TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

A BTA lelkipásztor szakos hallgatói is szolgáltak az Arénában

A BTA lelkipásztor szakos hallgatói is szolgáltak az Arénában

A BTA lelkipásztor szakos hallgatói is szolgáltak az Arénában

A következőkben néhány hallgató beszámolóját olvashatjuk arról, milyen módon kapcsolódtak be az evangelizációs szolgálatba az Arénában:

NAGY BÁLINT:

Tovább Jézussal…. Ahogy az eseményre készültem, elgondolkodtam azon, mennyi mindent ölel fel ez az egy mondat. Mennyi lehetőség és cél fogalmazódik meg benne. Először az jutott eszembe, hogy Isten nem véletlenül küldte hazánkba még anno Billy Graham evangélistát, hiszen a prédikátor segítségével nemcsak a koronaékszereket kaphattuk vissza az Egyesült Államoktól, de az evangélium szabadságának magvait is megkaphattuk általa. Isten ezzel megágyazott annak, hogy Magyarország Jézussal tudjon továbbmenni, és a magyar emberek is hallhassák az evangéliumot. Másodszor 2012-ben, mikor már Billy Graham fia, Franklin jött hozzánk szolgálni a Reménység volt a középpontban, felhívva a figyelmet arra, hogy ne fáradjunk meg Krisztus követésében. Most 2023-ban pedig, mikor nagyrészt egy teljesen új és fiatal generáció képviselői foglalták el helyüket az Aréna székein Will Graham-től hallhattunk a tékozló fiúról. Tanácsadóként ülve a sorok között megdöbbentő volt számomra, hogy az evangélizációra érkező, nem hívő, pimaszul viselkedő és érdektelen fiatalok közül, még a legnagyobb hangadók is elcsendesedtek mikor Jézusról szólt az ének a színpadon. Hát még mikor az evangélista döntésre hívott mindenkit, aki ott volt. Fiatalok és idősebbek egyaránt félénken indultak el a sorok között előre, hogy meghozzanak egy döntést. Ez pedig arról szólt, hogy akár először hallottak a megváltásról, akár már ismerik Krisztust és csak úgy érzik megkopott az elköteleződésük, lehetőségük nyílt arra, hogy Jézussal menjenek tovább. Csodálatos érzés volt beszélgetni és imádkozni azzal a négy fiatallal, akikhez tanácsadóként odakerültem. Ketten közülük úgy döntöttek, hogy most elfogadják Krisztust személyes megváltójuknak, mert bár járnak gyülekezetbe, eddig nem érezték Isten személyes szólítását az életükben. Ketten pedig úgy döntöttek, hogy megújítják szövetségüket az Úrral és odaszánják magukat Istennek. Elsőéves lelkipásztor hallgatóként kissé még talán bátortalanul, de kitörő örömmel és bizalommal fordultam ezekhez a fiatal döntéshozókhoz, Isten áldását kérve a döntésükre és életükre. Hogy mi történt velük azóta, nem tudom. Azt viszont hiszem, hogy Isten elvégzi bennük a jó munkát, én pedig tudok imádkozni ezért minden nap.

HALÁSZ GYŐZŐ MIHÁLY

Másodéves lelkészhallgatóként vettem részt a Baptista 500 evangelizáción, mint tanácsadó. Nagyon örültem, hogy több mint 8000 ember részt vett az eseményen és hogy sokan elfogadták Krisztust személyes megváltójukul. Will Graham igehirdetéséből és az evangelizáció felépítéséből sokat tanultam és szerintem sok értékes tapasztalattal tudtak gazdagodni általa a lelkészhallgatók és lelkipásztorok is.

SZÉLES KRISTÓF

Széles Kristóf vagyok, a Baptista Teológiai Akadémia BA1, Hitoktatói (és lelkipásztori) szakos hallgatója. A Tovább Jézussal! rendezvényen tanácsadói feladatot láthattam el.

Az evangelizációs előrehívás közben tanácsokkal, segítő anyaggal és imával indíthattam útnak a megtérő vagy az Úrhoz visszatérő személyeket. Akikkel beszélgettem, nagyrészt komolyan vették ezt a hívást és eleget szerettek volna tenni ennek.

Bízom benne, hogy a kitöltött adminisztrációs kártyák valóban segítenek nekik otthonra találni gyülekezetekben. A sok ének számomra felemelő volt, és remélem számukra is.

Megszakítás