TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

116. tanévét zárta a Baptista Teológiai Akadémia

116. tanévét zárta a Baptista Teológiai Akadémia

116. tanévét zárta a Baptista Teológiai Akadémia

A Baptista Teológiai Akadémia 2021/2022 diplomaosztó tanévzáró ünnepségére a Kispesti Baptista Gyülekezet templomában került sor 2022. július 9-én szombaton.

Az évzáró ünnepélyes zászlóbevonulással, közös énekléssel vette kezdetét, majd László Gábor, a BTA főtitkára – aki egyben az alkalom liturgusa is volt – köszöntötte a vendégeket, jelenlevőket.

Az igét dr. Mészáros Kálmán, a BTA rektora hirdette a Lk 10,1–10 alapján, amelyben Jézus a szolgálatba állás, állítás mikéntjéről beszélt a tanítványainak. Jézus minden ember számára elkészítette az Isten országáról szóló üzenetet. Hiányunk van ma is az igaz, elkötelezett emberekben, hívőkben. Meg kell kérdeznünk Jézust, hol akar látni bennünket, hol, kik között akarja az ő üzenetét hirdetni rajtunk keresztül. Ő megígérte, hogy velünk lesz ezekben a helyzetekben. Az igazság igaz tanúinak kell lennünk minden körülmények között. Erre készít fel Jézus, és megerősít bennünket a szolgálat során felmerülő próbákban.

Az igehirdetést követően a rektori beszédben összefoglaló hangzott el az akadémia elmúlt egy évéről, az intézmény működésében lezajlott strukturális változásokról, valamint a nemzetközi és hazai tudományos kapcsolatok fejlődéséről.

Az 1906-ban alapított Baptista Teológiai Akadémián a 2021/22-es tanévben 491 hallgató tanult (40% baptista, a többi más keresztény felekezetű, illetve felekezeten kívüli), ebből 129 elsőéves diák kezdte meg tanulmányait az elmúlt év őszén. Ezek közül 25 hallgató készül lelkipásztori szolgálatra (ebből 19 baptista, 6 más felekezetű).

Iskolánk jó hírnevét jelzi, hogy az ez év elején meghirdetett keresztfélévre tavasszal 40 hallgató nyert felvételt, most júliusban pedig eddig plusz 54 fő. Ez évben 58 hallgató szerzett teológiai BA, kántor BA és teológiai MA diplomát. A tervek szerint a következő év folyamán két újabb szak is indul, a bibliaismeret-oktatási szakirányú továbbképzési szak, valamint az életvégi – biblikus szemléletű – lelkigondozói szakirányú továbbképzési szak. A jelenlegi nagyszerű tanári gárda mellett teológiai oktatóink száma több fővel bővült, erdélyi és hazai testvéreink tudományos-szakmai munkájával tovább emelkedik akadémiánk képzési színvonala.

Tóth Sándor lelkipásztor imádságát követően dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket. Beszédében elmondta, milyen különösen fontos, hogy mindannyian tanítvánnyá váljunk és szolgáljuk a ránk bízott közösséget. Örömét fejezte ki, hogy az akadémia oktatási színvonala látványosan fejlődik és a képzési területe bővül.

Ezt követően a diplomák ünnepélyes átadására került sor, majd Selmeczi Nimród végzős hallgató beszélt a teológián töltött évek tanulmányi és lelki élményeiről.

Papp János egyházelnök bátorító üzenetében a kapott ajándékokról, talentumokról és azok felhasználásának felelősségéről beszélt, majd áldást kért a most végzett hallgatókra. Paróczi Zsolt rektorhelyettes köszöntötte a jubiláns hallgatókat: Révész Árpád testvér 50 éve, Kulcsár FerencUrbán Gedeon, Vasadi Teodor, Iván Imre testvérek pedig 25 éve kapták meg diplomájukat. Balla Péter gazdasági főigazgató köszöntötte a kitűnő hallgatókat, illetve azokat, akik kiemelkedő közösségi szolgálatot végeztek a BTA-n.

Az ének-zenei szolgálatokat dr. Garai Zsolt, a BTA tanszékvezető főiskolai docense (orgona), és Kónyáné Puskás Laura, a BTA oktatója (zene-énekkar vezetés) végezték, az ének-zenekarban zömmel a BTA kántor szakának oktatói, hallgatói szolgáltak.

Hálásak vagyunk Istennek azért a jó légkörért, az egységért, a Szentlélek megtapasztalható jelenlétéért és vezetéséért, valamint a reményteljes jövőért, amit hit által élhetünk át az ő jelenlétében!

Továbbra is szeretnénk szemünk előtt tartani Mesterünk, Jézus Krisztus misszióparancsát, ami teológiánk vezérigéje:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

(Mt 28,18–20)

Kicsöngetés… vége a 116. tanévnek!

Soli Deo Gloria!

Megszakítás