TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Testvéri látogatás az Akadémiánkon

Testvéri látogatás az Akadémiánkon

Testvéri látogatás az Akadémiánkon

A Baptista Teológiai Akadémia vezetése törekszik a különböző keresztény felekezetek hittudományi képzésének és lelkiségének a megismerésére. Ezért fogadtuk örömmel Dr. Enghy Sándor professzornak, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorának testvéri látogatását 2022. június 16-án intézményünkben.

Teológiánk tanárai nagyra értékelték vendégünk testvéri látogatását és érdeklődéssel ismerkedett meg a nagy történelmi múlttal rendelkező sárospataki intézetben folyó lelki munkával és a két intézmény jövőben tervezendő szorosabb együttmunkálkodásának lehetőségeivel.

Szem előtt tartva Megváltónk misszióparancsát: “Tegyetek tanítvánnyá minden népet!” Soli Deo Gloria!

Megszakítás