TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Beszámoló a BTA lelkészi hallgatók lelkipásztor-látogatásáról

Beszámoló a BTA lelkészi hallgatók lelkipásztor-látogatásáról

Beszámoló a BTA lelkészi hallgatók lelkipásztor-látogatásáról

A koronavírus-járvány miatti lezárások óta immáron negyedik alkalommal került sor arra, hogy a Baptista Teológiai Akadémia lelkipásztor-szakos hallgatói a Gyakorlati Teológiai Szakszeminárium keretein belül meglátogassanak két gyakorló lelkipásztort. Igen építő találkozások ezek, amikor is beleláthatunk a szolgálat sűrűjében helytálló szolgatársak múltjába, jelenébe és a jövőt illető reményeibe. Ilyenkor kicsit közelebbről is megfigyelhetjük azt a valóságot, ami a diplomaszerzés és az avatás után várhat ránk – amikor is már élesben mennek a dolgok.

A 2022/2023. tanév őszi félévét lezárva, de még ahhoz kapcsolódóan 2023. február 3-án került sor az újabb látogatásra. Reggel 9 órakor indultunk a BTA épületétől, és a délelőttöt Tahitótfaluban, Váradi Antal lelkipásztor testvér vendégeként töltöttük. A beszélgetést azzal kezdtük, hogy röviden bemutatkoztunk, majd meghallgattuk Váradi testvér elhívásának és lelkipásztorrá válásának történetét. Megdöbbentő volt hallani, milyen hosszú időnek kellett eltelnie (12 év), míg az elhívástól az avatásig eljutott. E hosszú és lelki vívódásokkal teljes időszak alatt az Úr mégis megtartotta, megerősítette, így végül 2018-ban Tahitótfaluban felavatták. Érdekes volt belelátni jelenlegi szolgálatába is. Azért is szeretjük ezeket a látogatásokat, mert ilyenkor mindig elleshetünk egy-két megoldást, praktikát, ötletet, ami esetleg számunkra is hasznosnak bizonyulhat majd. Váradi testvérről például – többek között – abban tudtunk példát venni, hogy hogyan oldotta meg a családlátogatást a gyülekezetében. Beszélgetésünket végül imaközösséggel zártuk, melyben a hallottak alapján a lelkipásztor testvérünkért imádkoztunk, ő pedig értünk.

Délután Szokolyára látogattunk el, ahol Gáspár Botond lelkipásztor testvérünkkel találkozhattunk, beszélgethettünk. A kezdeti bemutatkozást követően neki is az elhívásának történetét, majd gyülekezetének, szolgálatának jelenlegi helyzetét ismerhettük meg. Lenyűgöző volt számunkra, milyen sokrétű szolgálatot végez, és hogy milyen lendülettel és aktivitással vesz részt a település életében. Mindezt hallva megérthettük, hogy egy lelkipásztornak, ha valóban lelkiismeretesen akarja végezni szolgálatát, nemcsak a gyülekezetben kell helytállnia és Istent hűen képviselnie, hanem „kifelé” is ilyen lelkülettel kell megnyilvánulnia. Örömmel hallottuk, milyen gyümölcsöző szolgálatot végez a testvér a gyermekek felé is: a Royal Rangers szokolyai törzse nagy népszerűségnek örvend az egész településen. Mindemellett arra is emlékeztetett bennünket, hogy a szolgálat mellett a lelkipásztornak a családjára is elegendő figyelmet kell fordítania. A találkozást ezúttal is imaközösséggel fejeztük be.

Összességében e lelkipásztor-látogatás során is sok-sok élménnyel, tapasztalattal, érzéssel, gondolattal gazdagodhatunk. Hálásak vagyunk a két lelkipásztor testvérnek, hogy megosztották velünk önmagukat, életüket, szolgálatukat, valamint nem utolsó sorban László Gábor testvérünknek azért, hogy lehetővé tette és megszervezte számunkra ezt az alkalmat. Ezek a látogatások a tanulmányok mellett nélkülözhetetlen tapasztalatként járulnak hozzá lelkipásztorrá válásunk folyamatához.

                                                                                                                 Jámbor Ádám

BTA MA 2.

                                                                                                                   

Megszakítás