TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Előre a nagy misszióparancs teljesítésére!

Előre a nagy misszióparancs teljesítésére!

Előre a nagy misszióparancs teljesítésére!

Az Aliansz Imahétre ebben az esztendőben január 7–14. között kerül sor. A Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz megalakulásától (1936) kezdve arra biztatja a Krisztusban hívő keresztyén közösségek újjászületett tagjait, hogy az év első teljes hetében tartsanak lakóhelyükön felekezetközi imaösszejöveteleket.

Rövid bibliai elmélkedést követően imádkozzanak együtt családjaik, gyülekezeteik, lakóhelyük, országuk, világunk aktuális kérdéseik Istentől jövő megoldásáért, az evangélium jó hírének minél hatékonyabb továbbadásáért.

Ebben az esztendőben különösen is hálás szívvel emlékezhetünk meg azokról a testvérekről, akik 50 évvel ezelőtt a Svájcban található Lausanne városában egy világméretű evangéliumi összefogást hirdettek meg John Stott, Billy Graham és sok más testvér vezetésével. Ezen több mint 150 országból 2700 ember vett részt, ők hívták létre ezt a történelmi jelentőségű konferenciát, mely találkozási pont és újraindítás volt a világ minden tájáról érkező evangéliumi keresztyének számára.

Lausanne egy olyan mozgalmat is elindított, amely számos konferencián, dokumentumban és két későbbi kongresszuson (Manila 1989. és Fokváros 2010.) fejlődött ki és folytatódott, a negyedik lausanne-i kongresszust pedig 2024-re tervezik Szöulban (Dél-Korea). Az ez évi imahét anyagát Olaszországi Evangéliumi Szövetség vezetőinek köszönhetően a Lausanne-i nyilatkozat cikkelyei alapján állították össze.

A lausanne-i kongresszus egyik gyümölcse a Lausanne-i Nyilatkozat volt; az az evangéliumi hitvallás, mely az egész világon élő evangéliumi hívők számára hivatkozási ponttá vált küldetésükre vonatkozóan. 50 évvel később, az Európai Evangéliumi Szövetség nemzetközi imahete alkalmat ad arra, hogy újragondoljuk a Nyilatkozatot, táplálva ezzel az evangéliumhoz való hűség és a misszió iránti szenvedély mozgalmát.

Szeretnénk az alázatnak és bűnbánatnak ugyanazzal a lelkületével imádkozni ezen a héten és az ezt követő időszakban is, amely Lausanne-t jellemezte, és szeretnénk elkötelezni magunkat amellett, hogy együtt vállaljuk a küldetést, válaszolva az Úr Jézus nagy misszióparancsára, újra áttanulmányozva a Lausanne-i Nyilatkozat cikkelyeit.

Az Aliansz Imahét országos megnyitó istentiszteletét a Szombathelyi Baptista Gyülekezet imaházában tartottuk meg 2024. január 7-én, vasárnap. Ennek az alkalomnak a homlokterében Jézus Krisztusnak a mennybemenetele előtt elmondott misszióparancsa állt: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28,19)

A megnyitó istentiszteleten a Magyarországi Evangéliumi Szövetség – Aliansz vezetői – D. Szabó Dániel tiszteletbeli elnök, Szuhánszky Gábor elnök, Mészáros Kálmán alelnök és Horváth István főtitkár – hirdette Isten igéjét.

Különös aktualitást adott a szombathelyi ünnepi alkalomnak, hogy a baptisták imaháza néhány lépésnyire található Szent Márton (316 – 397) római kori misszionárius szülőházától, aki egészen Galliáig (ma Franciaország) vitte az evangélium örömhírének üzenetét, jó példát adva ezzel Krisztus mai tanúinak.

A szolgálatba Szombathely különböző keresztyén felekezeteinek vezetői is – Steindl-Papp Judit és Riczinger Péter evangélikus, Jakab Bálint református, Petz Zsuzsa és Sóti László keresztyén közösség, Fekete Imre kelet-európai misszió, Farkas Géza a szombathelyi aliansz egyik vezetője, valamint Szakály Csaba és Boncz Zoltán baptista lelkipásztorok – kapcsolódtak be egy-egy szívből jövő fohásszal. Köszönjük a helyi gyülekezetek szervező munkáját és a szívélyes testvéri fogadtatást.

Soli Deo Gloria! Immánuel! Velünk az Isten!

Szerző: Dr. Mészáros Kálmán

Fotó: Boncz Zoltán és Szakály Csaba

Az élő közvetítés felvétele itt található: https://www.youtube.com/live/ZTpOtqqYMY8?si=jtjt3GWL_7FQqCCU

Megszakítás