TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Történetünk

Történetünk

Történetünk

Udvarnoki András, alapító igazgató

„A misszió szíve”, a „prófétaiskola”, ilyen elnevezésekkel illették intézményünket eleink.

„Mikor Magyarországon a baptisták ezerekre kezdtek szaporodni és a gyülekezetek száma is egyre nőtt, nagy szükségét érezték annak, hogy a vezetők (lelki tanítók) iskolai kiképeztetésben részesedjenek…”

– írta Csopják Attila a Képek a magyarországi baptista misszió történetéből című, 1928-ban megjelent művében.

Évszázadok során Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban több világhírű baptista teológiai iskola létesült. Az európai kontinensen az volt a jellemző, hogy országonként egy-egy iskolában nyertek a baptista lelkipásztorok képzést. Johann Gerhard Oncken az „európai baptizmus atyja” Hamburgban alapított teológiát, ebben szereztek az első magyar baptista lelkipásztorok oklevelet. Itt végzett Udvarnoki András is, aki hazatérése után tizenhárom évvel, 1906-ban megalapította teológiánkat Budapesten. Hamburg, Stockholm és Róma után a budapesti volt az európai kontinens negyedik, Közép-Európa első baptista szemináriuma.

Az első prédikátorképző kurzus

A Baptista Teológiai Akadémia egyházi fenntartású, autonóm tudományművelő és értékközvetítő intézmény. Megalapítása óta a nemzetközi baptista felsőoktatási intézmények sorában a szélsőségektől mentes, evangéliumi, konzervatív teológiai irány elkötelezettje. Az oktatás metodikájában a sajátosan magyar baptista elvek ötvöződnek a németországi és az észak-amerikai hasonló teológiai látású intézmények pedagógiai módszertanával. A rendszerváltozást megelőző évtizedekben a szorosan vett baptista lelkipásztor képzés folyt intézményünkben.

Az 1990-es évektől lehetőség nyílt mindazoknak, akik elfogadják a BTA rendjét, hogy felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül részt vegyenek a képzésben és diplomát szerezzenek. Iskolánk részt vállal a határon túli magyarok teológusképzésében is. Az Akadémia rendszeres kapcsolatot tart fenn a magyarországi egyházak és felekezetek teológiai intézményeivel, valamint ápolja és bővíti kapcsolatait a külföldi baptista felsőoktatási intézményekkel.

A BTA a képzés gyakorlati ismeretek megszerzésére vonatkozó részében figyelemmel kíséri az egyházban és a társadalomban meglevő és újonnan jelentkező kihívásokat. Az intézményünkben oktató tanárok a szükséges tudományos felkészültség mellett, hitbeli elkötelezettséggel és gazdag missziós tapasztalattal és gyakorlattal végzik munkájukat.

A kutatás és képzés szabadságának jegyében az Akadémia arra törekszik, hogy éljen a technika fejlődéséből származó új lehetőségekkel és hatékony módszerekkel. Jelenleg három szakon folyik az oktatás: Teológia BA, Teológia MA, Kántor BA szakon. Mindháromra szeretettel várjuk a jelentkezőket. „Vivat, crescat, floreat nostra Academia!

Megszakítás