TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

117. évzáró és diplomaosztó ünnepség a BTA-n

117. évzáró és diplomaosztó ünnepség a BTA-n

117. évzáró és diplomaosztó ünnepség a BTA-n

2023. július 1-jén az immár hagyománnyá vált zászlós bevonulással kezdetét vette a Baptista Teológiai Akadémia 117. évzáró és diplomaosztó ünnepsége.

László Gábor főtitkár – aki az alkalom levezető elnöke is volt – nyitó imádságát követően Bereczki Lajos rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket, majd beszélt arról, hogy a Dr. Páth Géza baptista lelkipásztorról elnevezett díj először kerül átadásra a mai ünnepi alkalmon. Dr. Páth Géza életútjának bemutatása után elmondta, hogy a 2022-ben alapított díjat a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő, a hallgatói közösségben aktívan szolgáló, a gyakorlóhelyen példásan helytálló, hiteles keresztyén életet élő hallgató kaphatja meg évente egy alkalommal.

Papp János egyházelnök a Timóteushoz írt második levél 4. része alapján mondott komoly igei üzenetet a közel 400 fős hallgatóság előtt. „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük.” – a Biblia szavait a mai kontextusba helyezve úgy tűnik, mintha hátramenetbe kapcsolt volna az egyház és a teológia az elmúlt évszázadokban. Megjelent a felvilágosodás, a humanizmus, a szocializmus, a liberalizmus, a szexuális forradalom, a genderizmus és sok-sok minden más…  az egyház és a teológia pedig meghátrált és teret adott ezeknek az eszméknek a bibliai igazságok rovására. Sokszor olyan társadalmi, erkölcsi és gondolkodásbeli magyarázatokkal állnak elő emberek, amelyeknek nincs bibliai, teológiai alapja, hanem az emberi vágy és kényelem motivációjából születtek. Napjainkban a másik, ami nagy hatással van az emberekre, az a társadalmi nyomás. Igazodjunk, ahhoz, amit elvárnak tőlünk, így a mindennapok részévé válnak bibliai alapot nélkülöző gondolatok, áramlatok, amelyek akár az egyház életébe is begyűrűznek. Sokan – teológiai, egyházi, lelki vezetők is – bezárkóznak a maguk biztonságos világába és nem merik hallatni a hangjukat. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi! Mi az Urat akarjuk követni, tovább adni a Szentírásból azt, amit az elődeink ránk bíztak! Nem adhatjuk lejjebb azért, mert a körülmények nem ideálisak. Pál arra biztat bennünket is, hogy bátran, erőteljesen, hitelesen, kezdeményező módon hirdessük az evangéliumot, amely az Isten ereje és az Isten válasza az élet minden kérdésére. Hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus által van az üdvösség és Jézus Krisztus által tudjuk megélni a mindennapi életet úgy, hogy az teljessé lehessen. Ma olyan teológusokra van szükség, akik tudományos megalapozottsággal, hitelesen élik meg a hitüket a mindennapokban.

Dr. Mészáros Kálmán a rektori beszédben megköszönte a bátor beszédet Papp Jánosnak és kiemelte, hogy a BTA és a baptista egyház nem hátrál meg. A rektor beszámolt a misszió szíveként is számon tartott lelkipásztor és missziómunkásképző Teológiai intézményünk elmúlt évének mozgalmas eseményeiről, a jelenben tapasztalt fejlődéséről és a reményteljes jövőjével kapcsolatos terveiről. Az igei üzenetben a Máté evangéliuma 4,18-25 alapján beszélt az 500 évvel ezelőtt hazánkba érkezett bátor anabaptista igehirdetőkről, akik közül többen mártírokká is váltak a Krisztusról szóló bizonyságtételük következtében. Felidézte a 175 és 150 évvel ezelőtt újrainduló baptista misszió tanúságtevőinek kitartó, hűséges szolgálatát is. Az 1905-ös állami elismerést követően, 1906-ban Udvarnoki András, a Hamburgi Baptista Teológiáról hazaérkezett teológus szorgalmazására elindulhatott a lelkész- és misszionárius-képzés a Baptista Teológiai Akadémia „prédikátor-, próféta- és misszióiskolában.” A BTA nevében hordozza küldetését: baptista – az önkéntes döntésre, nyilvánosan felvállalt elköteleződésre utal, amely a bemerítésben ábrázolódik ki; teológia – az a tudományág, amely Isten világát szeretné megismerni és megérteni hit által; akadémia – értelmes, kiváló szellemi képességgel rendelkező egyének, akik ismereteiket tovább adják. Így lehet legjobb módon betölteni küldetésünket és engedelmeskedni Krisztus nagy misszióparancsának: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Máté 28,19)

2023-07-01 BTA Diplomaosztó

A 2022/2023. tanév kezdetén 106 elsőéves hallgató kezdhette meg tanulmányait az Akadémián. Gyülekezeti lelkipásztori képzésben 25 fő tanul, közülük 19 fő szeretne baptista lelkipásztorként szolgálni gyülekezeteinkben. Mindent összegezve ebben az esztendőben 464 fő folytatta hittudományi tanulmányait a Baptista Teológiai Akadémián.

Prof. emeritus Dr. Veres Sándor Péter imádságát követően került sor a diplomák ünnepélyes átadására a 96 végzett hallgató számára, akiknek további életére Papp János kért áldást imádságában.

Balogh Roland, Junior Prima-díjas hallgató hálát adott, amiért itt tanulhatott, majd testvérével, Balogh Zoltánnal és Rontó Kitty-vel közösen dicsőítő énekekkel is kifejezték hálájukat.

Kovács Benjámin lelkipásztori szolgálatra készülő hallgató vehette át az első Páth Géza-díjat és az ezzel járó jutalmat.
Paróczi Zsolt rektorhelyettes hálás visszatekintéssel köszöntötte a jubiláns hallgatókat László Gábor, Zentai László (60) Szlepák Lajos (50), Dóczé Bálint, Papp Dániel, Tömöri Gábor (25) testvérek személyében, akik 60, 50 és 25 éve vették át a diplomájukat, példák és hűségesek voltak ezidáig.
Papp Dániel testvér visszaemlékezésének mondanivalóját a „4k” – kezdet, közösség, költözés, követés – köré építette, Szlepák Lajos testvér pedig imában adott hálát Istennek az elmúlt időszakért, a szolgálat lehetőségéért.

Balla Péter gazdasági főigazgató, aki egyben a Nap utcai gyülekezet lelkipásztora Molnár József testvértől búcsúzott. Molnár testvér leteszi a gondnokságot és a jegyzettárban dolgozik tovább. Ezt követően Balla Péter méltatta a kiváló eredményeket elérő hallgatókat, a közösségi munkájáért pedig Balogh Benjámin kapott különdíjat.
Az ünnepélyes tanévzáró és diplomaosztó ünnepségen a BTA énekkara és zenekara szolgált, Kónyáné Puskás Laura vezetésével. Orgonán kísért Dr. Garai Zsolt orgonaművész, a kántor szak szakvezetője. A Himnusz eléneklése után az ünnepi istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.

Az évzáró teljes videója: https://www.youtube.com/watch?v=PWnB4W9dD9Q

(KV)

A fényképeket Készítette: Papp Jonatán István.

Megszakítás