TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Kék hegyek ormán kapott tanítványi küldetés

Kék hegyek ormán kapott tanítványi küldetés

Kék hegyek ormán kapott tanítványi küldetés

Jézus Krisztus feltámadása után egy magas hegyre hívta tanítványait, hogy meggyőzze őket, hogy Ő él és mindazok, akik hisznek benne, azok is élni fognak. Megbízta őket, hogy ezt az örömhírt adják tovább minden teremténynek a Szentlélek meggyőző erejével. Ez a megbízatás ma is érvényben van, amit nekünk is megújult erővel és bölcsességgel teljesítenünk kell:

„Elmenvén tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És bizony veletek vagyok mindig, a világ végezetéig.” – Máté 28:19

Erre kaptunk bátorítást újra, amikor Észak-Karolina kéklő hegyei között található Mountain Doxology / Doxológia Hegye nevű Istent dicsőitő misszióközpontba érkeztünk, ahol Isten jelenlétében különböző nemzet elkötelezett küldötteivel találkoztunk (A „doxológia” görög szó Istent dicsérő himnuszt, éneket, imádatot, hódolatot jelent)

A konferencia helyszíne a több mint ezer méter magasságú hegycsúcsra épített kastélyépület volt, melynek ablakaiból és kilátóhoz hasonló tornyából a négy égtáj felé tekintve három gyönyörű tóra és számtalan hegycsúcsra nyílik tiszta időben csodálatos kilátás a szikrázó napsütésben.

Ebben az épületben került sor a több napos tanítványképző bibliatanulmányozó konferenciára. Az előadótermekké alakított nappali csarnokban nyílttüzű kandalló mellett ülve tekintettük át a keresztény hitéletünk jelenlegi helyzetét, hiányosságait és lehetőségeit a Krisztustól kapott misszióparancs hatékonyabb teljesítésében. Nagyszerű volt a Biblia mellett csendességet tartani, Istent énekekben és imádságban dicsérni.

Amerikai tanulmányutunk legfontosabb célja a „Tanítvánnyá lenni és tanítvánnyá tenni” képzésen való részvétel volt. Az International Evangelism Association / Nemzetközi Evangelizációs Szövetség az elmúlt ötven évben szorosan együttműködött a Billy Graham Evangelizációs Társaság világszerte végzett lélekmentő szolgálatával.

A Dr. Billie Hanks, Jr. által vezetett világmissziós társaság az elmúlt 50 évben kiváló tanítványképző anyagot állítottak össze, amit számtalan országban tanítanak Észak-Amerikában, Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában úgy hittudományi egyetemeken, bibliaiskolákban, általános és középiskolákban és természetesen különféle felekezeti hátterű evangéliumi gyülekezetekben is. Hatékony eszköznek mutatkozik az evangélium továbbadásában minden korosztályban a tanítvánnyá válás és tanítvánnyá tevés területén.

A „tanítvánnyá lenni és tanítvánnyá tenni” világmozgalom a nemzetek apostola Pál szavait tartja követendő példának: „‭‭Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” – 2 Timóteus 2:2

Soli Deo Gloria! – Immánuel, velünk az Isten!

[DRMK]

Megszakítás