TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Baptista-500: Egyháztörténész találkozó Budapesten

Baptista-500: Egyháztörténész találkozó Budapesten

Baptista-500: Egyháztörténész találkozó Budapesten

A Kárpát-Medence baptista egyháztörténészei találkoztak 2022. április 20-án a jövőre (2023) esedékes jubileumi esztendő előkészítésére.

Alapnyilatkozat: “A Reformáció bibliai tanításai és az ahhoz igazodó életgyakorlat az 1517-es kezdet után megállíthatatlanul terjedt egész Európában. A megújulás különféle irányvonalai között a reformáció u.n. „harmadik ága”, az anabaptizmus is megjelent. Így jutott el az akkori magyar területekre az anabaptista tanítás Schröter Kristófon keresztül Felső-Magyarországra, aki a fellelt források szerint 1523-tól kezdve szolgált Eperjesen.

Schrőter Wittenbergben tanult és Luther Márton tanítványa lett. Magyarországra hazatérve már anabaptista nézeteket képviselt. Meggyőzésére Luther Kisszebeni Jánost küldte, azonban 1526-ban ő is csatlakozott Schrőterhez. Így a magyar baptisták 1523-at fogadták el közmegegyezésesen az anabaptista misszió Kárpát-medencei megjelenése évének.

Az 500. emlékévben mi, magyar baptisták, a Kárpát-medencei anabaptista misszió örökségének ápolására, biblikus értékeinek képviseletére és példamutató személyiségeinek és üzenetüknek a megismertetésére kötelezzük el magunkat. Tesszük ezt Urunk iránti tiszteletből, és azért, hogy az ősi gyökereink megismerése, tanulságainak összegzése nyomán még hitelesebben és szilárdabban tudjuk képviselni Jézus Krisztust és a történelemben kikristályosodott értékrendünket, mert „az igazak gyökere mozdíthatatlan.” (Péld 12,3)