Diplomás Pályakövetési Rendszer Tanulmányi alprogramok

Új ismeretek megszerzését, elméleti tudás frissítését, szakmai munka támogatását célzó részképzések

 

BIBLIAISMERETI KURZUS

Cím:

Jézus példázatos tanításának értelmezése

 

Cél:   A diplomás pályakövetési rendszer keretén belül „tanulmányi alprogramok” műfajában elméleti tudás frissítését, új ismeretek megszerzését, valamint szakmai munka támogatását célzó továbbképzést szervezünk azon volt hallgatóink részére, akik köznevelési intézményben bibliaismereti, hittan, erkölcstan, vagy etikaoktatásban vesznek részt – vagy a későbbiekben kívánnak bekapcsolódni ilyen tevékenységbe – hasznosítva a BTA-n szerzett ismereteiket, illetve diplomájukat.

Helyszín: BTA Benczúr utcai épülete

Időpont: 2019. május 25-én,  9:00-16:00-ig

Módszer/időtartam: A tapasztalattal rendelkező oktatók bevonásával kerülnek interaktív feldolgozásra a választott példák a közreadott segédanyagok kreatív felhasználásával. A kurzus időtartama 8 óra.

Résztvevők: A BTA Teológia, illetve Kántor BA vagy Teológia MA szakon diplomát szerzett hallgatói, akik köznevelési intézményben bibliaismereti, hittan, erkölcstan, vagy etikaoktatásban vesznek részt – vagy a későbbiekben kívánnak bekapcsolódni ilyen tevékenységbe – hasznosítva a BTA-n szerzett ismereteiket, illetve diplomájukat. (Ideértve a gyülekezeti bibliakör-vezetőket is.)

Max. létszám: 10 fő

A kurzus leírása: A Jézus tanításának tetemes részét kitevő (kb. 60) példázat műfajának tematikus besorolásának, e műfaj használata céljának, teológiai dimenzióinak mélyebb áttekintése. Főként olyan példák alapján, amelyek a Harmat – BOK Bibliaismeret, Életrevalók c. sorozatának tananyagában szerepelnek. A tapasztalattal rendelkező oktatók bevonásával kerülnek feldolgozásra példák a közreadott segédanyagok kreatív felhasználásával.

A kurzus lezárása: kredit / igazolás

A kurzus vezetője: Dr. Almási Tibor, tanszékvezető egyetemi tanár, a BTA Bibliatudományi Intézetének igazgatója.

Kapcsolatfenntartó: BTA Titkárság, bta@bta.hu; Tel: 06-20-886-0847

Költségek: ebéd, kávé, üdítő, írott anyagok, (5.000.- Ft/nap)

 

 

ZENEI KURZUS

Cím:

Harmonizálási koncepciók interpretációs lehetőségei a gyülekezeti zenében

 

Cél:   A gyülekezetek helyi, specifikus lehetőségeinek figyelembevételével kialakított zenei koncepciók harmonizációs vonatkozású kérdéseinek vizsgálata.

Helyszín: BTA Benczúr utcai épülete

Időpont: 2019. június 15.  10:00-től 17:00-ig

Módszer/ időtartam: Egy napos gyakorlati feldolgozás 8 tanóra időkeretben. 

Résztvevők: A BTA korábbi hallgatói, valamint a gyülekezetben zenei szolgálatot végző érdeklődők.

A kurzus leírása: A gyülekezetekben elhangzó, különböző zenei korszakok stílusjegyeit magukban hordozó egyházzenei művek magas szintű harmóniai folyamatok mentén kerülhetnek megszólaltatásra, azonban hogyan kell gondolkodnia egy muzsikusnak akkor, ha önállóan, akár improvizatív módon szükséges hasonló igényeknek megfelelnie?

A kurzus lezárása: igazolás a tanulmányi teljesítésről (kredit)

Kapcsolatfenntartó: Dr. Almási Kornél Zsolt, tanszékvezető egyetemi docens       

                            almasikornel.bta@gmail.com                             

Költségek: ebéd, kávé, üdítő, kottaanyagok (5.000.-Ft/nap)

 

 

ETIKAI KURZUS

Cím:

Az abortusz utóhatása a családban.
Abortusz gondolatban?

 

Cél: Az abortuszt megélt családok akut és idült lelki / hitbeli károsodásának felmérése, a gyógyulás segítésének lehetőségei. Az abortusz lehetőségének fontolgatásából származó akut és idült lelki / hitbeli károsodásának felmérése, a gyógyulás segítésének lehetőségei.

Helyszín: BTA Benczúr utcai épülete

Időpont: 2019. június 1.

Módszer/ időtartam: Egy napos konferencia jellegű feldolgozás 10:00 – 17:00 (8 tanóra) időkeretben. A téma részkérdéseiről előadások és diszkussziók; esetmegbeszélések és helyzetgyakorlatok

Résztvevők: A BTA korábbi hallgatói, illetve szociális ágazatban dolgozók.

A kurzus leírása: Az abortusz nem csak az anya és a magzat ügye és következményei, szövődményei nem csupán egészségügyiek lehetnek. Befolyásolja a családi kapcsolatok további alakulását, az érintettek személyiségét. Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a házaspárnak abortuszt követően saját kapcsolatukban? Hogyan befolyásolja a korábban született vagy a későbbiekben vállalt gyermek személyiségfejlődését, szülőkkel való kapcsolatát az abortusz ténye?

