TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Lelkipásztori hivatásfelkészítő tréning Erdélyben

Lelkipásztori hivatásfelkészítő tréning Erdélyben

Lelkipásztori hivatásfelkészítő tréning Erdélyben

a Sólyomkővári Baptista Táborban

Akkor ezt mondta Isten: „Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik.” 1Mózes‬ ‭1‬:‭26‬ ‭

A mindannyiunk által ismert teremtéstörténetből kiderül, hogy Isten az embert vezetésre és követésre teremtette. A vezetés képessége azonban egy tanulható dolog és legalább annyira sokszínű, mint amilyen sokfélék vagyunk mi magunk is. Lelkipásztori szakirányon egy különleges vezetői feladatra készülünk, amiben az elsődleges feladatunk, hogy minden döntésünkben Istent képviseljük és a bibliai alapelvek alapján vezessük a ránk bízottakat. Ahhoz, hogy ezt jól végezzük rengeteget tanulhatunk a Biblián keresztül vizsgált vezetéselmélet tudományából.

Tréningünk első napján tehát a biblikus vezetés alapelveivel és a különböző vezetői és vezetési stílusokkal ismerkedhettünk meg Dr. Pafkó Tamás segítségével. A délután folyamán László Gábor a szabadban osztotta meg velünk az élet minden területén szerzett vezetői tapasztalatait. A második napon a biblikus konfliktuskezelés volt a középpontban, ahol Durkó István arra világított rá előadásában, hogy a konfliktusok, és azok kezelésének elsődleges célja az kellene hogy legyen, hogy Isten dicsősége nyilvánuljon meg a béketeremtésben. Mindkét napunk tanulását átitatta az az önismereti út, amely során felfedezhettük a vezetésről alkotott egyéni képünket: megismerhettük a magunk vezetői képességeit és stílusát.

Az utolsó napon végül Prof. Dr. Veres Sándor tanár úr vezetett rá minket arra, hogy a vezetéstudomány modelljeit hogyan tölti és eleveníti meg a Szentlélek, aki által többek, másak vagyunk, mint a világi vezetők. ‬‬‬

A formális tanulás mellett személy szerint rengeteget épültem a közösségben megélt személyes beszélgetésekből, a „dézsa diskurzusokból”, amiket esténként a szállás két fürdő dézsájában vitattunk meg testvéri szeretetben és vidámságban, de még abból is, ahogyan a pálya szélén állva egyszerre biztattam mindkét csapatot a focimeccs jó hangulatú küzdelmében.

Tréningünk végén Prof. Dr. Mészáros Kálmán rektor testvér igei gondolataival kísérve lehettünk együtt úrvacsorai közösségben, összegezhettük a tanultakat és bátoríthattuk egymást a szolgálatunkban való helytállásban. Jó volt ismét találkozni erdélyi teológus testvéreinkkel, és megélni velük azt az Istennel való közösséget, amire a hétköznapok feladatai során nem mindig adódik lehetőségünk. Hálás vagyok ezért a csapatért, hálás vagyok a jó időnkért, hálás vagyok Isten gondviseléséért, és azért, hogy az Úr rámutatott arra, hogy bár néha kicsinek érezzük magunkat, de Ő mégis vezetésre hívott el, amikor lelkipásztorságra szólított minket.

Nagy Bálint

Megszakítás