TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

„Tükör által homályosan látunk…”

„Tükör által homályosan látunk…”

„Tükör által homályosan látunk…”

„Tükör által homályosan látunk…” No de még bibliai igeverseket is? Vajon tisztul a kép, ha tudakozzuk az Írásokat, vagy ellenkezőleg: egyre ködösebb lesz? Például: Mi történik azután, amikor a másik orcánkat is odatartottuk? Miért a felsőruhánkat kell ráadásul odaadnunk? Mire jó a második mérföld? Van ezeknek a felhívásoknak bármi relevanciájuk manapság? A kortörténeti kontextuális exegézis módszere oldja a homályt és felfedi Jézus eredeti szándékolt üzenetét.

DR. VÁRADY ENDRE PhD a Baptista Teológiai Akadémia újszövetségi tanszékvezető főiskolai docense, baptista lelkész előadása a XII. Baptista Tudományos és Ismeretterjesztő Konferencián.

Megszakítás