TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Látogatás egy amerikai mega-gyülekezetben

Látogatás egy amerikai mega-gyülekezetben

Látogatás egy amerikai mega-gyülekezetben

Vasárnap délelőtt reszt vettünk Asheville városában a Biltmore Baptist Church istentiszteletén. Ez a gyülekezet egy tipikusan amerikai „megachurch”, azaz tömegegyházi közösség. Ez azt jelenti, hogy alkalmazkodva a kortárs amerikai kultúrához, igyekeznek minden hasznos eszközt felhasználni annak érdekében, hogy minél több emberhez eljuttassák az evangéliumot.

Ez a baptista gyülekezet még a századfordulón jött létre, de több megújuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Jelenleg kilencezer tagja van, de folyamatos növekedésben vannak. Vasárnap délelőttönként kétszer tartanak istentiszteletet, amelyen mintegy kétezer ember vesz részt.

A fő istentisztelet után a legkisebb gyermekektől a legidősebb korosztályig külön kiscsoportos bibliaiskolát is tartanak, ahol az igehirdetés témáját beszélik meg a résztvevők.

Ezen a vasárnapon is egy lendületes istendicsőítő énekkel kezdődött az istentisztelet, amely egy bemerítési alkalommal zárult. Az igehirdetés Jónás próféta történetéről szólt, aki bár külmissziós elhívást kapott Istentől, vonakodva teljesítette küldetését. Annak ellenére, hogy maga sem hitt az általa hirdetett megtérésre felszólító igehirdetése hatékonyságában, ennek ellenére Ninive népe komolyan vette a próféta szavát és hamut hintve fejükre, irgalmat kértek Istentől. A város így megmenekült.

Az igehirdető Jónás példáján keresztül világított rá azokra a vonásokra, amik a mi tanítványi küldetésünkben is akadályozhatják a hatékony lélekmentő munkát. Az alkalom végén felhívás hangzott el arra nézve, hogy aki magára ismert Jónás vonakodó jellemében és szeretne bűnbánattal a szívében helyreállni, az jöjjön előre a szószékhez egy imádságra. A felszólítás után nagyon sokan térdeltek le az emelvény lépcsőire Isten helyreállító és küldetésüket megújító irgalmát kérve.

Az istentisztelet után a gyülekezet egyik lelkipásztora készségesen bemutatta a hatalmas, minden szükséges modern eszközökkel felszerelt imaházegyüttes előadótermeit, vasárnapi iskolai szobáit, stúdióit és közösségi tereit. Jó volt látni egy jól szervezett, hatékonyan működő, a Szentlélek jelenlététől átitatott, folyamatosan növekvő gyülekezet életébe betekinteni.

Soli Deo Goria! – Velünk az Isten!

[DRMK]

Megszakítás