TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Nyílt napok a Baptista Teológiai Akadémián

Nyílt napok a Baptista Teológiai Akadémián

Nyílt napok a Baptista Teológiai Akadémián

A Baptista Teológiai Akadémia nyílt kurzust hirdetett 2024. május 3-11 között nemcsak a teológia hallgatói számára, hanem a Biblia világát jobban megismerni akaró külső érdeklődők számára is.

Az egy héten át tartó nyilt napok előadássorozati különböző ószövetségi prófétai szakaszokat tanulmányozva, különleges módon egyszerre kínál áttekintést a könyvek Istenünk hűséges szeretetét bemutató igazságairól, az írásmagyarázati kérdésekről és segít a hallgatóknak alkalmazni és élő módon továbbadni a bibliai igazságokat a mai kor emberének.

A nyílt napok előadói Amerika legismertebb baptista egyetemeiről jöttek, akik nagy szakmai és mély bibliaismerettel rendelkeznek, amit nagy alázattal és szolgálatkészséggel adnak át az érdeklődő hallgatóságnak. Néhány adat hadd álljon rendelkezésre előadóink eddigi munkásságára tekintettel:

Dr. Paige Patterson több amerikai államban szolgált lelkipásztorként, gyülekezetplántáló mozgalmakat vezetett és két ízben látta el a Déli Baptista Szövetség elnöki feladatait. A világ több mint 135 országában végzett missziós munkát. Több mint négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik lelkipásztorok és misszionáriusok képzésében, amelyet a Criswell College, a Dél-keleti Baptista Teológiai Szeminárium (SEBTS) és a Dél-nyugati Baptista Teológiai Szeminárium (SWBTS) elnökeként szerzett. Doktori fokozatát a New Orleans-i Baptista Teológiai Szemináriumban (NOBTS) szerezte. Számos könyvet és kommentárt írt, amelyek közzé tartozik az Énekek-éneke, az 1. Korinthus, a Titusz, az 1. Péter valamint a The New American Commentary sorozatban megjelent Jelenések könyvéről szóló kötete.

Dr. Mark A. Howell közel 30 éves vezető lelkipásztori tapasztalattal rendelkezik. Szívügyének tarja a nemzetek evangéliummal való elérését és már több mint 20 országban a föld négy kontinensén vezetett missziós csoportokat. Szolgált a Louisville-ben található Déli Baptista Teológiai Szeminárium (SBTS) tanáraként felkészítve a hallgatókat az igehirdetői és a lelkipásztori szolgálatra. Jelenleg a Közép-nyugati Baptista Teológiai Szeminárium (MBTS) és a Boston Baptist College oktatója. Doktorátusát a Dél-keleti Baptista Teológiai Szemináriumban (SEBTS) szerezte az igehirdetés témakörében. „Jézus felmagasztalása az 1. és 2. Thesszalonikai levélben” című könyve a Broadman Academic által kiadott Christ-Centered Exposition sorozat részeként jelent meg.

Isten áldását kívánjuk előadóink és a kuzrusok iránt érdeklődő hallgatók számára a következő napokon is.

Immánuel! Velünk az Isten!

(DRMK)

Megszakítás