TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Folyamatos fejlődés a BTA életében

Folyamatos fejlődés a BTA életében

Folyamatos fejlődés a BTA életében

A Baptista Teológiai Akadémia rendkívüli napjaként tartjuk számon 2023. március 28-át abból a szempontból, hogy az amerikai South Western baptista teológiai egyetem 13 fős küldöttsége az épületünkben a könyvtár állományát regisztrálja és katalogizálja.

Ezt az alkalmat megragadva a felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért, felnőttképzésért felelős államtitkár, Dr. Hankó Balázs személyesen látogatott a BTA-ra. Egyrészt, hogy tájékoztassa az amerikai vendégeinket a magyar felsőoktatás legfontosabb kérdéseiről, az átalakulás pozitív fejleményeiről, és hogy az amerikai vendégein keresztül hírt adjon a nagyvilág számára is azokról a törekvésekről, ami a magyar állam és benne a felsőoktatás célkitűzései között is szerepel.

Angol-magyar nyelvű előadása során szemléletesen bemutatta az utóbbi évek változásait és pozitív fejleményeit. Az előadást követően az amerikai munkacsoport nevében Dr. David Mahfouz testvér a kinti egyetemmel kapcsolatos információkat osztotta meg, úgy az államtitkárral, mint a résztvevőkkel, és nagyon pozitívan értékelte azt a törekvést, amit látott és tapasztalt a magyarországi kormányzat, illetve a felsőoktatási terület képviselője és a teológia vezetése között.

Jelen volt Papp János egyházelnök is a találkozón, és ő is arról számolt be, hogy milyen fontos lépések történtek a teológiánk és az állam kapcsolatában, illetve az infrastruktúra fejlesztésében, az intézmény oktatási színvonalának az emelésében.

Az alkalom végén Dr. Mészáros Kálmán a Teológia rektora is nagyra értékelte azokat a pozitív változásokat, ami a tanítás lelki- és tudományos szintjének igényességében, nemzetközi kapcsolataink kiszélesedésében, és a Kulturális és Innovációs Minisztériummal kialakult egyre szorosabb együttműködésben tapasztalható az utóbbi időben. A köszönetnyilvánítás után Isten áldását kérte a résztvevők életére és további munkájára.

Immánuel! Velünk az Isten!