TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Imádkozzatok vezetőitekért!

Imádkozzatok vezetőitekért!

Imádkozzatok vezetőitekért!

Együtt imádkoztunk Nick Vujicic kezek és lábak nélkül született evangélistával Isten irgalmáért, bölcsességéért, hazánk és kontinensünk békességéért és az evangélium igazságainak megalkuvás nélküli bátor hirdetéséért…

„De ha megalázza magát népem, amelyet rólam neveztek el, ha imádkoznak, keresnek engem és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat…” 2Krónika 7,14

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” 1Timóteus 2,2

Dr. Mészáros Kálmán, a BTA rektora

Megszakítás