TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Évadzáró istentisztelet a varsói Baptista Teológiai Akadémián

Évadzáró istentisztelet a varsói Baptista Teológiai Akadémián

Évadzáró istentisztelet a varsói Baptista Teológiai Akadémián

A magyar és a lengyel baptistákat több évtizedes barátság és harmonikus testvéri kapcsolat köti össze. Ennek a reformáció idejéig visszanyúló gyökerei vannak. A súlyos üldöztetések, a háborúk és forradalmak sem tudták megfékezni az evangélium erejét sem Lengyelországban, sem hazánkban. A testvéri kapcsolatok pedig a különböző történelmi korszakokban sem szakadtak meg, sőt egyre szorosabbá váltak.

Ennek újabb fontos állomásaként tekinthetünk arra a közelmúltban létrejött testvéri megállapodásra, amely nemrégen köttetett két ország baptista szövetségei között. Ezt az új “varsói szerződés” még szélesebb ölelésben kívánja országaink nemzetközi baptista misszióját segíteni és még szorosabbá tenni.

Ennek fontos területe a budapesti és varsói Baptista Teológiai Akadémiák szervezettebb együttműködése az oktatás területén. Ez megnyilvánul a vendégtanárok cseréjében, a hallgatók közös órákon való részvételében és a távoktatás adta lehetőség hatékonyabb felhasználása területén. Ezeket az adottságokat a jövőben még intenzívebben kívánjuk tovább fejleszteni.

Ezeknek a nyitott kérdéseknek a megtárgyalására adott kiváló alkalmat a varsói Baptista Teológiai Akadémia 2022. június 17-19 között megtartott diplomaosztó évadzáró ünnepsége és az azt követő kiértékelő tárgyalássorozat, melyen a budapesti Baptista Teológiai Akadémia képviseletében Dr. Mészáros Kálmán rektor és Dr. Bukovszky Ákos külügyi titkár vett részt, a varsói Baptista Teológiai Akadémiát pedig Dr. Mateusz Wichary a lengyel szövetség elnökségi megbízottja, a teológia külügyi titkára és Dr. Wlodzimierz Tasak a teológia rektora képviselte.

Ennek keretében nagyobb lehetőség volt egymás baptista szövetségének életébe, gondjaiba betekinteni. Ezen túl az ukrán-orosz háború okozta kihívás országainkat érintő kérdéseiről is szó esett, továbbá a menekültek megsegítésének gyülekezeteinket is érintő gyakorlati tennivalók is napirendre kerültek. Lengyelországba már közel négy millió ukrán menekült érkezett a háború kezdete óta.

A lengyel baptisták példás összefogásban segítik a menekülteket, akár otthonaikat, gyülekezeti épületeiket, akár a varsói teológia kollégiumának e célból történő rendelkezésre bocsátásával. Abban a reménységben fogtak össze, hogy minél hamarabb véget ér az esztelen öldöklés és béke köszönt a két szláv testvérnép életére. Adja Isten, hogy így legyen!

Megszakítás