TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Történelmi megemlékezés és könyvbemutató Pécsett

Történelmi megemlékezés és könyvbemutató Pécsett

Történelmi megemlékezés és könyvbemutató Pécsett

A Pécsi Baptista Gyülekezet ez év tavaszán emlékezett meg alapításának 135. évfordulójáról.

Ennek kapcsán történelmi visszatekintés történt a kezdeti küzdelmes ugartörő lelkimunkára, az első misszómunkásokra, köztük Meyer Henrik bibliaterjesztő utazóevangélistára, aki Pécsett is többször megfordult a 19. század végén és többezer embernek prédikált a német/magyar vegyes lakosságú multikulturális városban. Munkássága eredményeként élő és máig prosperáló baptista gyülekezet jött létre.

Másfél évtizeden keresztül, édesapám id. Mészáros Kálmán is lelkipásztora volt ennek a nagyszerű dél-dunántúli nagyvárosi gyülekezetnek a ’60-as, ’70-es években és mint egyháztörténész, kiváló kutatómunkája nyomán egy négyszáz oldalas doktori disszertációban örökítette meg a gyülekezet múltját. Ezt védte meg az Evangélikus Hittudományi Akadémián/Egyetemen 1980-ban és lett a Hittudományok doktora.

Ez a munkája most utólag kibővített fényképes változatban is kiadásra került a Baptista Teológiai Akadémia gondozásában, melynek korábban 8 esztendeig a vezetője, dékánja is volt. Ennek a könyvnek az ünnepélyes bemutatására is ezen a jubileumi ünnepség keretében került sor 2024. április 14-én vasárnap, melyen családommal együtt vehettünk részt, az 55 évvel ezelőtt megtért és bemerítkezett jubilánsokkal, valamint a szép számban összegyűlt ünneplő gyülekezettel.

Köszönet Macher Tivadar testvérnek, a pécsi gyülekezet jelenlegi lelkipásztorának és elöljáróságának, akik kezdeményezték és támogatták a missziótörténeti jelentőségű könyv megjelentetését és a jubileumi ünnepség megszervezését.

Immánuel! Velünk az Isten!

[DRMK]

+8

Megszakítás