TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Ülésezett Hittudományi Akadémiánk Szenátusa

Ülésezett Hittudományi Akadémiánk Szenátusa

Ülésezett Hittudományi Akadémiánk Szenátusa

2022. február 9-én megtartotta ez évi első tanácskozását a Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa. Reménységgel kezdtük meg a 2021/2022 tanév tavaszi szemeszterét. Teológiánk alap (BA) és mester (MA) képzésén ebben az esztendőben több mint 500 hallgató vesz részt a missziói, szociális, kántor és lelkipásztorképző fakultáson. Hála a jó légkörért, az egységért, a Szentlélek megtapasztalható jelenlétéért és vezetéséért, valamint a reményteljes jövőért!

Soli Deo Gloria!

Megszakítás