Szakmai életrajz

 

Dr. Mészáros Kálmán tanszékvezető főiskolai docens

Személyes adatok:

Születési hely, idő: Szeged 1954.

 

 

 

Közép- és felsőfokú tanulmányok:

 • 1968 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola. (Ma már baptista fenntartású középiskola)
 • 1972-től a Pécsi (ma: PTE – Tudományegyetem Klinikai Központ) 400 Ágyas Klinikán tanult, majd dolgozott orvos-elektronikai technikusként.
 • 1976-ban kezdte meg tanulmányait a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián.
 • 1980-ban védte meg az akadémiai tanulmányait összegző diplomamunkáját az egyháztörténelem tárgyköréből. Disszertációjának címe: “Az előreformációs közösségek és az anabaptisták állásfoglalása társadalmi kérdésekben”

 

Külföldi és hazai posztgraduális teológiai tanulmányok, továbbképzések, kurzusok, diplomák:

 • 1983 és 1985 International Baptist Theological Seminary, (Rüschlikon, Switzerland)
 • 1988. Southern Baptist Theological Seminary, (Louisville, Kentucky, USA)
 • 1988. Billy Graham School of  Evangelism, (Buffalo, New York, USA)
 • 1989. Moody Bible Institute, (Chicago, Illinois, USA)
 • 1990. Billy Graham School of  Evangelism, (Wheaton, Illinois, USA)
 • 1992-1996 Cincinnati Bible College & Seminary, (Cincinnati, Ohio, USA)TCM International Institute, (Wien-Heiligenkreutz, Ausztria)
 • 1996 Ez utóbbi helyen Master of Arts (M.A.) Bölcsészettudományok Mestere diplomát szerzett.
 • 1996. Magyar Rádió Hírszerkesztői Diploma, Budapest
 • 2000-2002 között a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen folytat tanulmányokat és szerez egyetemi szintű (M.D.) teológiai oklevelet. 
 • 2000-ben kezdte meg Ph.D. tanulmányait az amerikai Trinity College & Theological Seminary (Newburg, Indiana, USA) doktori iskolájában.
 • 2002-ben Doctor of Divinity – Hittudományok Doktorává (H.C.) avatják a Tennessee Temple University (Chattanooga, Tennessee, USA) baptista egyetemen.
 • 2009-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, az egyháztörténeti tudományág területén szerzett Doctor of  Philosophy (Ph.D.) teológiai doktori fokozatot.

Doktori disszertációjának a címe: „A Magyarország határain kívül élő magyar baptista közösségek missziói tevékenységének múltja, kitekintéssel a jelenre- Evangelizációt szerveztünk az Isten Országa terjesztése céljából.”

 

Teológiai oktatás, egyháztörténeti kurzusok, kutatások:

 • 1982-től Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának tagja, melynek jelenleg az elnöke.
 • 1992 óta tanít egyháztörténelmet a Budapesti Baptista Teológiai Akadémián.
 • Jelenleg egyháztörténészként az akadémia főiskolai docense, az Egyháztörténeti Tanszék vezetője.
 • 1994-től a WOL Élet Szava – Word of Life Hungary Nemzetközi Bibliaiskola vendégtanára.

 

Közegyházi megbízatások:

 • 1992-2012 között a Magyarországi Baptista Egyház legmagasabb szintű irányító testületének, az Országos Tanácsnak volt 20 éven át megszakítás nélkül tevékeny tagja.
 • 1992-1996 között az egyház Dunántúli Egyházkerületének elnöke,
 • 1996-2000 között az egyház Média Bizottságának lett az elnöke
 • 2000-2012 között a Magyarországi Baptista Egyház Országos Közgyűlése három ízben választotta meg az országos egyházelnöki tisztségre, amit 12 éven keresztül, három cikluson át töltötte be.
 • 2000-2012 A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöke/alelnöke
 • 2000-2012 között a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanács alelnöke.
 • 2000-20012 Magyar Bibliatársulat alelnöke.
 • 2000 óta a Magyar Evangéliumi Szövetség – Aliansz egyik alelnöke.
 • 2000 óta tagja a Magyarországi Keresztyén – Zsidó Tanácsnak.
 • 2004 óta tagja a Protestáns Újságírók Szövetségének

 

Lelkipásztori szolgálati helyei:

 • 1980-1986 Győri Baptista Gyülekezet és Körzeténel lelkipásztora
 • 1986-1990 között a clevelandi Bethany Hungarian Baptist Church, Cleveland, Ohio, USA lelkésze.
 • 1990-2006 között a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet lelkipásztora.
 • 2006-2012 között Gödöllőn, Pécsett, és Békésen volt ügyvezető lelkipásztor
 • 2012-től a Budapest-Kispesti Baptista Gyülekezetben szolgál lelkipásztorként.

 

Teológiai és irodalmi munkássága:

 • 1986-1990 között a tengerentúli magyar baptisták lapját, A Kürt-öt szerkesztette.
 • 2000-2012 között Felelős kiadója volt a Békehírnöknek, a Magyarországi Baptista Egyház országos hetilapjának.
 • Írója és társszerzője több könyvnek és teológiai kiadványnak, melyeket a MBE és a BTA adott ki. Írásai a Theológiai Szemle, a Szolgatárs, a Békehírnök, a Szeretet és az Evangéliumi Hírnök című egyházi folyóiratokban és internetes kiadásokban jelennek meg rendszeresen.

 

Állami kitüntetés:

 • 2014 Magyar Érdemrend Lovagkeresztje – Magyar Köztársasági Elnök
Total Page Visits: 576 - Today Page Visits: 1