TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Városliget-környéki lelkipásztorok imaközössége

Városliget-környéki lelkipásztorok imaközössége

Városliget-környéki lelkipásztorok imaközössége

A Városliget környékén munkálkodó keresztény közösségek képviselői 2023. október 17-én tartották soron következő reggeli imaközösségüket a Baptista Teológiai Akadémia dísztermében.

A felekezetközi imareggeli résztvevői – Nagy Károly katolikus, Bagi László református, Aradi György és Dr. Magyarkuti Gyuláné Tóth Katalin evangélikus, Vályi Györgyi metodista, Tikász Ábel református, Sztupkai Kristóf metodista, Németi Zsolt pünkösdista, Szabóné Papp Klára metodista, Dr. Kováts György mahanaim és Dr. Mészáros Kálmán baptista – hálaadással emlékeztek vissza a Városliget környékén szolgáló keresztyén közösségek templomaiban és imaházaiban végzett közös szolgálatukra.

A reggeli áhítat bibliai textusa adta az imaközösség alapüzenetét, amit a vendégül látó intézmény rektora vezetett: „Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róma 12,1-2

Emellett áttekintettük jelen világunk mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseit, így az ukrán-orosz és az izrael-gázai háborús konfliktus tragikus kihatását, az ábrahámita vallások – zsidó-keresztény-muzulmán – egymásközti viszonyát, ebben a ránk, keresztyén közösségekre gyakorló hatását, a megbékélés és békéltetés környezetünkben is lehetséges feladatait. Különös tekintettel arra, hogy Budapest belvárosában mindezek a vallások követői a mindennapokban jelen vannak, akik felé mint Krisztus tanítványainak missziós küldetésünk is van: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!”

Immánuel! Velünk az Isten!

[Szöveg: drmk – Fotó: Szoukup Gergely]

Megszakítás