TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Mert elváltozunk egy szempillantás alatt

Mert elváltozunk egy szempillantás alatt

Mert elváltozunk egy szempillantás alatt

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Czakó György (1982-2024) a Baptista Teológiai Akadémia MA hallgatója hosszan tartó türelemmel viselt betegség után az örök hazába költözött.

Az Úr Jézus vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára a BTA rektora, oktatói, dolgozói és a hallgatótársak nevében.

A Biblia azt mondja: „Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.” (1.Korintus 15,50-53)

Megszakítás