TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

NEGYVENÖT ÉVE TÉRT HAZA A KORONA

NEGYVENÖT ÉVE TÉRT HAZA A KORONA

NEGYVENÖT ÉVE TÉRT HAZA A KORONA

A Magyar Korona hazahozatalának 45. évfordulója alkalmából hálaadó megemlékezésre került sor 2023. január 6-án a zsúfolásig megtelt Budapest-Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban, mely a főváros legrégebbi temploma.

Az ünnepségen többek között Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete és dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a Baptista Teológiai Akadémia rektora mondott alkalmi beszédet.

A történelmi megemlékezésen kiemelt szerepet jutott a baptistáknak, a Korona hazatérésében játszott kimagasló szerepükért. Ennek hátteréről és jelentőségéről Mészáros testvér a következőket monda:

„Amint azt talán Önök közül többen tudhatják a Magyar Korona 45 évvel ezelőtti visszahozatalában, mások őszinte próbálkozásai mellett a magyar baptistáknak is fontos szerep jutott. Ennek a ténynek a felelevenítésében meg kell említenem, hogy Dr. Billy Graham 1977 őszén hazánkba látogatott. Csodával határos módon kapott engedélyt arra, hogy az akkor még ateista, keresztényellenes ideológiai alapokon álló keleti blokk erős bástyájának gondolt Magyarországon több tízezer ember előtt hirdesse Isten megtérésre hívó üzenetét.

Dr. Haraszti Sándor, a magyar származású amerikai baptista lelkipásztor és orvosmisszionárius, aki az evangélista útjának előkészítője és tolmácsa is volt 45 évvel ezelőtt a következő sorokat vetette papírra:

‘Graham megkérdezte tőlem, hogy miért hívják meg őt Magyarországra? – A válaszom ez volt: Valószínű nem a két szép kék szemedért. A magyar kommunista kormányzatot nem az evangélium érdekli, hanem a Korona hazahozatala és a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény.’

Mivel Graham szoros baráti kapcsolatot ápolt a ma is élő 99. évében járó Jimmy Carterrel, az USA akkori, ugyancsak baptista vallású elnökével, a korona visszaadása valóban reális esélynek tűnt. Majd így folytatódik Dr. Haraszti feljegyzése:

‘Carter elnök telefonon felhívta Grahamet közvetlenül a magyarországi útja előtt, hogy áldáskívánását adja át Magyarország népének. A koronáról is tárgyaltak. Az elnök arról biztosította, hogy az ügy az asztalán fekszik és hamarosan jóindulatú döntést hoz a kérés teljesítésében. Ezzel az ígérettel indult Graham Magyarországra, ami néhány hónap után valósággá vált.’

Azóta többször járt Jimmy Carter hazánkban, egyházunk vendégeként is feleségével Rosalynnal együtt. Sőt részt vett és ünnepi beszédet mondott a Szigetszentmiklósi új baptista templomunk felszentelési ünnepségén 1996-ban. Jimmy Carter, az Amerikai Egyesült Államok 39. Nobel-békedíjas elnökének, a Magyar Korona hazatérésének jubileumi alkalmára ezt az üzenetet küldte:

‘Tisztelettel a Magyar Baptistáknak és Magyarország Népének! Örömmel csatlakozom Önökhöz Szent István koronája visszatérésének jubileumi évfordulóján rendezett megemlékező ünnepséghez. Már csak azért is, mert ezzel kezdetét vette a két ország közötti kapcsolatok javulása, és Magyarország megkapta az USA-tól a Legnagyobb Kedvezményben részesített Nemzet státuszát. Együtt örülünk annak is, hogy a magyarországi baptisták által fenntartott iskolákban – mintegy 16.000 középiskolás diáknak és óvodásnak – taníthatják nyilvánosan a biblia igazságait. Feleségemmel Rosalynnal együtt küldjük jókívánságunkat. Testvéri üdvözlettel: Jimmy Carter’

Nem tartjuk véletlennek, hogy 45 évvel ezelőtt éppen ezen a napon (Január 6.), a világkereszténység legősibb ünnepnapján, Vízkereszt vigíliáján érkeztek vissza Magyarországra a Koronázó Ékszerek. Az új kegyelmi korszak kezdetét jelentő Epifánia, azaz Urunk színrelépése emléknapján, amikor Megváltó Krisztus Jézusunknak a Jordán folyó vizében való bemerítkezésére emlékezünk világszerte. Itt hallotta az őt körülvevő ünneplő sokaság a mennyei szózatot: ‘Íme, az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.’

2000 évvel ezelőtt ezzel indult el Isten eljövendő királyságának látható előretörése. Aztán folytatódott Krisztus keresztáldozata által a bűn erejének megtörése. Halálból való feltámadásával pedig az örök élet diadala. Ennek világraszóló örömhírét aztán kiválasztott apostolaira bízta.

1000 évvel ezelőtt ezt az apostoli küldetést értette meg Szent István királyunk is, aki miután felnőtt férfiúvá érett, elhagyta pogány életvitelét és addig használt Vajk nevét, és az első Jeruzsálemi gyülekezet vértanújának, István diakónusnak a nevét vette fel a hitvalló keresztségében, melynek jelentése Stefanus azaz Győzelmi korona.

Az sem tartjuk véletlennek, hogy ő volt az utolsó európai uralkodó, aki a keleti és nyugat kereszténység határán Bizánc és Róma jóváhagyásával és áldásával lehetett Közép-Európa egyik legtekintélyesebb uralkodója. Megteremtve ezzel egy keresztény alapokon álló egységes országot itt a Kárpátok ölelte Pannon-medencében, amely a történelem földindulásai ellenére ma is szilárd alapokon nyugszik. Amely 1000 éven át ellenállt minden ellenséges erőnek és bennünket letiporni szándékozó világuralmi eszmerendszernek.

Mi, magyar baptisták 2023-ban jubileumi esztendőhöz érkeztünk. Ebben az évben emlékezünk meg azokról a bátor reformátorokról, akik 500 évvel ezelőtt érkeztek hazánkba és a megtérés és újjászületés evangéliumát hirdetve, a Jézus Krisztus követése melletti nyilvános vallástétel baptista tanítását osztották meg a Kárpát-medence népeivel.

Bár a sok viharos évszázad után a koronán megdőlt a kereszt, mégis minden keresztényellenes összefogás ellenére a Krisztus keresztje ma is ott ragyog és diadalmaskodik a korona csúcsdíszeként. Mert nincs korona kereszt nélkül! Mint ahogy nincs örökélet korája sem Krisztushoz mindhalálig hű kereszthordozás nélkül!

A Biblia azt mondja: ‘Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkozva, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat…’ (2. Krónikák 7,14)

Isten áldja meg Magyar Hazánkat és benne minden népet!

Dr. Mészáros Kálmán,

A Baptista Teológiai Akadémia rektora

Megszakítás