TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Keresztyénként a társadalomban

Keresztyénként a társadalomban

Keresztyénként a társadalomban

A Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz szervezésében másfél évtizede találkoznak minden hónap első keddjén Budapest és környékének missziómunkára elkötelezett teológusai, lelkipásztorai, gyülekezeti munkásai közös imádságra, bibliai elmélkedésre egymás lelki bátorítására a Budapest-Szilágyi Dezső téri Református Gyülekezet közösségi termében.

Évente egyszer pedig un. Teológiai Műhely keretében vitatnak meg aktuális teológiai kérdéseket egy egész napos tudományos tanácskozás során. Ebben az esztendőben a „Keresztyénként a társadalomban” címmel kerültek elő különböző megvilágításban lelkiségi irányzatok, tanítványság, gyülekezetplántálás, a háború és béke kérdései, valamint a keresztények társadalmi szerepvállalása és még sok más aktuális kérdés.

„Műhelyünkben együtt keressük a választ arra, hogy mint krisztusi emberek, mint Isten népe, hogyan tudjuk értelmezni, megfelelő módon látni a kialakult helyzetet, hogyan tudunk helyesen véleményt formálni mindezekről a Kijelentés fényében.

Nekünk keresztyén hívőknek mi a sajátos feladatunk, felelősségünk, tennivalónk Isten és az emberek előtt, hogy hitelesen és elkötelezetten tudjunk szolgálni továbbra is, az Ő Országa építésében, Igéje szolgálatában és a bajbajutottak megsegítésében?!” – olvashattuk a meghívóban a nap tervezett témáit.

Az első előadás „Jonathan Edwards és a 18. századi amerikai ‘Nagy ébredés’ mai tanulságokkal” címmel hangzott el, Dr. Fabiny Tibor irodalomtörténész, teológus igen felkészült előterjesztésében, amit élénk beszélgetés követett.

A második témakör „Korunk társadalmi kérdései keresztyén szemmel” címmel Dr. Tárkányi Ákos előadásában bontakozott ki, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lektora, szociológus professzora.

Végül „Hogyan lehetünk só és világosság környezetünk számára?” címmel hangzott el bibliai előadás Jézus példázata alapján Márkus Tamás András református lelkész-teológus előadásában.

A 2024. március 12-én sorra került tudományos konferenciát az Evangéliumi Aliansz elnöksége – Szuhánszky Gábor elnök, Szeverényi János alelnök, Horváth István főtitkár – szervezésében a Budakeszi Metodista Egyházközség templomában tartottuk meg élénk részvétel mellett.

Soli Deo Gloria! – Immánuel! Velünk az Isten!

Dr. Mészáros Kálmán,

az Evangéliumi Aliansz alelnöke

Megszakítás