TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

BTA tanévzáró ünnepség Kispesten

BTA tanévzáró ünnepség Kispesten

BTA tanévzáró ünnepség Kispesten

A Baptista Teológiai Akadémia 2021/2022 diplomaosztó tanévzáró ünnepségére a Kispesti Baptista Gyülekezet templomában került sor 2022. július 9-én szombaton.

Az 1906-ban alapított Baptista Teológiai Akadémián ebben a 116. tanévben 491 hallgató tanult (40% baptista, a többi más keresztény felekezetű, illetve felekezeten kívüli), ebből 129 elsőéves diákunk kezdte meg tanulmányait az elmúlt év őszén. Ezek közül 25 hallgató készül lelkipásztori szolgálatra (ebből 19 baptista, 6 más felekezetű).

Iskolánk jó hírnevét jelzi, hogy ez év elején meghirdetett keresztfélévre tavasszal 40 hallgató nyert felvételt, most júliusban pedig eddig plusz 54 fő. Augusztusban lesz még egy pótfelvételi, amikor újabb jelentkezőket várunk.

Ez évben 58 hallgató szerzett Teológiai BA, Kántor BA és Teológiai MA diplomát, ebből:

  • Teológiai (és kántor) Alapszakon (BA) 41 fő
  • Teológiai Mester (MA) szakon 17 fő.

Az ősz folyamán két újabb szakot is szeretnénk indítani:

  1. Bibliaismeret-oktatási szakirányú továbbképzési szak.
  2. Életvégi – biblikus szemléletű – lelkigondozói szakirányú továbbképzési szak.

Hálásak vagyunk Istennek azért a jó légkörért, az egységért, a Szentlélek megtapasztalható jelenlétéért és vezetéséért, valamint a reményteljes jövőért, amit hit által élhetünk át az Ő jelenlétében!

Továbbra is szeretnénk szemünk előtt tartani Mesterünk Jézus Krisztus misszióparancsát, ami teológiánk vezérigéje:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Máté 28,18-20

Soli Deo Gloria!

A diplomaosztó tanévzáró ünnepségről készült felvétel itt tekinthető meg: