TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Tudományos nap a BTA-n

Tudományos nap a BTA-n

Tudományos nap a BTA-n

A Baptista Teológiai Akadémia 2022-ben indult tudományos konferenciasorozatának soron következő alkalma 2023. november 23-án került megrendezésre a főiskola épületében.

Prof. Dr. Mészáros Kálmán rektor nyitotta meg a konferenciát, köszöntő beszédében a hálaadás napja kapcsán is visszatekintett az újkori baptista misszió indulására, az Angliában, Hollandiában, majd az innen tovább, a tengerentúlra, az Újvilág felé szétszóródó anabaptista közösségeinkre. Az első szabad kivándorló csoportok Bibliával a kezükben teremtették meg az amerikai államiság alapjait. Megérkezésüket követően, 1621-ben tartották meg első ízben a hálaadó napot. Roger Williams 1638-ban már szervezetten fogta össze a baptistákat. Ezzel egy időben történik a Kárpát-medencében is a Bethlen-féle vallásszabadság.

Prof. Dr. Veres Sándor, a BTA Kutatóintézet igazgatója „A megismerés sötét foltja: jegyzetek a módszertani ateizmusról” című előadásában arról beszélt, hogy sokszor éri a vád a pszichológia tudományát egyházi, teológiai oldalról, hogy ateista, mivel a tudomány nem tudja bizonyítani a transzcendens létét. A lélek belső történéseihez nehezen tudunk hozzáférni, azt vizsgálni. A bibliai személyek sokszor a tapasztalatukkal ellentétes parancsot kaptak Istentől, ez zavart okozott és bűnhöz vezetett. A sértett állapot veszélyes, eltávolítja Istentől az embert. Ha az ember teremtettségénél többre vágyik, a veszély komoly és valós. Az ateizmus nem a tagadással kezdődik, hanem a bizalom megvonásával, az Isten szavában való kételkedéssel. Jézus halála által a bizalom áll helyre.

Dr. Garai Zsolt, a BTA tanszékvezető főiskolai docense „Korál-partita a XX. század magyar orgonairodalmában” címmel tartott előadást, amelyből ismereteket szerezhettek a hallgatók az Isten dicsőítésére szolgáló dallamokról, az orgona helyéről a baptista hitéletben. A partita jelentése: osztani, azaz variációkat az orgona vagy hegedű művekben. A korál protestáns egyházi ének, amely megkülönböztetésül alakult a gregorián énektől. Lisznyay Szabó Gábor a 20. századi zenetörténet egyik legjelentősebb személyisége, aki Beharka Pálon keresztül kapcsolódik közösségünk zenei életéhez. Továbbá hallhattunk Koloss Istvánról a 20. századi magyar egyházzene meghatározó alakjáról, zeneszerzőről, orgonaművészről.

Drs. Balla Péter, a BTA gazdasági főigazgatója „A Krisztus-himnusz interpretációs lehetőségei és azok etikai alkalmazása” című előadásából megtudhattuk, mi a kulcsa a himnusz értelmezésének? Meg kell vizsgálni az eredeti jelentést, keletkezési környezetet és annak célját. A himnusz a pre-páli időszakban keletkezhetett, de ezt többen vitatják. Fontos az újszövetségi kontextusa. Fontos kifejezések: legyen meg az a gondolkodásmód bennetek, ami Krisztusban volt; törekedjetek… Jézus 100 százalékig Isten és 100 százalékig ember. Isten mindenható, mindenütt jelenlévő és mindentudó. Jézus engedelmessége számunkra is bátorító, új természetet eredményez, nem pedig az ádámi engedetlen örökséget visszük tovább. Jézus példája a himnuszban a keresztény etika fundamentuma.

Bereczki Lajos, a BTA rektorhelyettese előadásának címe „A vallási jogegyenlőség és az egyházi szükségek teljesítésének ügye az 1848-as törvények tükrében.” 1846-ban indul a baptista misszió, az első bemerítésre 1848-ban kerül sor. Oncken visszaküldte a magyar teológus hallgatókat Magyarországra, hogy missziót indítsanak. A vallási jogegyenlőség 1848-as törvényei következtében problémát okoztak a vegyes házasságok és az áttérések, az állami támogatásról, az egyház autonómiájáról vitatkoztak. Volt olyan javaslat, hogy az állam szabhassa meg az egyházszerkezetet, illetve fizesse a lelkészeket. Vita kérdése volt a teljes iskolai államosítás, illetve egységes erkölcstani könyv legyen a felekezeti hittan helyett. A protestánsok a teljes iskolai autonómia mellett foglaltak állást. A vallás és lelkiismereti szabadságért álltak ki a baptisták.

A konferencia levezető elnöke László Gábor, a BTA főtitkára volt, majd Paróczi Zsolt rektorhelyettes zárszavát követően a tudományos konferencia állófogadással zárult.

Kovács Viktória

Fotó: Szoukup Gergely

Megszakítás