TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Tudományos nap a Baptista Teológiai Akadémián

Tudományos nap a Baptista Teológiai Akadémián

Tudományos nap a Baptista Teológiai Akadémián

2022. május 5-én tartotta a Baptista Teológiai Akadémia 2022-ben induló tudományos konferenciasorozatának első alkalmát a főiskola épületében.

A konferenciát Bereczki Lajos rektorhelyettes nyitotta meg. A népes hallgatóság nagy érdeklődéssel követte az izgalmas témákat boncolgató előadásokat.

A nyitóelőadásban Dr. Mészáros Kálmán a BTA rektora beszélt az anabaptista mozgalmak 500 évvel ezelőtti megjelenéséről a Kárpát-medencében és küzdelmes, szenvedésekkel teli sorsukról.

Marton Zsolt tanársegéd a Messiási judaizmus szentírási és egyházi kontextusai című előadásában a korabeli zsidó-keresztény közösségeket mutatta be.

Dr. Várady Endre főiskolai docens A judaizmus és a keresztyénség szétválásának szempontjai című előadásban vázolta azokat a dilemmákat, amelyekkel a zsidó és kereszténnyé lett csoportok küzdöttek a korszakban.

A konferencia második blokkja A bibliai lélektan jelentősége a keresztyén pedagógiában című előadással vette kezdetét, amelyet Prof. Dr. Veres Sándor, a BTA Kutatóintézet igazgatója tartott. Előadásában olyan fontos és alapvető kérdéseket boncolgatott, amelyek a mai valóságvesztett világban dilemmát okozhatnak.

Dr. Kovács József főiskolai docens A lelki ajándékok dinamikus értelmezése című előadásában segített eligazodni a lelki ajándékok használatának kérdéseiben.

László Gábor főiskolai docens a konferencia záró előadásában érzékletesen mutatta be, miként változott a baptista vallásosság a korábbi időszakokhoz képest és ezeket a változásokat hogyan értékelhetjük.

Mindkét blokk után izgalmas diskurzus alakult ki, az előadások során olyan mélyreható kérdések is felvetődtek a hallgatóságban, amelyek akár egy következő konferencia témájául is szolgálhatnának. A konferenciát Paróczi Zsolt rektorhelyettes zárta le, Nemeshegyi Zoltán lelkipásztor testvér pedig Isten áldását kérte az előadókra és a hallgatóságra.

Megszakítás