TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Akadémiai hallgatói istentisztelet

Akadémiai hallgatói istentisztelet

Akadémiai hallgatói istentisztelet

A tavaszi szemeszter második akadémiai hallgatói istentisztelete 2024. március 10-én volt a Nap utcai gyülekezet imaházában. Az igét ez alkalommal László Gábor főtitkár testvér hirdette. Az ének-zenei szolgálatokat a BTA kántor szak hallgatóinak kisegyüttese végezte Kónyáné Puskás Laura testvérnő vezetésével. Bizonyságot Kónya Róbert testvér tett. Hálaadó imát Dr. Mészáros Kálmán rektor testvér mondta, és a közös imádságot is vezette. A liturgusi szolgálatot Balla Péter gazdasági főigazgató testvér, a helyi gyülekezet lelkipásztora végezte. Az istentisztelet után szeretetvendégségen folytatódhatott a közösség gyakorlása.

Megszakítás