TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

A misszió szíve

A misszió szíve

A misszió szíve

Ez a gyönyörű megnevezés jellemzi régtől a Baptista Teológiai Akadémia lelkiségét. Intézményünk Minősítő Bizottsága május végén ennek szellemében találkozott a baptista gyülekezeti lelkipásztori szolgálatra készülő hallgatókkal, hogy Istentől kapott elhívásuknak megfelelően áttekintse fejlődésüket, tanácsolja őket, mély, őszinte, testvéri légkörű beszélgetés keretében.

Ez a felelős testület magában foglalja a BTA vezető oktatóit, Egyházunk elnökét és presbiteri testületének képviselőjét, valamint a Főiskolai lelkészség vezetőjét. Miután a Bizottság megismerte ezen hallgatók éves gyülekezeti és ünnepi legációs gyakorlatának értékelését, tanulmányi előmenetelét, egymást és önmagukat értékelő munkáját, meghallgatta személyes beszámolóját, pásztori lelkülettel értékelte és tanácsolta a megjelent hallgatókat szolgálati fejlődésükben. Felemelő volt tapasztalni, ahogyan Urunk figyel missziónk szívére, s ennek megfelelően felkészíthetjük Isten népének jövőbeli pásztorait a szent szolgálatra.

ÚF

Megszakítás