TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet!

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet!

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet!

Örömmel fogadtam el a meghívást új államelnökünk, Novák Katalin köztársasági elnök asszony beiktatási istentiszteletére a Kálvin téri református templomba, majd a Parlament előtti Kossuth téren megtartott beiktatási ceremóniára. Ez az ünnep alkalmat adott több közismert személlyel való találkozásra, köszöntésre és áldásmondásra.

Legyen Isten bőséges áldása az újonnan beiktatott elnök asszony életén, családján és munkásságán, aki ünnepi beszédében Salamon király imádságát idézte: „Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között!” Majd beiktatási beszédét ezzel a mondattal fejezte be: “Isten, áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel! Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség! Ámen!”

A Biblia azt mondja: „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” (1. Timóteus 2,1-4) Úgy legyen! Ámen!

Dr. Mészáros Kálmán

a Baptista Teológiai Akadémia rektora

2022. május 14.

Megszakítás