TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Sinka Csaba

Sinka Csaba

Képzésismertető

Ifjúsági vezető szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan keresztyén ifjúsági vezetők képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel, illetve gyakorlati eszközökkel rendelkeznek gyülekezeti, és más keresztyén elkötelezettségű ifjúsági csoportok szervezésére és vezetésére.

Tovább olvasom »
Képzésismertető

Életvégi lelkigondozás – szakirányú továbbképzési szak

Olyan biblikus szemléletű lelkigondozók képzése, akik felkészültek a gyógyíthatatlan betegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó keresztyén hitéből fakadó szolgálatát elsődlegesen Jézus Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirdető evangéliumának adekvát képviseletével tölti be, így segítve elő a hazaérkezés békességét és az itt maradóknál a megvigasztaltság élményét.

Tovább olvasom »
Képzésismertető

Bibliaismeret-oktató szakirányú továbbképzési szak

A képzés célja olyan egyházi szakemberek képzése, akik megfelelő bibliai, teológiai és pedagógiai ismeretekkel rendelkeznek gyermekek, fiatalok hitéleti oktatására és nevelésére, közoktatási intézményekben, elsősorban a Bibliaismeret (Hit- és erkölcstan) tantárgy keretében.

Tovább olvasom »
Megszakítás