TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Lelkipásztor látogatás

Lelkipásztor látogatás

Lelkipásztor látogatás

A 2023-24-es tanév tavaszi félévében (2024.06.11-én) egy speciális lelkipásztor látogatáson vehettünk részt a lelkipásztor szakos hallgatókkal. Elsőként ellátogattunk a Filadelfia Idősek Otthonába, amit közismertebb nevén csak a kiskőrősi Baptista Szeretetházként ismerünk, valamint a Szeretetház közvetlen szomszédságában található további szociális intézményekbe. Az Idősotthonban Selmeczi Nimród, az intézmény lelkipásztora, a Kiskőrösi Gyülekezet ifipásztora mesélt nekünk arról a különleges kis gyülekezetről, ami az idősek otthonában működik. Megismerkedtünk Dr. Komesz Mátyással, aki a Szeretetház lakójaként mesélt nekünk korábbi és jelenlegi szolgálatáról. Matyi bácsi a Pünkösdi Teológián tanított 18 évig, most pedig egy Biblia magyarázó Podcasten dolgozik. A hosszú életutat bejárt nyugdíjas lelkipásztor a nyitottságra, és a lelkipásztorság pedagógiai megközelítésére, azaz arra hívta fel a figyelmünket, hogy mennyire fontos lenne ha a gyülekezet tagjainak lehetőséget tudnánk adni arra, hogy merjenek kérdezni a lelkipásztortól. Matyi bácsi után Opauszki György, az intézmény vezetője vezetett minket körbe, mesélve a Szeretetotthon történetéről és jelenlegi működéséről is. A közös ebéd után találkozhattunk és beszélgethettünk bentlakókkal, valamint megismerhettük az intézmények önellátását szolgáló háttérfeladatokat is. Kiskőrösi tartózkodásunk végén egy kis bepillantást nyertünk az idősek otthona mellett a fogyatékossággal élők, hajléktalanok és függőségben élők nappali ellátását biztosító házak munkájába is.

Utunk ezután Kiskunmajsára vezetett, ahol bejártuk a laktanyából átalakított Baptista Menedékváros Családok és Hajléktalanok Átmeneti Otthonát. Itt Tóthné Frank Anikó intézményvezető vezetett minket körbe rengeteg érdekes és olykor megrázó történetet mesélve az intézmény életéből. Megismerhettük azt az áldozatos, sokszor kockázatos de nagyon áldásos munkát, amit ez a Menedékváros azok felé az emberek felé végez, akik a társadalomból kiszorulva, sokszor a létminimumra sem képesek visszakapaszkodni, akár egész életükben. Az egykori tiszti mulatóként működött épületben, ahol most a Menedékváros imaháza van, a mulatozás helyét Isten dicsőítése vette át, ahol felekezettől függetlenül, vallásosságtól és ítélkezéstől mentesen épülhet Isten országa azok által az emberek által, akik lehet hogy egész életükben egyszer sem voltak képesek megtapasztalni az igazi szeretetet. Ebben az épületben zártuk mi is kirándulásunkat egy közös énekléssel, valamint azzal az ígérettel, hogy egyszer még visszatérünk ide közösen, hogy egy Istentiszteleti alkalmon együtt szolgálhassunk a Menedékvárosban lakók felé, Isten üzenetét közvetítve a bűnösök, meg nem értettek, kitaszítottak felé. Azok felé, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten szeretetére.

Nagy Bálint

Megszakítás