Ha az abortuszt általánosan morálteológiai szempontból emberölésnek tekintjük, hogyan értelmezhető annak gondolatban való elkövetése?

A kurzus lezárása: kredit / igazolás

Kapcsolatfenntartó: Dr. Urbán Gedeon – urban.gedeon@bta.hu

Költségek: ebéd, kávé, üdítő, írott anyagok, postaköltség (5.000 Ft/nap)

 

 

LELKIGONDOZÓI KURZUS

Cím:

KÖZÖSSÉGI LELKIGONDOZÁS

Szemináriumi kurzus lelkigondozói feladatokat végzőknek

 

Cél: A közösségi lelkigondozás alapelveinek és gyakorlatának a bemutatása. A közösségi lelkigondozás előnyeinek és hátrányainak feltárása, lelkigondozói csoportok létrehozásának támogatása a helyi gyülekezeti közösségekben.

Helyszín: BTA Benczúr utcai épülete

Időpontok: május 10. és június 14.

Módszer/ időtartam: Egy szemeszterben kétszer 6 óra időkeretben (10.00 – 16:00) Előadás, szemináriumi foglalkozás, esetmegbeszélés, lelkigondozói terv készítése. A hallgatók által készített esettanulmányok feldolgozása. Szupervízió.  Résztvevők írásbeli reflexiója.

Résztvevők: 2008 és 2018 között a BTA-n végzett hallgatók. Maximális létszám: 12 fő. 

A kurzus leírása: A lelkigondozottak személyes problémái családtagjaikon, gyülekezeti kapcsolataikon keresztül gyakran széles körű érintettséget mutatnak. Az e körbe tartozók lehetőség szerinti bevonása a lelkigondozásba, hatékonyabbá és tartósabbá teheti a szükséges változásokat. Más esetekben az érintettek nem vonhatók be közvetlenül munkatársként a segítségnyújtásba. Ebben az esetben a lelkigondozott beleegyezésével létesíthető olyan kapcsolat, amely a lelkigondozóval szoros együttműködésben segítséget nyújthat. A kurzus során e segítő kapcsolatban résztvevők felkészítésével, együttműködésével és szolgálatuk értékelésével foglalkozunk.

A kurzus lezárása: igazolás a tanulmányi teljesítésről (kredit)

Kapcsolatfenntartó: László Gábor – csabai.lelkesz@gmail.com

                                     tel:: 36 20 982 52 62

A kurzus költsége: 5.000 Ft/nap (étkezés, frissítők, nyomtatott anyagok)

 

 

GYAKORLATI TEOLÓGIAI KURZUS

Cím:

HELYREÁLLÍTÓ KEGYELEM

Szemináriumi kurzus rendvédelmi dolgozók részére

 

Cél: A kurzus bevezetést kíván nyújtani a Biblia kegyelemről szóló tanításába. A rendvédelemben különösen fontos a bűn és a kegyelem helyes értelmezése és ebből fakadó gyakorlat kimunkálása. Isten nem büntet, hanem helyreállít. Miképpen lehet ezzel a szemlélettel, bizalommal a szolgálatot végezni olyan közegben, ahol a mózesi törvénykezés racionalitása érvényesül?  

Helyszín: BTA Benczúr utca 31.

Időpont: 2019. május 24-én és 31-én, 9:00-től 16:00 óráig

Módszer: 2x 6 órás alkalom interaktív szemináriumi formában. Szemináriumi munkafüzet azokról az igékről és bibliai történetekről, melyekben Isten bűnt láttató és abból helyreállító munkája megismerhető. Elítéltekkel való kapcsolatokról szól film részletek történéseinek feldolgozása a Biblia fényében. Előzetesen kiküldött feladatok elvégzése és záró dolgozat készítése.

Résztvevők: Maximum 12 fő az utolsó tíz ében végzett BA és MA hallgatók (végzős, ill. vendéghallgatók is) köréből

A kurzus leírása: Az ember lelkiismeretének eredete és viszonya Isten beszédéhez. Ó- és Új-szövetségi igeszakaszok elemzésével annak feltárása, hogy az Istennel szembeni bűn miképpen rontotta meg az embert s hogy ez a megromlás nem azonos a jogilag kezelhető bűn fogalmával. Mit jelent ebben a kontextusban Jézus helyreállító kegyelme és miképpen élheti át az elítélt, noha börtönben van, a bűntől mégis már szabad? A helyreállító igazságszolgáltatás elkötelezettjei miképpen vehetnek szolgálatukhoz megerősítést a Biblia bűnről és a megváltásról szóló tanításából a mindennapi gyakorlati feladataik végzése során?

A kurzus lezárása: igazolás a tanulmányi teljesítésről (kredit)

Kapcsolatfenntartó: Prof. em. Dr. Veres Sándor – filadelfia2000bt@gmail.com

                                     tel: 20 8860196

Költségek: ebéd, kávé, üdítő, írott anyagok, posta költség (5.000 Ft/nap)

 

Total Page Visits: 998 - Today Page Visits: 1