TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

„Legyen meg a te akaratod…”

„Legyen meg a te akaratod…”

„Legyen meg a te akaratod…”

Március 13-án Akadémiai-hallgatói istentiszteletre került sor a Nap utcai Baptista Gyülekezet templomában. Az igét Marton Zsolt lelkipásztor hirdette.

Rábízzuk Istenre, vagy megoldjuk magunk? Az Istentől kapott képességek még nem jogosítanak fel az Isten akarata elleni felhasználásra. Ha nem teljesítem az Ő akaratát, kiesem a vele való közösségből. Sokak dilemmája: Isten vagy ember. Helyette én az Isten és ember relációt látom működőnek. Ora et labora. Együttműködni Istennel.

Jézus Krisztus alárendelte akaratát az Atya akaratának: ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Folyamatos ráfigyelés és korrekció szükséges a helyes úton való haladáshoz.

Bizonyságtétellel szolgált Molnár Ambrus MA/1. hallgató, az éneklést Pető István BTA oktató vezette. Záró imát mondott Paróczi Zsolt rektorhelyettes, az alkalom liturgusa Balla Péter BTA oktató volt.

Az igehirdetésről készült hangfelvétel itt hallgatható meg: Akadémiai hallgatói istentisztelet 2022.03.13

Megszakítás