TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Baptista Kórusok Találkozóján jártunk Nagyváradon

Baptista Kórusok Találkozóján jártunk Nagyváradon

Baptista Kórusok Találkozóján jártunk Nagyváradon

A kórusok találkozójára a Nagyváradi Emánuel Baptista Egyetem ötszáz ülőhelyes Kápolnájában került sor 2022. október 29-én. Erre a kórustalálkozóra a budapesti Baptista Teológiai Akadémia énekkara és zenei együttese is meghívást kapott a Nagyvárad környéki kórusokkal együtt.

Az idei találkozó témája Jézus második eljövetele volt. Az énekek többsége, az ünnepi igehirdetés és a tanúságtételek is erről a bibliai igazságról szóltak.

Dr. Mészáros Kálmán a budapesti Baptista Teológiai Akadémia rektora igehirdetésében János apostol mennyi jelenésekről írt könyvéből a Jelenések 21,1-4 alapján idézte fel Isten eljövendő országának már is megtapasztalható valóságát, erőterét és az ebből táplálkozó élő reménységünk forrását.

A igei buzdítással és bizonyságtételekkel Szűcs Sándor , Budai Lajos, Szabó László lelkipásztorok szolgáltak.A különböző baptista gyülekezetekből érkező énekkarokat és énekegyütteseket Kónyáné Puskás Laura, Egyed Ernő, Dr. Garai Zsolt, Székely András, Bokor Barnabás, Sebestyén József, Pető István, Emanuel Balaceanu karmesterek vezényelték.

Köszönet illeti Szabó László, Székely András, Dr. Garai Zsolt testvérek kitartó munkáját, akik a találkozó nagyszerű szervezői voltak.

Soli Deo Gloria!

Megszakítás