TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

BTA lelkészhallgatók továbbképzése Parádfürdőn

BTA lelkészhallgatók továbbképzése Parádfürdőn

BTA lelkészhallgatók továbbképzése Parádfürdőn

A Baptista Teológiai Akadémia lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatói számára szemeszterenként tartunk továbbképzést a Mátra csodálatos szépségű hegyvidékén található Parádfürdőn. Ebben a tanévben 2022. október 23-26. között került sor erre az elvonulásra.

Mai elmélkedésünket Jézus szavai indították:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Máté 11,25-30)

Ezt követően „A lelkipásztori szolgálat bibliai alapjai” közösségépítő kurzus témája határozta meg a nyitó előadás és az azt követő interaktív párbeszéd bázisát. Az őszinte lelki beszélgetéssel, sok istendicsérő énekkel, imaközösséggel, sportvetélkedéssel és pihenéssel eltöltött három napos csendesség úrvacsorai közösséggel zárult.

A közel négynapos közösségépítő tréning vezetői és az egyes „hegyibeszédek” előadói Drs. Balla Péter, Háló Gyula, Dr. Borzási Pál, Dr. Sebján-Farkas Zsolt és Dr. Mészáros Kálmán, a BTA tanárai voltak. Soli Deo Gloria!

Megszakítás