TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Pannonhalma: keresd a békét és járj utána!

Pannonhalma: keresd a békét és járj utána!

Pannonhalma: keresd a békét és járj utána!

A Pannonhalmai Főapátság harmadízben rendezte meg Nemzetközi Felekezetközi Konferenciáját 2023. szeptember 22-én, amelyre a Baptista Teológiai Akadémia vezetője, Dr. Mészáros Kálmán rektor is meghívást kapott.

A találkozó helyszínének kiválasztásában szerepet játszott az a tény is, hogy az apátság központi szerzetestemplomát 800 évvel ezelőtt szentelték fel. Erre az alkalomra Pannonhalmára látogatott többek között a keleti keresztyénség legfőbb tekintélye I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka is, sok más jelentős külföldi és hazai ortodox, római és protestáns egyházi vezető részvételével.

A konferencián a béke kérdéskörét vizsgálták meg az előadók a Szentírás üzenetének fényében, arra keresve a választ, hogy ebben a háborús uszításokkal terhelt világban mi a mai keresztények – Krisztustól kapott – felelőssége és feladata a békesség munkálásában.

Mint azt sokan tudják, Pannonhalma fontos szerepet töltött be a Kárpát-medence népeinek keresztyénné válásában. Már a római korban jelentős missziós központ volt. Itt született Szt. Márton püspök Kr.u. 316-ban, aki Savariában (Szombathely) végzett eredményes munkája után a Gallok/Frankok misszionáriusa lett.

Árpád honfoglaló vezérünk is megfordult ezen a tájon és innen indult Pannónia meghódítására. Géza fejedelem kegytemplomot is építtetett itt Szt. Márton tiszteletére. Fia Szt. István tette le a mai bazilika alapjait, melynek altemplomában ma is ott található az a márvány trónus, ahol a hagyomány szerint első keresztyén királyunk is elmélkedett a szent isteni tudományok felett.

Trónörökös fiát, Imre herceget is itt taníttatta az általa hazánkba hívott bencés szerzetesek által. Egyes vélemények szerint itt íratta le királyi trónjának későbbi örököseinek szánt „Intelmeit” is.

Itt a magyar keresztyén történelem ezeréves fellegvárában került sor most ismét erre a jelentős egyetemes keresztyén találkozóra. Az előadások mellett közös áhítatra, Istent dicsőitő éneklésre és bibliai elmélkedésre is sor került az apátság 800 éves bazilikájának ősi, egekbe emelkedő oszlopsorai között, a messze visszhangzó gótikus mennyezet kőgerendás ívei alatt.

Emlékezetes pillanatok maradnak a konferencián elhangzott bibliai üzenetek, az apátságban, a bazilikában, a messze híres könyvtárban látott és hallott új ismeretek. Mindenek felett Jézus Krisztus Békességgel kapcsolatos kijelentései:

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” János 14, 27

„Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől.” Lukács 19,42

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.” Máté 5,9

Immánuel! Velünk az Isten!

DRMK

DR

Megszakítás