TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

33. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

33. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

33. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia

„Hermeneutika vagy a bibliai szövegértelmezés változatai” főcímmel 2022. augusztus 23 és 25 között rendezték meg a 33. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát (sznbk1988.hu), amelyen Intézményünk két oktatója előadással vett részt. 

Bacsó Benjámin „Egy problematikus pont az anabaptista teológia hermeneutikájában” címmel az 1570-es „Könyvecske a keresztény keresztségről” forrás alapján beszélt a felnőttkeresztelés hermeneutikai kérdéseiről. 

Dr. Várady Endre „Hermeneutical Survey Regarding the Quality of the Resurrected Body” (A feltámadt test minőségének értelmezéstörténete) címmel az 1Kor 15,40-44-ben foglaltak egyházatyáktól napjainkig átívelő tarka, és további kérdéseket felvető megközelítéseit taglalta. 

Ünnepélyes keretek között képezte a konferencia részét egy nagyszabású hermeneutikai kortárs monográfia magyar fordításának bemutatása is: Oda Wischmeyer (szerk.): A bibliai hermeneutikák kézikönyve Origenésztől napjainkig. Az igen limitált példányszámú hiánypótló kötetből a BTA Könyvtárának is sikerült egy példányt beszereznie. 

Megszakítás