TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Teológusnap Törökszentmiklóson

Teológusnap Törökszentmiklóson

Teológusnap Törökszentmiklóson

2022. március 27-én Akadémiánk lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatóinak egy csoportja teológusnapon szolgált a Törökszentmiklósi Baptista Gyülekezetben. Balla Péter tanár úr vezetésével öt hallgató vett részt a szolgálatban, néhányukat pedig a feleségük is elkísérte.

Az istentisztelet Yang Dong Yang vezetésével, imaórával kezdődött, amikor az országos választásokat és a gyülekezet aktuális imatémáit hoztuk Isten elé. A zenei dicsőítésben Csernus Máté és felesége, valamint Selmeczi Nimród vezették a gyülekezetet. Ezután Balla Péter testvér igeszolgálata következett a Galatákhoz írt levél 5. részének 1-14. versei alapján. Az igehirdetés arra bátorította a gyülekezetet, hogy a Krisztustól kapott szabadsággal törekedjen mindenki jól élni, legfőképp úgy, hogy szeretettel szolgálunk egymás felé. Végül Kovács Benjámin és felesége, valamint Selmeczi Nimród testvérek bizonyságtételükkel, Jámbor Ádám pedig egy verssel bátorította a gyülekezet tagjait. T. Beke László testvér a Törökszentmiklósi Gyülekezet lelkipásztora megköszönte a Teológia küldöttségének szolgálatát, és bátorította őket a további kitartásra elhívásukban.

Az istentisztelet után a gyülekezet egy bőséges szeretetvendégségre invitált minket, ahol finom falatok mellett ismerkedhettünk a testvérekkel, és építhettük a közösséget. Felüdülés volt a törökszentmiklósi testvéreink között szolgálni, és látni rajtuk, hogy mennyire sokat jelent nekik egy ilyen látogatás. Őszinte szeretetet vihettünk, és legalább annyit mi is kaphattunk!

Kovács Benjámin

BA1. hallgató

Megszakítás