TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Jeles születésnap

Jeles születésnap

Jeles születésnap

Beharka Pál orgonaművész testvérünk, aki közel hat évtizeden át meghatározó oktatója volt a Baptista Teológiai Akadémiának, kántorok és lelkipásztorok generációinak tanított egyházzenét, orgona-, illetve harmóniumjátékot, karvezetést, ma töltötte be 95. évét. Szeretettel és megbecsüléssel köszöntjük őt a 95. zsoltár igéivel: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött.”

Kedves Pali bácsi, Isten éltessen sokáig!

A Magyarországi Baptista Egyház elnöksége

Megszakítás