TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

BTA Rektori Kabinet kihelyezett ülése

BTA Rektori Kabinet kihelyezett ülése

BTA Rektori Kabinet kihelyezett ülése

A Baptista Teológiai Akadémia vezetősége 2024. március 13-án kihelyezett ülést tartott Rákoscsabán, ahol a Rektori kabinet tagjai minden zavartól mentesen tanácskozhattak a helyi gyülekezet közösségi házában.

Szükségét tartjuk annak, hogy negyedévenként kivonuljunk a mindennapi teendők forgatagából és a Szentírás elmélyült tanulmányozása mellett elcsendesedve Isten vezetését kérjük az előttünk álló feladatok áttekintésére és megérlelt döntések meghozatalára.

Így történt ez most is, hisz hasznos tapasztalatként ismertük fel ezen az egész napos tanácskozáson is, amit Jézus Krisztus is gyakorolt tanítványai továbbképzésében, amikor ezt mondta nekik: „Jöjjetek velem csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé.” Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük.” (Márk 6,31)

Így tudtuk hatékonyan áttekinteni az intézmény belső ügyeit, az oktatással kapcsolatos nyitott kérdéseket, legfőképpen pedig lelkészképző, gyakorlati missziómunkára felkészítő iskolánk szellemi irányvonalát megvizsgálni, a hittudományi ismeretek minél magasabb szinten történő továbbadását elemezni. A legfontosabb célunk pedig az volt, hogy a Krisztustól kapott misszióparancs programját, a „Tanítványnak lenni és tanítvánnyá tenni” alapelvet a mindennapok világában hogyan tudnánk jó lelkiismerettel megélni és iskolánk ötszáz hallgatója számára is vonzóvá tenni. Mindehez Isten Szentlelkének hathatós beavatkozását és mennyei erejét kértük…

Soli Deo Gloria! – Immánuel! Velünk az Isten!

(DRMK)

Megszakítás