TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Baptisták együttműködése a kolozsvári tudományegyetemmel

Baptisták együttműködése a kolozsvári tudományegyetemmel

Baptisták együttműködése a kolozsvári tudományegyetemmel

Történelmi megállapodásra került sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a budapesti székhelyű Baptista Teológiai Akadémia és a magyarországi Baptista Szeretetszolgálat képviselői részvételével 2022. december 5-én Kolozsváron.

A Bocskai István szülőházában megrendezett eseményen az együttműködést rögzítő dokumentumot a szakmai egyeztetést követően az erdélyi felsőoktatási intézmény részéről dr. Tonk Márton rektor, a teológiai akadémiától dr. Mészáros Kálmán rektor, valamint dr. Szilágyi Béla, a magyarországi segélyszervezet elnöke látta el kézjegyével.

Az egyeztetésen a szerződést aláíró vezetők mellett részt vett a Baptista Szeretetszolgálat részéről dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem részéről pedig dr. Balog Adalbert tudományos rektorhelyettes és dr. Lázár Ede, a Csíkszeredai Kar dékánja is.
A közös egyeztető tárgyalás egy kölcsönösen előnyösnek ígérkező háromoldalú „Együttműködési Megállapodás” ünnepélyes aláírásával végződött. Ennek Preambuluma többek között a következőket tartalmazza:

„A Felek képviselői aláírásukkal megerősítik, hogy támogatják és fejleszteni kívánják a szervezetek közötti oktatási, kutatási és tudományos együttműködést. Ebben az a meggyőződés vezeti őket, hogy jelen megállapodás elősegíti az együttműködő Felek szakmai megerősödését, az európai színvonalú oktatást és tudományos kutatást, az európai integrációt, a „Régiók Európája” eszméjének valóra váltását, különös tekintettel a humánerőforrás fejlesztésére.”

Az elképzelések között egyebek mellett oktatók, kutatók és hallgatók cseréje – utóbbi esetben részképzéssel, áthallgatással, terepgyakorlattal –, könyvtárak, kutatói programok közötti rendszeres együttműködés, intézményfejlesztés, valamint közös programok és továbbképzések megszervezése is szerepel. A megállapodást egyelőre öt évre kötötték meg a tudományegyetem székhelyén.

A megállapodás színhelye is autentikusnak mondható, hisz Bocskai István erdélyi fejedelem szülőháza, Mátyás király szülőháza mellett áll, csupán néhány lépésre a Kolozsvár főterén álló Szt. Mihály katedrálistól, ahol 400 évvel ezelőtt 1622. június 4-én hirdette ki Bethlen Gábor erdélyi fejedelem az anabaptisták vallásszabadságát és szabad letelepedési jogát.

Sőt, egy utcával arrébb található az az épület is amit Rottmayer János Hamburgból hazatérő bibliaterjesztő misszionárius vásárolt Bibliaházként Kolozsváron, a valamikori Kárpát u. 18. szám alatt, amely 1865-1901 között az erdélyi baptista misszió centrumává vált.
A magyar küldöttség tagjai mindegyik említett történelmi helyszínen csendes főhajtással emlékezett meg hitvalló magyar elődeink példamutató életéről. Különös érzés volt nemzetünk nagyjainak Kolozsvárhoz köthető emlékeit felidézni, történelmi hangulatot idéző épületekben járni, terein és utcáin sétálni.

Mindezek után emlékezetes ajándékként vették kézbe vendéglátóink a „Könyvecske, az Igaz keresztény keresztség” című magyar nyelvű anabaptista hitvédelmi könyv reprint kiadványát, aminek eredetijét 1570-ben nyomtatta ki Heltai Gáspár Kolozsváron.
Az ünnepi alkalom a város főterén található Rhédey Kávéházban fejeződött be, amiről tudható, hogy tulajdonosának felmenői között az angol trón egyenesági rokonsága is bizonyítható. A Rhédey palota napjainkban a debreceni református kollégium tulajdona. Soli Deo Gloria!

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM HONLAPJÁN A KÖVETKEZŐ HÍRADÁS JELENT MEG

Együttműködési keretszerződést kötöttünk a Baptista Teológiai Akadémiával és Baptista Szeretetszolgálattal

2022. december 6.

Szakmai egyeztetést folytattak a 2022. december 5-én, hétfőn a kolozsvári Bocskai-házban a három intézmény vezetői, majd együttműködési keretszerződést írt alá a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet képviselő dr. Tonk Márton rektor, a Baptista Teológiai Akadémia részéről dr. Mészáros Kálmán rektor, a Baptista Szeretetszolgálattól pedig dr. Szilágyi Béla elnök.

Az egyeztetésen a szerződést aláíró vezetők mellett részt vett a Baptista Szeretetszolgálat részéről dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató is, a Sapientia EMTE részéről pedig dr. Balog Adalbert tudományos rektorhelyettes és dr. Lázár Ede, a Csíkszeredai Kar dékánja. A három intézmény kifejezte azon szándékát, hogy támogassák és fejlesszék a szervezetek közötti oktatási, kutatási és tudományos együttműködést, hiszen a közös munka elősegíti szakmai megerősödésüket, az európai színvonalú oktatást és tudományos kutatást.

A három intézmény együttműködésük alatt törekedni fog a dokumentációk, a tudományos anyagok, a pedagógiai tapasztalatok rendszeres cseréjére és a közös tantervfejlesztési programok kialakítására, valamint támogatják a kutatói, oktatói és hallgatói részvétellel zajló közös kutatómunkákat, melyeknek eredményeit közös dolgozatokban közlik. Emellett elősegítik az általuk kiadott könyvek és minden más kiadvány cseréjét is, könyvtáraik rendszeres együttműködést építenek ki.

Megszakítás