TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Életvégi lelkigondozás – szakirányú továbbképzési szak

Életvégi lelkigondozás – szakirányú továbbképzési szak

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Életvégi lelkigondozás szakirányú továbbképzési szak

End-of-life biblical pastoral care postgraduate specialization programme

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

Életvégi lelkigondozó

End-of-life spiritual counsellor

3.1 A szakirányú továbbképzés képzési területe:

Hittudomány

3.2 A végzettségi szint besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED-F 2013 szerint: 6

4. A szakirányú továbbképzésre belépéskor előzményként elfogadott szakok:

Bármely képzési területen legalább főiskolai vagy alapképzésben szerzett oklevél.

5. Képzési idő:

2 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:

60 kredit

7.1 A képzés célja:

Olyan biblikus szemléletű lelkigondozók képzése, akik felkészültek a gyógyíthatatlan betegek és hozzátartozóik lelki támogatására. A lelkigondozó keresztyén hitéből fakadó szolgálatát elsődlegesen Jézus Krisztus bűnbocsátó és kegyelmet hirdető evangéliumának adekvát képviseletével tölti be, így segítve elő a hazaérkezés békességét és az itt maradóknál a megvigasztaltság élményét.

7.2 Szakmai kompetenciák

Tudás:

 • Ismeri a lelkigondozói munka meghatározó keresztyén irányait. Hangsúlyozottan a veszteség, a gyász feldolgozására, az életösszegzés segítésére.
 • Ismeri a főbb teológiai tanításokat.
 • Ismeri és alkalmazza a bibliamagyarázat alapvető szabályait.
 • Ismerni a betegség végállapotát, a tünetek eredetét, a kezelési módszereket, a várható hatást és a mellékhatásokat.

Képességek:

 • Képes érzelmi- és lelki támogatást adni mind a beteg, mind a családtagjai részére.
 • Képes ellátni lelkigondozói szolgálatát egyházi/gyülekezeti megbízással a beteg mellett, mind az intézményes ellátásban, mind az otthonápolás idején.
 • Képes a betegség okozta krízishelyzettel való belső megküzdés folyamatának támogatására.
 • Képes és kész a beteg és családtagjai vonatkozásában a szeretetteljes őszinteségre
 • Képes a hitkrízis pozitív kimenetelét elősegítő támogatásra a beteg- és hozzátartozóval való kapcsolatban.

Attitűd:

 • Szenzitív a gondozott- és hozzátartozói spirituális igényeire.
 • Empátia
 • Holisztikus, sokoldalú gondoskodás.
 • Rugalmasság, az aktuális szükséghez igazodó egyénre szabott szolgálati készség jellemzi.
 • Nagyfokú együttműködési készség és csapatmunka.
 • A halált az élet részének és olyan folyamatnak tekinti, amelyet mesterségesen sem megrövidíteni, sem meghosszabbítani nem szabad.

Autonómia és felelősség:

 • Elkötelezett a keresztyén hit és erkölcs személyes megélésében.
 • Képes a beteggel, a haldoklóval való közösségre, az élet utolsó szakaszán való elkísérésre.
 • Felelősséget érez az egészségügyi személyzet lelki és spirituális jóllétéért.
 • A gyász folyamatában a hozzátartozók mellett marad.

8.1 A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya:

 • Bibliaismereti – teológiai modul 20-30 kredit
  • Bibliai szövegismeret. Kiemelt szakaszok írásmagyarázata. Rendszeres teológiai áttekintés.
 • Lelkigondozói modul 18-24 kredit
  • Empátia és szenzitivitás. Érzelmi- és lelki támogatás. Életösszegzés, gyász, veszteség-feldolgozás.
 • Egészségügyi ismeretek 6-12 kredit
  • Alapvető egészségügyi, elsősegély- és ápolási ismeretek. A halál biológiai folyamata.
 • Önismereti- és szolgálati gyakorlat 0-6 kredit
  • Önismeret, személyes hatékonyság és spiritualitás. Gyakorlati szolgálat

8.2 A szakdolgozat / tanulmányzáró portfólió kreditértéke:

4 kredit

Mintatanterv

 fv.fv.
Tárgykreditvizsgakreditvizsga
Bibliaismereti teológiai modul (26 kredit)    
Bibliaismeret4koll4koll
Bibliai esettanulmány (írásmagyarázat)3gyj3gyj
Dogmatika (antropológia-krisztológia; hamartiológia-szoteriológia)4koll4koll
Etika4koll  
Lelkigondozói modul (21 kredit)    
Lelkigondozás pszichológiája3koll3koll
Empátia és altruizmus3koll  
Veszteség- és gyász pszichológiája  3koll
Idősek, betegek, haldoklók lelkigondozása3koll  
Kórházi lelkigondozás  3gyj
Hitkeresők, megtérők lelkigondozása  3koll
Egészségügyi ismeretek (9 kredit)    
Egészségügyi és ápolási alapismeretek3gyj3gyj
Halál folyamata3koll  
Önisereti és szolgálati gyakorlat    
Önismereti térning0ai0ai
Szolgálati gyakorlat0ai0ai
Portfólió (szakdolgozat)  4szv
3030
Megszakítás