakítás