TEGYETEK TANÍTVÁNNYÁ MINDEN NÉPET!

Teológia alapképzési szak (BA)

Teológia alapképzési szak (BA)

Teológia alapképzési szak (BA)

1. Az alapképzési szak megnevezése: teológia (Theology)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint:
alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA-) fokozat
szakképzettség: teológus (lelkész/lelkipásztor szakiránnyal)
szakképzettség angol nyelvű megnevezése: Theologian
– Választható szakirányok: teológus, lelkész/lelkipásztor (Theology, Cleric / Priest)

3. Képzési terület: hittudomány

4. A képzési idő félévekben: 6 félév, lelkész, lelkipásztor szakirányon 8 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit; lelkész, lelkipásztor szakirányon 240 kredit

6. A képzés célja: A képzés célja olyan teológusok képzése, akik a képzés során megismerik a teológia tudományrendszerét, amelybe beleértendő a forráskutatás, a történeti ismeretek megszerzése és a tudományrendszer szisztematikus feldolgozása. További cél a valláshagyomány társadalmi, illetve kultúrkörnyezeti kapcsolatának megismerése, és az ebben való tevékenységre való felkészülés. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük (szakirányuk) szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytassák.

7. Idegen nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések:

– A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyházi felsőoktatási
intézményekre vonatkozó külön rendelkezései alapján a képzés tartalmát az egyházi jogi
személy határozza meg.