TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről

Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről

Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről

2022. június 7-én került bemutatásra az az irodalom- és vallástörténeti kuriózumnak számító kiadvány, amely hármas összefogásban, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyarországi Baptista Egyház közös projektjének keretében jelenhetett meg. A Könyvecske az igaz keresztyéni keresztségről című kiadvány tartalmazza a XVI. századi flandriai anabaptisták iratának Dávid Ferenc által magyar nyelven kiadott fakszimile lapjait, és az 1570-ben megjelent kötet borítóját is láthatjuk.

A szöveg magyar nyelvű átiratát is megtaláljuk a kiadványban, amit Kelemen Sándor Tomi készített. A kötet előszavát dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora írta. A kiadvány megjelenését konzultációkkal segítette prof. dr. Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ főigazgatója, dr. Boka László irodalomtörténész és Tóth Gábor, az MTA KIK könyvtárosa. Egyháztörténeti szakértők is segítették ezt a munkát: Szebeni Olivér, dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, aki egyben az egyház Történelmi Bizottságának elnöke, és Bereczki Lajos, a Baptista Levéltár igazgatója. A kötet megjelenését kezdettől fogva támogatta Papp János, egyházunk elnöke.

Miért fontos számunkra ez a mai Belgium területén lévő valamikori flandriai anabaptista irat a hitvalló keresztségről, amely előbb németre, majd onnan magyar nyelvre lett lefordítva? Azért, mert nemcsak az anabaptistákat, hanem a mi baptista közösségünket is erősen meghatározza a lelkiismereti szabadság kérdése. Az anabaptistáknál is látjuk, hogy hangsúlyos volt a saját hit alapján történő döntés a megkeresztelkedésről, bemerítkezésről.

Elsőként Háló Gyula, a Baptista 500 jubileumi emlékév koordinátora köszöntötte a jelenlévőket.

Papp János, egyházunk elnöke bevezető gondolataiban méltatta a kötetet, örömünnepnek nevezte a megjelenést, mivel egy, a hiteleinktől származó érték közkinccsé lett, és immár megismerhető a mai hívők és a nem hívők számára egyaránt. Köszönetét fejezte ki a szerkesztő, a védnökök, a lektorok, a szakértők és minden munkatárs nagyszerű segítségéért, a kitartó, magas színvonalú és hiánypótló szolgálatukért. Mi, az anabaptisták örökségének mai gondozói, értékeiknek bizonyos értelemben letéteményesei felelősséggel tartozunk az ő küzdelmes és vérrel írott hitvallásuk nyomán örökül hagyott dolgokért.

Ez a könyvbemutató a jövő év beharangozása is egyben. A magyar baptisták közmegegyezéssel 1523-at fogadták el az anabaptista misszió megjelenési évének a Kárpát-medencében. Ehhez a fontos évfordulóhoz érkezünk el a következő esztendőben.

Ezt követően prof. dr. Monok István, az MTA KIK főigazgatója előadásában beszélt a könyv születésének művelődéstörténeti korszakáról. Kitért arra, hogy mit jelent a keresztény Európa, és hogy a mai történések megértéséhez mindig vissza kell nyúlnunk a történelemhez.

Dr. Boka László irodalomtörténész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa előadásában a könyv megjelenéséhez vezető útról, annak hátteréről beszélt, betekintést engedve abba, hogyan zajlik egy-egy ilyen jellegű kutatás a megjelenésig.

A BTA rektora, dr. Mészáros Kálmán zárszavában elmondta, ez a 452 évvel ezelőtt nyomtatásban magyar nyelven megjelent mű óriási jelentőségű. Nemcsak nekünk, baptistáknak, akik ápoljuk elődeink hagyományát és történelmi kincseit, hanem hitünk és magyarságunk szempontjából is.

Megszakítás