TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

A nagy misszióparancs

A nagy misszióparancs

A nagy misszióparancs

A bibliai üzenet 2022. október 9-én hangzott el a Békéscsabai Baptista Gyülekezetben megtartott BTA Akadémiai istentiszteleten.

Jézus ezt mondta tanítványainak : „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”

Máté 28,18-20
Megszakítás